Середні та кислі солі.

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 1168 разів
12 запитань
Запитання 1

Солі – це….

варіанти відповідей

складні речовини, які складаються з двох хімічних елементів, один з яких Оксиген

складні речовини, які складаються з катіонів металу та аніонів кислотного залишку

складні речовини, які складаються з атомів металу та однієї або кількох гідроксидних груп.

складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку

Запитання 2

Вкажіть ряд, в якому позначені хімічні формули солей

варіанти відповідей

KNO3,CaSO4 ;H2SO3

HNO3, Nа2O,BaCl2

MgОНСl, NaНSO4; Al(NO)3,

LiCl,KCl, NaOH

Запитання 3

Солі за складом поділяють на :

варіанти відповідей

Нейтральні, кислі, середні

Основні, нормальні, кислі

Середні, кислі, основні, комплексні

Комплексні, складні, прості

Запитання 4

Укажіть правильне закінчення твердження: Середні солі - це

варіанти відповідей

сполуки, що містять катіони металічного елемента і гідроксид-аніони

бінарні сполуки, які містять Оксиген

продукти неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулі кислоти на катіони металічних елементів

продукти заміщення всіх атомів Гідрогену в молекулі кислоти на катіони металічних елементів

Запитання 5

Оберіть формули середніх солей

варіанти відповідей

NH4HSO4

Ca3(PO4)2

Fe(NO3)3

MgOHCl

Запитання 6

Укажіть правильне закінчення твердження: Кислі солі - це

варіанти відповідей

продукти неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулі кислоти на катіони металічних елементів

продукти повного заміщення атомів Гідрогену в молекулі кислоти на катіони металічних елементів

бінарні сполуки, що містять Оксиген

сполуки, що складаються з катіонів металічного елемента та гідроксид-аніонів

Запитання 7

Оберіть формули кислих солей

варіанти відповідей

CaCl2

Mg(OH)2

Al(HPO4)3

(NH4)HPO4

Запитання 8

Які солі є нерозчинними:

варіанти відповідей

AgNO3

AgCl

NaCl

BaSO4

Запитання 9

В складі пластмаси в конструкторах "Лего" використовують барій сульфат. Чому саме він? Оберіть всі можливі варіанти відповідей:

варіанти відповідей

він не отруйний

майже нерозчинний у воді, тому не токсичний

його добре видно на рентгенівських знімках

Запитання 10

Яку сіль використовують при виробництві мила та прального порошку?

варіанти відповідей

натрій хлорид

натрій карбонат

натрій сульфат

Запитання 11

При переломах кісток накладають гіпс. Яка хімічна назва гіпсу?

варіанти відповідей

кальцій карбонат

кальцій силікат

кальцій сульфат

кальцій ортофосфат

Запитання 12

Яку сіль використовують для розгону хмар?

варіанти відповідей

As2(SO4)3

AgI

MgSO4

HgCl2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест