Сила пружності. Закон Гука. Одиниці вимірювання.

Додано: 1 лютого 2022
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 10 разів
10 запитань
Запитання 1

Зміну форми та розмірів тіла називають....

варіанти відповідей

інерцією

деформацією

інша відповідь

Запитання 2

Сила напрямлена протилежно сили тяжіння називають...

варіанти відповідей

силою всесвітнього тяжіння

силою пружності

силою притягання

силою гравітації

Запитання 3

Властивості пружних тіл почав вивчати 300 років...

варіанти відповідей

Ісаак Ньютон

Роберт Гук

Галілео Галілей

Роберт Броун

Запитання 4

Формула математичного запису формули закону Гука має вигляд...

варіанти відповідей

F = - k ⋅ΔХ

F = k ⋅ І ΔХ І

F = - k / ΔХ

F = ΔХ / К

Запитання 5

Вказати вірну формулу знаходження жорсткості тіла..

варіанти відповідей

к = F / ΔХ

к = - F / ΔХ

к = ΔХ / F

к = F / І ΔХІ

Запитання 6

Одиницею жорсткості тіла у системі СІ є...

варіанти відповідей

1 Н / м

1 м / Н

1 кг / Н

1 Н / кг

Запитання 7

Силу пружності вимірюють приладом...

варіанти відповідей

динамометром

терезами

мензуркою

Запитання 8

Під дією сили пружності ...

варіанти відповідей

Місяць обертається навколо Землі

Вода тече у річці

Випрямлення зігнутою лінійки

Запитання 9

Ресори автомашини прогинаються внаслідок сили...

варіанти відповідей

тяжіння

пружності

взаємодії між тілами

Запитання 10

Тіло масою 100 г прикріпили до пружини жорсткість якої

40 Н/м. Визначте видовження пружини..

варіанти відповідей

0,25 м

0,025 м

0, 0025 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест