Сила Ампера

Додано: 24 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

Як називається сила, що діє на провідник із струмом у магнітному полі?

варіанти відповідей

Сила волі

Сила Лоренца

Сила Ампера

Сила струму

Запитання 2

Від яких фізичних величин не залежить числове значення сили Ампера?

варіанти відповідей

Сила струму, магнітна індукція

Маса, час

Довжина провідника в магнітному полі

Сила струму, магнітна індукція, довжина активної частини провідника

Запитання 3

Яким чином визначають напрямок сили Ампера?

варіанти відповідей

За правилом правої руки

За правилом правої ноги

За правилом буравчика

За правилом лівої руки

Запитання 4

Який напрямок має вектор магнітної індукції?

варіанти відповідей

Від N до S

Від S до N

Зліва направо

Справа наліво

Запитання 5

Укажіть, у якому випадку сила Ампера, що діє на провідник зі струмом, який знаходиться між полюсами магніту, спрямована до нас.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

Укажіть, у якому випадку сила Ампера, що діє на провідник зі струмом, який знаходиться між полюсами магніту, спрямована до нас.

варіанти відповідей

А)

Б)

В)

Г)

Запитання 7

Який напрямок має електричний струм у провіднику?

варіанти відповідей

На Вас у площині малюнка

Від Вас у площині малюнка

Ліворуч

Праворуч

Запитання 8

Укажіть, у якому випадку сила Ампера не діє на провідник із струмом ?

варіанти відповідей

Г

В

Б

А

Запитання 9

Який напрямок має вектор магнітної індукції?

варіанти відповідей

Перпендикулярно в площину малюнка

Від Вас в площину малюнка

Праворуч

Вгору

Запитання 10

Вектор магнітної індукції направлений вниз, сила Ампера направлена ліворуч. Який напрямок має електричний струм в провіднику?

варіанти відповідей

На Вас

Ліворуч

Праворуч

Від Вас

Запитання 11

В однорідному магнітному полі з індукцією 2 Тл розташовано провідник довжиною 10 см, в якому проходить струм величиною 5 А. Яким може бути мінімальне значення сили Ампера, що діє на провідник?

варіанти відповідей

10 Н

10 мН

0 Н

1 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест