Сила Ампера. Сила Лоренца

Додано: 22 жовтня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
6 запитань
Запитання 1

Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

варіанти відповідей

Сила Лоренца

Момент сил Ампера

Сила Ампера

Сила струму

Запитання 2

За якою формулою обчислюють силу Ампера.

варіанти відповідей

F=BIlsinα

F=mg

M=BISsinα

F=qBϑsinα

Запитання 3

Сила струму в провіднику завдовжки 1 м дорівнює 2 А. Визначте найменше значення сили Ампера, яка діє на провідник, за умов різних його положень в однорідному магнітному полі індукцією 20 мТл.

варіанти відповідей

5 Дж

1 А

0 Н

40 мН

Запитання 4

Силу, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку, називається.

варіанти відповідей

Силою Лоренца

Силою Ампера

Силою струму

Напругою

Запитання 5

Який вид руху зарядженої частинки в однорідному магнітному полі зображено на рисунку?

варіанти відповідей

перпендикулярно до ліній магнітної індукції

паралельно лініям магнітної індукції

під деяким кутом α до ліній магнітної індукції

Запитання 6

В однорідне магнітне поле індукцією 7 мТл електрон влітає зі швидкістю 3⋅106 м ⁄с перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля. Визначте силу, яка діє на електрон, і радіус його траєкторії.

варіанти відповідей

F=45⋅10-16H; R=2,44⋅10-3м

F=33,6⋅10-10H; R=2,44⋅10-3м

F=33,6⋅10-16H; R=2,44⋅10-3м

F=55,6⋅10-16H; R=2,44⋅103м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест