Явище електромагнітної індукції

Додано: 25 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

Індукційний струм у замкненому провіднику виникає, якщо він ...

варіанти відповідей

поступально рухається в однорідному магнітному полі

нерухомий у змінному магнітному полі

нерухомий в однорідному магнітному полі

нерухомий в неоднорідному магнітному полі

Запитання 2

У центр алюмінієвого замкнутого кільця швидко вносять постійний магніт. При цьому кільце...

варіанти відповідей

притягнеться до магніту

залишиться нерухомим

почне обертатись навколо осі, що проходить через його центр

відштовхнеться від магніту

Запитання 3

Магнітний потік через замкнений провідний контур протягом 30 мс рівномірно змінюється від 5 мВб до 20 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі

варіанти відповідей

100 В

50 В

5 В

0,5 В

Запитання 4

Вкажіть малюнок, на якому правильно вказано напрям сили Лоренца, що діє на електрон, який рухається в магнітному полі.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Хто вперше за допомогою магнітного поля отримав електричний струм?

варіанти відповідей

Ш.Кулон

А.Ампер

М.Фарадей

Н.Тесла

Запитання 6

Дві однакові котушки замкнуті на гальванометр. У котушку А вносять полосовий магніт, а з котушки Б виймають такий же магніт. У якій котушці гальванометр зафіксує індукційний струм?

варіанти відповідей

Тільки в котушці А

Тільки в котушці Б

В обох котушках

В жодній із котушок

Запитання 7

В металеве кільце вводять магніт південним полюсом і залишають його в кільці. Як буде вести себе гальванометр?

варіанти відповідей

стрілка гальванометра відхилиться вліво

стрілка гальванометра відхилиться вправо

стрілка гальванометра буде на позначці 0

Запитання 8

Як взаємодіють кільце і магніт?

варіанти відповідей

кільце відштовхується від магніту

не взаємодіють

кільце притягується до магніту

кільце і притягується і відштовхується від магніту одночасно

Запитання 9

Вкажіть напрям руху полоскового магніту.

варіанти відповідей

магніт виводять із котушки

магніт вводять у котушку

магніт нерухомий

Запитання 10

Індукційний струм у кільці буде направлений ...

варіанти відповідей

вгору

за годинниковою стрілкою

проти годинникової стрілки

вниз

вліво

вправо

Запитання 11

На явищі електромагнітної індукції грунтується дія ...

варіанти відповідей

електромеханічного генератора

індукційної плити

приладів теплової системи

лічильника обліку електричної енергії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест