Сила пружності. Вага тіла. Сила тертя. Рух під дією кількох сил

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Сила, яка виникає під час пружної деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин (частинок) цього тіла в процесі деформації.

варіанти відповідей

Сила тяжіння

Сила тертя

Сила пружності

Механічна напруга

Запитання 2

Формула для обчислення сили тертя ковзання.

варіанти відповідей

F=k∆x

F=ma

F=µN

P=mg

Запитання 3

Вантажі з масами 2 кг та 4 кг з’єднані ниткою, перекинутою через нерухомий блок. Порівняйте модулі прискорення першого і другого тіла.

варіанти відповідей

Для другого більше в 2 рази

Для другого менше в 2 рази

Однакові значення

Для другого більше в 4 рази

Запитання 4

На рисунку показано сили, що діють на коробку, яку рівномірно піднімають за допомогою транспортера. Яка сила є силою тертя спокою?

варіанти відповідей

F1

F2

F3

F4

Запитання 5

До пружини жорсткість якої 500 Н/м, підвісили вантаж масою 3 кг. Знайдіть видовження пружини? (Розв'язок задачі відправити на перевірку)

варіанти відповідей

∆x = 6 см

∆x = 150 см

∆x = 60 см

 моя відповідь інша

Запитання 6

Потяг на початку руху розвиває максимальну силу тяги 650 кН. Яке прискорення отримає потяг масою 3250 т, якщо коефіцієнт опору дорівнює 0,005? (Розв'язок задачі відправити на перевірку)

варіанти відповідей

моя відповідь інша

15

0,5

5

Запитання 7

Визначте вагу хлопчика масою 30 кг, який проїжджає на санках нижню точку яру, радіусом 20 м, зі швидкістю 10 м/с. (Розв'язок задачі відправити на перевірку)

варіанти відповідей

45 кН

5 МН

450 Н

моя відповідь інша

Запитання 8

 Завдання на вибір учня.

Через блок з нерухомою віссю перекинута нитка, до кінців якої прикріплені вантажі масами 8 кг і 2 кг. З яким прискоренням рухаються вантажі? (Розв'язок задачі відправити на перевірку)

варіанти відповідей

16

6

36

 моя відповідь інша

Запитання 9

Завдання на вибір учня.

З вершини похилої площини висотою 5 м і кутом нахилу до горизонту 45° починає зісковзувати тіло. Визначте швидкість тіла в кінці спуску, якщо коефіцієнт тертя тіла об поверхню площини дорівнює 0,19. (Розв'язок задачі відправити на перевірку)

варіанти відповідей

 моя відповідь інша

4,5

6

9

Запитання 10

Завдання на вибір учня.

Знайдіть кутову швидкість обертання конічного маятника на невагомій нерозтяжній нитці довжиною 5 см, що здійснює кругові рухи в горизонтальній площині. Нитка утворює з вертикаллю кут 60°. (Розв'язок задачі відправити на перевірку)

варіанти відповідей

20

10

30

моя відповідь інша

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест