Самостійна робота з теми "Квадратична функція. Найпростіші перетворення графіка функції"

Додано: 22 листопада 2023
Предмет: Алгебра, 9 клас
13 запитань
Запитання 1

Дано f(х)=х2-х. Знайдіть f(-1).

варіанти відповідей

-2

0

2

1

Запитання 2

Щоб побудувати графік функції у=х2+2, треба графік функції у=х2 перенести на 2 одиниці...


варіанти відповідей

вліво

вгору

вниз

вправо

Запитання 3

Укажіть функцію, що є квадратичною.

варіанти відповідей
Запитання 4

Знайдіть нулі функції у=х2-4х.

варіанти відповідей

1; 0

4; -4

0; -4

0; 4

Запитання 5

Укажіть значення х, при якому значення функції у=2х+5 дорівнює 7.

варіанти відповідей

7

-1

1

0

Запитання 6

Не виконуючи побудови, знайдіть усі точки перетину графіків функцій у=-3х2 та у=9х.

варіанти відповідей

(0;0)

(0;0), (-3;-27)

(0;0), (-3;0)

(0;0),(3;27)

Запитання 7

Побудуйте схематично графік функції у=-х2+2х-3 та вкажіть область значень функції.

варіанти відповідей
Запитання 8

Побудуйте схематично графік даної функції та вкажіть проміжок її зростання.

варіанти відповідей
Запитання 9

Укажіть область визначення даної функції.

варіанти відповідей
Запитання 10

Укажіть область значень даної функції

Запитання 11

Укажіть область визначення даної функції.

варіанти відповідей
Запитання 12

При яких значеннях а і с точка М(-1;4) є вершиною параболи у=ах2+2х+с?

варіанти відповідей

а=1, с=3

а=1, с=5

а=1, с=-5

а=-1, с=7

Запитання 13

Скільки нулів має функція?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест