Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Додано: 27 листопада 2023
Предмет: Хімія, 9 клас
24 запитання
Запитання 1

Оберіть чинники, які впливають на швидкість хімічних реакцій

варіанти відповідей

концентрація

 природа речовин

температура

 герметичність хімічного посуду

Запитання 2

При взаємодії Zn з сульфатною кислотою швидкість реакції буде більшою у випадку використання ...

варіанти відповідей

 розплющеної гранули металу

10г цинку

звичайної ганули цинку

Запитання 3

Оберіть метал, який швидше розчинятиметься в хлоридній кислоті

варіанти відповідей

Zn

Fe

Mg

Сu

Запитання 4

Якщо нагріти розчин сульфатної кислоти для розчинення цинку, то...

варіанти відповідей

водень виділятиметься швидше

нагрівання не вплине на хімічну реакцію

охолодження розчину прискорить дану хімічну реакцію

Запитання 5

Яка речовина прискорює хімічні реакції?

варіанти відповідей

каталізатор

інгібітор

індикатор

Запитання 6

Zn рочиняється швидше в ...

варіанти відповідей

оцтовій кислоті

сульфатній кислоті

сульфідній кислоті

Запитання 7

Закінчіть речення:


"Збільшення концентрації розчину кислоти швидкість реакції розчинення металу ..."

варіанти відповідей

не впливає на швидкість

 зменшує

збільшує

немає правильної відповіді

Запитання 8

Як позначається швидкість хімічної реакції?

варіанти відповідей

 m

 ΔH

W

ʋ

Запитання 9

У випадку взаємодії газоподібних речовин швидкість реакції від тиску ...

варіанти відповідей

залежить

не залежить

Запитання 10

Для перебігу хімічної реакції необхідною умовою є ...

варіанти відповідей

 наявність каталізатору

зіткнення частинок реагентів

певна температура

Запитання 11

Зазначте газ, який утворюється при розчиненні цинку в сульфатній кислоті

варіанти відповідей

кисень

водень

вуглекислий газ

Запитання 12

Чому влітку зростає небезпека харчових отруєнь?

варіанти відповідей

Тому що влітку більше комарів

Тому що влітку швидкість хімічних реакцій менша, бо вища температура

 Тому що влітку більше пилу

Тому що влітку швидкість хімічних реакцій більша , бо вища температура

Запитання 13

СuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 - це реакція

варіанти відповідей

розкладу

сполучення

обміну

заміщення

Запитання 14

2Ca+O2→2CaO - це реакція

варіанти відповідей

розкладу

сполучення

обміну

заміщення

Запитання 15

Окисно-відновними реакціями називають  

варіанти відповідей

реакції, у яких ступені окиснення атомів не змінюються

 реакції, які відбуваються у двох протилежних напрямках

реакції, у яких речовини обмінюються йонами

 реакції, у яких змінюються ступені окиснення атомів

Запитання 16

2KClO3 → 2KCl + 3O2 - це реакція

варіанти відповідей

розкладу

сполучення

заміщення

обміну

Запитання 17

Обери формули аніонів:

варіанти відповідей

Cl -

PO4 3-

SO4 2-

Ca 2+

 NH4 +

 Mg 2+

Запитання 18

Ендотермічна реакція супроводжується...

варіанти відповідей

Поглинанням теплоти

Ніякої реакції не відбувається

Виділенням теплоти

Запитання 19

Визначте ступені окиснення усіх елементів у сполуках: Cl2, HCl, Cl2O7

варіанти відповідей

0; +1,-1; +7,-2.

 0; -1,-1; +7,-2.

0; +1,-1; -7,+2.

0; -1,+1; +7,-2.

Запитання 20

Екзотермічна реакція супроводжується...

варіанти відповідей

Поглинанням теплоти

Ніякої реакції

 Виділенням теплоти

Запитання 21

Чому дорівнює сума коефіцієнтів у рівнянні Al2O3+H2 = H2O+Al:

варіанти відповідей

6

9

8

5

Запитання 22

Виберіть електронне рівняння, де зображений процес відновлення:

варіанти відповідей

Mn+7+ 5е = Mn+2

Al+3 + 3е = Al0

2Cl1- - 2е = Cl20

Cr+3 - 3е = Cr+6

Запитання 23

Зі зростанням концентрації реагентів швидкість хімічних реакцій:

варіанти відповідей

збільшується

не змінюється

зменшується

 змінюється періодично

Запитання 24

Укажіть у даній схемі S-2 .......→ S+4 кількість приєднаних або відданих електронів:

варіанти відповідей

Віддано 2е

 Приєднано 2е

Приєднано 6е

 Віддано 6е

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест