Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла.

Додано: 1 лютого 2022
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 53 рази
9 запитань
Запитання 1

Явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл називають...

варіанти відповідей

взаємодією

інерцією

механічним рухом

Запитання 2

Властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час називається

варіанти відповідей

швидкістю

інерцією

інертністю

Запитання 3

Що є мірою інертності тіла?

варіанти відповідей

маса

довжина

швидкість

Запитання 4

У разі будь-якої взаємодії двох тіл відношення мас тіл дорівнює оберненому відношенню змін .... їхніх рухів

варіанти відповідей

довжин

часу

швидкостей

Запитання 5

Як позначається маса тіла?

варіанти відповідей

t

l

m

v

Запитання 6

Одиниця вимірювання маси в системі СІ

варіанти відповідей

г

кг

т

ц

Запитання 7

Розташуйте маси тіл в порядку їх зростання:

15кг, 3000г, 2т, 99мг

варіанти відповідей

99мг, 3000г, 15 кг, 2т

2т, 15кг, 99мг, 3000г

3000г, 99мг, 15кг, 2т

15кг, 99мг, 3000г, 2т

Запитання 8

Тіло масою 4кг набуває швидкості 12 м/с, взаємодіючи з іншим тілом, яке отримує в результаті цього швидкість 6м/с. Яка його маса?

варіанти відповідей

18кг

8кг

48кг

24кг

Запитання 9

Розділ фізики, у якому вивчається вплив взаємодій між тілами на їх рух, називається ...

варіанти відповідей

динамікою

кінематикою

оптикою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест