Сила Ампера

Додано: 12 вересня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 761 раз
10 запитань
Запитання 1

 Сила Ампера — це сила,якою ...

варіанти відповідей

магнітна індукція діє на провідник зі струмом

магнітне поле діє на провідник зі струмом

магнітне поле провідника зі струмом діє інший провідник

Немає правильної відповіді.

Запитання 2

Сила Ампера направлена ...

варіанти відповідей

вниз

вгору

ліворуч

праворуч

до нас

від нас

Запитання 3

Північний полюс постійного магніту знаходиться ...

варіанти відповідей

внизу

вгорі

Не можна визначити

Запитання 4

В який бік покотиться трубка, якщо замкнути коло?

варіанти відповідей

Вліво

Вправо

До нас

Від нас

Запитання 5

Формула для визначення сили Ампера має вигляд ...

варіанти відповідей
Запитання 6

Модуль сили Ампера найменший коли провідник зі струмом ...

варіанти відповідей

перпендикулярний до ліній магнітного поля

розташований паралельно магнітним лінія поля.

розташований під кутом 45⁰ до ліній магнітного поля

розташований під кутом 60⁰ до ліній магнітного поля

розташований під кутом 30⁰ до ліній магнітного поля

Запитання 7

Визначте полярність підключення провідника, розміщеного в зовнішньому магнітному полі. 

варіанти відповідей

1 підключено до позитивного полюса джерела, 2 - до негативного.

2 підключено до позитивного полюса джерела, 1 - до негативного.

Неможливо визначити.

1 та 2 підключені до позитивного полюса джерела.

1 та 2 підключені до негативного полюса джерела.

Запитання 8

Напрямок сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі, визначається правилом ...

варіанти відповідей

свердлика.

правої руки.

лівої руки.

Залежить від напряму струму

Запитання 9

У якому випадку сила Ампера дорівнює нулю?

варіанти відповідей
Запитання 10

Якщо силу струму в провіднику збільшити, сила Ампера ...

варіанти відповідей

зменшиться.

збільшиться.

не зміниться.

Залежить від активної частини провідника.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест