Самостійна робота з теми «Плавлення і кристалізація. Питома теплота плавлення»

Додано: 3 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
24 запитання
Запитання 1

Під час нагрівання двох твердих тіл, одне з яких виготовлене з кристалічної, а інше з аморфної речовини, перехід у рідкий стан відбувається 

варіанти відповідей

для обох тіл різко при досягненні ними певної відповідної температури

різко при досягненні відповідної температури лише тілом з кристалічної речовини

різко при досягненні відповідної температури лише тілом з аморфної речовини

поступово для обох тіл, супроводжуючись підвищенням температури суміші речовини рідкому та твердому стані

Запитання 2

На рисунку зображено графіки залежності температури t, °С двох тіл з однаковою масою від наданої їм кількості теплоти. Визначте співвідношення між питомими теплоємностями цих тіл.

варіанти відповідей

питома теплоємність тіла 1 більша, ніж тіла 2

питома теплоємність тіла 2 більша, ніж тіла 1

Питомі теплоємності тіла 1 і 2 рівні

Запитання 3

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури Т речовини від часу t. У початковий момент речовина знаходилася у кристалічному стані. Яка точка відповідає початку процесу плавлення речовини?

варіанти відповідей

точка 2

точка 3

точка 4

точка 5

точка 6

Запитання 4

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури Т речовини від часу t. У початковий момент речовина знаходилася у кристалічному стані. Яка точка відповідає початку процесу кристалізації речовини?

варіанти відповідей

точка 2

точка 3

точка 4

точка 5

точка 6

Запитання 5

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури Т речовини від часу t. У початковий момент речовина знаходилася у кристалічному стані. Яка точка відповідає моменту, коли вся тверда речовина розплавилася і перетворилася на рідину?

варіанти відповідей

точка 2

точка 3

точка 4

точка 5

точка 6

Запитання 6

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури Т речовини від часу t. У початковий момент речовина знаходилася у кристалічному стані. Яка точка відповідає моменту завершення кристалізації речовини?

варіанти відповідей

точка 2

точка 3

точка 4

точка 5

точка 6

Запитання 7

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури Т речовини від часу t. У початковий момент речовина знаходилася у кристалічному стані. Яка точка відповідає моменту завершення процесу плавлення речовини?

варіанти відповідей

точка 2

точка 3

точка 4

точка 5

точка 6

Запитання 8

Укажіть процес переходу речовини з твердого стану в рідкий

варіанти відповідей

конденсація

плавлення 

пароутворення

кипіння

танення

Запитання 9

Укажіть процес переходу речовини з рідкого стану в твердий

варіанти відповідей

конденсація

плавлення

сублімація

кипіння

кристалізація

Запитання 10

Укажіть процес переходу речовини з твердого стану в газоподібний

варіанти відповідей

конденсація

плавлення

сублімація

кипіння

кристалізація

Запитання 11

Фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину, називається

варіанти відповідей

кінетична енергія

кількість теплоти

питома теплота плавлення

питома теплоємність речовини

Запитання 12

До якого фізичного явища відноситься процес танення льоду?

варіанти відповідей

оптичного 

механічного

електричного

теплового

Запитання 13

Укажіть, що відбувається з температурою кристалічного тіла під час плавлення

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється  

то збільшується, то зменшується

Запитання 14

Укажіть, що відбувається з температурою рідкого тіла під час кристалізації

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється  

то збільшується, то зменшується

Запитання 15

Чи змінюється питома теплоємність речовини під час зміни її агрегатного стану?

варіанти відповідей

не змінюється  

змінюється 

залежить від температури речовини  

залежить від маси речовини

Запитання 16

На рисунку зображено графік зміни агрегатних станів води за атмосферного тиску. Яка ділянка графіка залежності температури t від отриманої кількості теплоти Q відповідає плавленню льоду?

варіанти відповідей

ділянка LM

ділянка MN

ділянка NO

ділянка OP

ділянка NP

Запитання 17

Серед наведених тверджень щодо кристалічного тіла укажіть УСІ правильні.

Кристалічне тіло: 

варіанти відповідей

зберігає об’єм

зберігає форму

перетворюється на рідину внаслідок охолодження 

займає весь наданий об’єм

плавиться при фіксованій температурі

складається з частинок, розташованих на відстанях, які в десятки разів перевищують розміри самих частинок 

Запитання 18

Маси води, льоду, водяної пари однакові. Який стан має найменшу внутрішню енергією?  

варіанти відповідей

лід  

вода

водяна пара

Запитання 19

В яких агрегатних станах може перебувати водень?

варіанти відповідей

тільки в газоподібному     

в газоподібному та рідкому   

в газоподібному, рідкому та твердому   

Запитання 20

Речовина з рідкого стану перейшла в інший агрегатний стан. Затверділа вона або випарувалася, якщо її внутрішня енергія зменшилася? 

варіанти відповідей

затверділа

випарувалося

для відповіді недостатньо даних

Запитання 21

Що можна сказати про внутрішню енергії льоду і води однакової маси при 0°С? 

варіанти відповідей

внутрішні енергії льоду і води однакові

внутрішня енергія води більша, ніж внутрішня енергія льоду

внутрішня енергія не залежить від агрегатного стану речовини

внутрішня енергія льоду більша, ніж внутрішня енергія води

Запитання 22

Узимку вода в озері замерзає. Під час кристалізації 

варіанти відповідей

вода передає повітрю певну кількість теплоти

температура води зменшується

внутрішня енергія води збільшується

повітря передає воді певну кількість теплоти

Запитання 23

Укажіть фізичну величину, яка визначається кількістю теплоти, яка потрібна для перетворення 1 кг твердої речовини, взятої за її температури плавлення, у рідину

варіанти відповідей

питома теплота пароутворення речовини

питома теплота плавлення речовини

питома теплоємність речовини

теплоємність тіла

Запитання 24

Укажіть, на що витрачається енергія, яку отримує кристалічне тіло, що має температуру плавлення

варіанти відповідей

надання атомам кінетичної енергії

руйнування атомів

руйнування кристалічних ґраток

надання атомам потенціальної енергії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест