Сила Лоренца. Сила Ампера. Розв'язування задач

Додано: 18 березня
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Силу, яка діє на кожен рухомий заряд з боку магнітного поля, називають

варіанти відповідей

силою Лоренца

силою Ампера

силою Архімеда

Запитання 2

Сила Лоренца напрямлена завжди під кутом до швидкості частинки, тому вона надає їй доцентрового прискорення

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

До якого правила відноситься даний малюнок

варіанти відповідей

правило лівої руки для визначення сили Ампера

правило правої руки для визначення напрямку ліній магнітного поля струму

правило лівої руки для визначення сили Лоренца

правило буравчика

Запитання 4

Як напрямлена сила струму на малюнку?

варіанти відповідей

від нас, до нас

до нас, від нас

вірна відповідь відсутня

Запитання 5

Два паралельних тонких провідника розміщені у повітрі на відстані 60см один від одного. Визначити силу взаємодії провідників на довжині 3м, якщо по першому проходить струм 15А, а по другому 30А. Струм проходить в одному напрямі.

варіанти відповідей

4,5мН

4,8мН

4,2мН

Запитання 6

Дана формуля математично описує силу

варіанти відповідей

Лоренца

Ньютона

Ампера

Запитання 7

Дана формула математично описує силу

варіанти відповідей

Лоренца

Ампера

Ньютона

Запитання 8

Формула дає можливість визначити

варіанти відповідей

силу Ампера

потік магнітного поля

індукцію магнітного поля

силу Лоренца

Запитання 9

  Визначте модуль сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом завдовжки 20 см, розміщений у магнітному полі з індукцією 0,4 Тл перпендикулярно до вектора його магнітної індукції. Сила струму в провіднику дорівнює 0,5 А.


варіанти відповідей

0.04 Н

0.4 Н

0.08 Н

0.48 Н

Запитання 10

На провідник завдовжки 0,8 м, що міститься в однорідному магнітному полі перпендикулярно до силових ліній, діє сила 5 Н, за умови, що по провіднику проходить струм силою 5 А. Визначте магнітну індукцію поля.

варіанти відповідей

1,25 Тл

0,25 Тл

2,25 Тл

Запитання 11

 Під яким кутом до силових ліній магнітного поля з індукцією 0,04 Тл розмістили провідник довжиною 25 см, по якому тече електричний струм 0,25 А, якщо на нього діє сила Ампера величиною 1,25 мН.

варіанти відповідей

300

400

500

Запитання 12

Електрон влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Його швидкість 1,6 • 10-6 м/с. ( е = 1,6 • 10-19 Кл, m = 9,1 • 10-31 кг)

 Знайти радіус кола, яким рухається електрон.варіанти відповідей

0.455 м

4.55 м

45.5 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест