сили

Додано: 28 червня
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 38 разів
20 запитань
Запитання 1

Сила, що діє на тіло з боку Землі, називається:


варіанти відповідей

Силою притягання

Силою тиску

Вагою тіла

Силою тяжіння

Запитання 2

Сила тяжіння визначається за формулою

варіанти відповідей

F=p·S

F=m·ǥ

F=µ·N

F=ρ·g·h

Запитання 3

Сила тертя визначається за формулою

варіанти відповідей

F=p·S

F=m·ǥ

F=µ·N

F=ρ·g·h

Запитання 4

Сила вимірюється в

варіанти відповідей

Н

Па

кг

Н·м2

Запитання 5

Сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіс, називається

варіанти відповідей

Силою притягання

Силою тиску

Вагою тіла

Силою тяжіння

Запитання 6

Силу, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька одночасно діючих сил, називають:

варіанти відповідей

Рівнодійною

Силою тиску

Вагою тіла

Силою тяжіння

Запитання 7

Сила - це ...

варіанти відповідей

фізична величина, що є мірою дії одного тіла на друге

фізична величина, що дорівнює масі тіла

причина зміни стану тіла

стан тіла, при якому воно не діє на опору або підвіс

Запитання 8

Вага тіла вимірюється в...

варіанти відповідей

метрах

кілограмах

ньютонах

паскалях

Запитання 9

Силу пружності визначають за формулою:

варіанти відповідей

F = kx

F = mg

F = k/x 

F = х/k

Запитання 10

Порівняйте силу тертя кочення із силою тертя ковзання:

варіанти відповідей

сила тертя ковзання менша за силу тертя кочення

сила тертя ковзання більша за силу тертя кочення

сила тертя ковзання дорівнює силі тертя кочення

сила тертя ковзання дорівнює по модулю силі тертя кочення

Запитання 11

Явище, при якому тіло рухається рівномірно прямолінійно, називається:…

варіанти відповідей

деформацією

тертям

інерцією

інертністю

Запитання 12

Яка сила виникає у деформованих тілах?

варіанти відповідей

сила тяжіння

вага

сила тертя

сила пружності

Запитання 13

Коефіцієнт тертя залежить від...

варіанти відповідей

ваги тіла

сили тяжіння

виду поверхонь тіл, які взаємодіють

погоди

Запитання 14

Як напрямлена сила пружності?

варіанти відповідей

У бік дії зовнішньої сили

Паралельно напрямку сили, що спричинила деформацію

Проти дії зовнішньої сили і прагне зменшити деформацію тіла

До центру Землі

Запитання 15

Згідно з законом Гука, під час пружних деформацій тіл їх видовження чи скорочення прямо пропорційні силі, яка їх розтягує або стискає. Як зміниться значення сили пружності, якщо видовження зменшиться у 6 разів?

варіанти відповідей

зменшиться у 3 рази

зменшиться у 6 разів

збільшиться у 6 разів

збільшиться у 3 рази

Запитання 16

Якою буквою позначається сила?

варіанти відповідей

P=

p=

S=

F=

Запитання 17

Позначте, від чого залежить результат дії сили

варіанти відповідей

Від модуля сили і точки прикладання

Від модуля сили, напрямку і точки прикладання

Від модуля сили і напрямку

Запитання 18

Силою тертя називають силу, яка виникає:

варіанти відповідей

при взаємодії різноманітних тіл

при зближенні двох тіл;

в площіні торкання поверхонь двох тіл та перешкоджає їх відносному переміщенню.

Запитання 19

При якому виді тертя тіл виникає найменша сила тертя?

варіанти відповідей

При терті спокою

При терті кочення

При терті ковзання

При всих видах тертя сила однакова

Запитання 20

Як можна збільшити тертя?

варіанти відповідей

Посипати піском

Відполірувати поверхні

Змастити поверхні дотичних тіл

Притиснути тіла одне до одного

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест