Самостійна робота за темою: "Механічні коливання та хвилі".

Додано: 12 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 2071 раз
17 запитань
Запитання 1

Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. На рисунку наведено залежність її координати від часу. Чому дорівнює амплітуда коливань?

варіанти відповідей

0,1 м

0,2 м

0,4 м

0,3 м

Запитання 2

Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. На рисунку наведено залежність її координати від часу. Який період коливань?

варіанти відповідей

0,1 с

0,2 с

0,4 с

0,6 с

Запитання 3

Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання вздовж осі Ох. Залежність координати цієї точки від часу має вигляд х = 0,15sin 10πt. Всі величини задані в СІ. Якою є частота коливань?

варіанти відповідей

10 Гц

5 Гц

10 π Гц

5π Гц

Запитання 4

Координата  тягарця пружинного маятника змінюється з часом за законом х = 0,3 cos 4πt. Визначити амплітуду та циклічну частоту коливань.

варіанти відповідей

0,3 м ; 4 рад /с

4 м ; 0,3 рад /с

0,3 м ; 4πрад /с

0,3 м ; 2 π рад /с

Запитання 5

Коливання задані рівнянням х=0,8cos(1,5πt +0,5π). Початкова фаза коливань становить

варіанти відповідей

0,8 рад

1,5 π рад

0,5 рад

0,5 π рад

Запитання 6

Під час вільних коливань у замкненій системі відбувається перетворення енергії...

варіанти відповідей

внутрішньої на механічну, і навпаки.

механічної на внутрішню, і навпаки.

кінетичної та потенціальної, і навпаки

потенціальної на механічну, і навпаки

Запитання 7

За якою формулою розраховується період малих коливань математичного маятника?

варіанти відповідей
Запитання 8

Амплітудою коливань називають...

варіанти відповідей

модуль максимальної частоти.

модуль максимального періоду

модуль максимальної циклічної частоти

модуль максимального зміщення

Запитання 9

В яких одиницях вимірюється частота?

варіанти відповідей

хв

м/с

1/с

с

Запитання 10

Резонанс відбувається, коли...

варіанти відповідей

відсутнє тертя

збігається частота власних коливань з частотою зовнішньої сили.

частота власних коливань не збігається з частотою зовнішньої сили

діє змінна зовнішня сила

Запитання 11

Гармонічними коливаннями називають...

варіанти відповідей

періодичні зміни фізичної величини за законом tg або ctg

періодичні зміни фізичної величини в один бік

періодичні зміни фізичної величини за законом sin або cos

періодичні зміни фізичної величини за законом гармонічних коливань

Запитання 12

За якою формулою розраховується частота коливань пружинного маятника?

варіанти відповідей
Запитання 13

Хвиля - це процес поширення...

варіанти відповідей

енергії у просторі з часом

зміщення у просторі з часом

коливань у просторі з часом

частоти у просторі з часом

Запитання 14

Знайдіть жорсткість пружини, якщо вантаж, маса якого 1 кг, коливається на цій пружині з циклічною частотою 5 рад/с.

варіанти відповідей

10 Н/м

15 Н/м

20 Н/м

25 Н/м

Запитання 15

 Для утворення й існування механічної хвилі необхідно? (Виберіть кілька варіантів) 

варіанти відповідей

Наявність променя хвилі

наявність довжини хвилі

наявність джерела

наявність пружного середовища

Запитання 16

Відстань між сусідніми горбами хвилі на морі дорівнює 6 м. Яка швидкість хвилі, якщо за 1 хвилину яхта, яка стоїть на якорі, піднімається на гребінь хвилі 25 раз?


варіанти відповідей

0, 4 м/с

2 м/с

15 м/с

2,5 м/с

Запитання 17

За графіком, наведеним на рисунку(всі величини наведені в СІ):

а) визначте амплітуду та період коливань тіла;

б) обчисліть частоту та циклічну частоту коливань тіла;

в) запишіть рівняння коливань;

г) знайдіть зміщення точки, яка коливається, у фазі π/2 рад.

варіанти відповідей

а)0,03; 2 б)0,5; π в)x=0,03sinπt г)0,03

а)0,03; 2 б)0,5; π в)x=0,03cosπt г)0,01

а)0,04; 2 б)0,5; π в)x=0,04sinπt г)0,03

а)0,03; 2 б)0,6; π в)x=0,03sinπt г)0,03

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест