Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

Додано: 1 лютого
Предмет: Фізика, 7 клас
8 запитань
Запитання 1

Що є мірою взаємодії тіл?

варіанти відповідей

маса

сила

переміщення

швидкість

Запитання 2

Закінчіть речення: «Якщо напрямок сили збігається з напрямком руху тіла, то…»

варіанти відповідей

значення швидкості руху тіла збільшується

значення швидкості руху тіла зменшується

змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

змінюється значення і напрямок швидкості руху тіла

Запитання 3

У яких одиницях вимірюється сила?

варіанти відповідей

кг

Н

м/с

Н/кг

Запитання 4

Які з величин є векторними?

варіанти відповідей

маса

швидкість

час

сила

Запитання 5

Вкажіть рядок, в якому зазначено усі характеристики сили:

варіанти відповідей

значення сили

напрямок дії сили і точка прикладання

значення, напрямок і точка прикладання сили

тіло, на яке ця сила діє

Запитання 6

Позначити правильне зображення сили, що тягне тіло

варіанти відповідей
Запитання 7

Дві сили, що діють на брусок, складають по 57 Н. Чому дорівнює рівнодійна цих сил?

варіанти відповідей

114 Н

228 Н

57 Н

0 Н

Запитання 8

Визначити, чому може дорівнювати рівнодійна двох горизонтальних сил: 6 Н та 9 Н. Розглянути всі можливі варіанти. Зобразити графічно.

Розв'язок завдання надіслати на Classroom.

варіанти відповідей

6 Н і 9 Н

3 Н і 15 Н

12 Н і 18 Н

0 Н і 3 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест