9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Семестрова контрольна робота

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 14 разів
23 запитання
Запитання 1

Здатність організмів з часом відновлювати пошкоджені тканини або цілі органи-це

варіанти відповідей

Ріст

Регенерація

Розвиток

Запитання 2

Де відбувається запліднення при статевому розмноженні?

варіанти відповідей

У Матці

У матковій трубі

У яйцеклітині

Запитання 3

Клітини, які дають початок іншим клітинам і зберігають здатність до поділу мають назву:

варіанти відповідей

Стовбурові

Тканинні

Нервові

Запитання 4

Оберіть правильний варіант відповіді

варіанти відповідей

Форма клітини залежить від форми ядра

Форма клітини залежить від виконуваної функції

Форму клітини обумовлює клітинний центр

Запитання 5

З чого побудована молекула ДНК?

варіанти відповідей

Амінокислот

Нуклеосом

Нуклеотидів

Запитання 6

пацієнт отримав сильні опіки, внаслідок чого утворилися великі дефекти шкіри, для їх ліквідації на місце дефектів хірурги пересадили шкірний клапоть з іншої частини шкіри цього хворого, який вид трансплантації здійснений?

варіанти відповідей

Експлантація

Аутотрансплантація

Гомотрансплантація

Запитання 7

Лікування захворювань шляхом заміни дефектних генів нормальними:

варіанти відповідей

Генотерапія

Генетичний моніторинг

Медична генетика

Запитання 8

Як називають послідовність нуклеотидів, які містять інформацію, необхідну для синтезу продукту гену?

варіанти відповідей

Інтроном

Генотипом

Екзоном

Запитання 9

Каріотип людини містить

варіанти відповідей

23 пари хромосом

22 пари хромосом

45А+ХХ

Запитання 10

Які речовини потрібні для автотрофного живлення?

варіанти відповідей

Кисень і вода

Вода та вуглекислий газ

Білки й олії

Запитання 11

Захворювання "куряча сліпота" виникає при нестачі в організмі вітаміну:

варіанти відповідей

A

D

C

Запитання 12

Наука про закономірності спадковості та мінливості організмів:

варіанти відповідей

Цитологія

Морфологія

Генетика

Запитання 13

У якому законі менделя доведено, що усі нащадки будуть одноманітними як за генотипом, так і за фенотипом?

варіанти відповідей

У І законі

У ІІ законі

У ІІІ законі

Запитання 14

Оберіть структурну та функціональну одиницю спадковості живих організмів

варіанти відповідей

Алель

Ген

Генотип

Запитання 15

Укажіть генотип гетерозиготний за двома ознаками особини

варіанти відповідей

AaBB

AAbb

AaBb

Запитання 16

Який процес є основою передачі генетичної інформації від клітини до клітини і від покоління до покоління?

варіанти відповідей

Репарація

Регенерація

Реплікація

Запитання 17

Який вид геному, окрім ядерного, наявний у клітинах тварин?

варіанти відповідей

Мітохондріальний

Плазмідний

Нуклеїдний

Запитання 18

Що визначає межі модифікаційної мінливості ознак?

варіанти відповідей

Генотип

Фенотип

Мутації

Запитання 19

пересаджування організму тканин чи органів (зокрема, кришталика ока, нирок, печінки )отриманих від іншого організму або створений штучно, називається...

варіанти відповідей

Регенерація

Некроз

Трансплантація

Запитання 20

Організм, якому пересаджують тканини або органи називають...

варіанти відповідей

Рецепієнтом

Донором

Запитання 21

Головним органом де відбувається нейтралізація токсичних сполук є:

варіанти відповідей

Печінка

Нирки

Кишечник

Легені

Запитання 22

Який вуглевод входить до складу клітинної стінки грибів?

варіанти відповідей

Крохмаль

Муреїн

Хітин

Клітковина

Запитання 23

Людина зазвичай отримує з їжею необхідну кількість мінеральних солей, за винятком однієї солі. Назвіть цю сіль

варіанти відповідей

NaCl

KCl

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест