Сила пружності. Сила тертя

Додано: 6 листопада 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження. У результаті дії сили тіло може...

варіанти відповідей

збільшити свою масу

збільшити свою швидкість

змінити свій об'єм

Запитання 2

Як зміниться сила пружності, якщо видовження пружини збільшити вдвічі?

варіанти відповідей

залишиться незмінною

збільшиться вдвічі

зменшиться вдвічі

Запитання 3

Від чого залежить жорсткість пружини?

варіанти відповідей

від маси пружини

від довжини пружини

від матеріалу й форми пружини

від прикладеної сили

Запитання 4

Визначте видовження пружини, якщо на неї діє сила 10 Н, а коефіцієнт жорсткості пружини 500 Н/м

варіанти відповідей

5000 м

0,02 м

50 м

0,2 м

2 м

Запитання 5

Оберіть формульний запис закону Гука.

варіанти відповідей

F=-k*Δx

F=m*a

F=m*g

F=μ*m*g

Запитання 6

Виберіть правильні твердження. Сила тертя ковзання залежить від...

варіанти відповідей

швидкості ковзання одного тіла по іншому

напряму руху одного тіла по іншому

матеріалу поверхонь, які стикаються при ковзанні

площі дотичних поверхонь

сили нормальної реакції опори

Запитання 7

У яких випадках виникає сила пружності?

варіанти відповідей

під час падіння тіла

під час рівномірного руху тіла

під час деформації тіла

Запитання 8

На витягнутій долоні учня лежить тягарець масою 200 г. Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

сила тяжіння, що діє на тягарець, дорівнює 0,2 Н

вага тягарця дорівнює 2Н

якщо тягарець кинути, то його вага дорівнюватиме силі тяжіння, що діє на тягарець

Запитання 9

Яка із сил тертя має найменше значення?

варіанти відповідей

тертя спокою

тертя кочення

тертя ковзання

Запитання 10

Оберіть правильну відповідність формул та назвою сили.

1) F=mg

2) F=-kΔx

3) F=μmg

варіанти відповідей

1) сила тертя, 2) сила тяжіння, 3)сила пружності

1) сила пружності, 2) сила тертя, 3) сила тяжіння

1) сила тяжіння, 2) сила пружності, 3) сила тертя

1)сила тяжіння, 2) сила тертя, 3) сила пружності

Запитання 11

Оберіть правильну відповідність між фізичною величиною та одиницями вимірювання.

1) μ-коефіцієнт тертя

2) k- коефіцієнт пружності

3) g-прискорення вільного падіння

4) Δх- видовження

варіанти відповідей

1) 1, 2) Н/м, 3) м/с2, 4) м

1) Н/м, 2) 1, 3) м/с, 4) м

1) Н, 2)Н/м, 3) м, 4) 1

1) м/с2, 2) м, 3)1, 4) Н

Запитання 12

Оберіть усі правильні твердження.

варіанти відповідей

Стан тіла, за якого вага дорівнює нулю, називають станом невагомості.

Вага тіла, яке рухається з прискоренням, напрямленим вертикально вниз, менша, ніж вага цього тіла в стані спокою.

Силу тертя ковзання можна зменшити, змастивши дотичні поверхні.

Сила опору середовища збільшується при збільшенні швидкості руху та залежить від форми тіла.

Запитання 13

По якій траєкторії можуть рухатися тіла під дією сили тяжіння?

варіанти відповідей

по колу

по прямій

по параболі

хаотично

Запитання 14

На рисунку зображені деякі із сил, що діють на тіло. Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Сила F1 - вага тіла

Сила F2- вага тіла

Сила F4-сила реакції опори

Сила F3-сила реакції опори

Сила F1-сила тяжіння

Сила F3-сила тяжіння

Сила F2-сила пружності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест