Самостійна робота з теми «Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника»

6 запитань
Запитання 1

При згорянні палива використовується ...

варіанти відповідей

кінетична   енергія

внутрішня енергія


потенційна  енергія

Запитання 2

Що відбувається з енергією, коли атоми водню, з'єднуючись з атомами кисню, утворюють молекули води? 

варіанти відповідей

поглинається


виділяється

не змінюється

Запитання 3

Фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному згорянні 1 кг палива називається ...

варіанти відповідей

питома теплота

кількість теплоти

питома теплота згоряння

Запитання 4

Як позначають питому теплоту згоряння палива? 

варіанти відповідей

с

λ

q

Запитання 5

Rількість теплоти, яка виділяється при повному згорянні палива обчислюється за формулою ...

варіанти відповідей

Q = cmt

Q = mq

Q = mλ

Запитання 6

При повному згорянні якого палива масою 1 кг виділиться найбільша кількість теплоти?

варіанти відповідей

гасу

спирту

торфу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест