Сили: пружності, тяжіння, вага, тертя

Додано: 17 січня
Предмет: Фізика, 7 клас
34 запитання
Запитання 1

Одиниця вимірювання сили

варіанти відповідей

кг

Н

м

с

Запитання 2

Чому дорівнює рівнодійна сил?

варіанти відповідей

9 Н

1 Н

20 Н

12 Н

Запитання 3

Прилад для вимірювання сили ...

варіанти відповідей

термометр

терези

секундомер

динамометр

Запитання 4

Деформації називаються пружними, якщо після припинення дії сили тіло…

варіанти відповідей

повністю відновлює форму;

частково відновлює форму;

руйнується;

продовжує змінювати форму.

Запитання 5

Сила, з якою Земля притягує до себе тіла, що знаходяться на її поверхні або поблизу неї - це сила ...

варіанти відповідей

тертя

тяжіння

пружності

вага тіла

Запитання 6

На рисунку сила тяжіння зображена цифрою ..

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 7

Сила пружності напрямлена...

варіанти відповідей

Вертикально вгору

Вертикально вниз

Протилежно напрямку зміщення частинок при деформації

За напрямком зміщення частинок при деформації

Запитання 8

Деформація - це ...

варіанти відповідей

... зміна форми та (або) розмірів тіла

... зміна розміру та кольору тіла

 ... зміна маси тіла

... зміна швидкості тіла

Запитання 9

Одиниця жорсткості в СІ - ...

варіанти відповідей

Н;

  Н/м;

 м/с;

кг.

Запитання 10

.Формула сили тяжіння: 

варіанти відповідей

 Fтяж ₌ m/g

Fтяж ₌ g/m

Fтяж ₌ gm

Fтяж ₌ m-g

Запитання 11

Формула закону Гука: 

варіанти відповідей

Fпруж ₌ k / Δl

Fпруж ₌ k + Δl

Δl ₌ k+Fпруж

Fпруж ₌ k Δl

Запитання 12

Силу позначають літерою

варіанти відповідей

 F

 ρ

 H

 k

Запитання 13

вкажіть, на якому малюнку правильно показано напрямок ваги

варіанти відповідей
Запитання 14

Чим відрізняються сила тяжіння та вага?(Тіло знаходиться на столі.)

варіанти відповідей

направленням

точкою прикладання

чисельним значенням

Запитання 15

Як називається коефіцієнт k у формулі закону Гука?

варіанти відповідей

коефіцієнт пропорційності

коефіцієнт жорсткісті тіла

коефіцієнт Гука

коефіцієнт видовження

Запитання 16

Cила пружності напрямлена

варіанти відповідей

у бік дії зовнішньої сили.

проти дії зовнішньої сили і прагне зменшити деформацію тіла.

паралельно напрямку сили, що спричинила деформацію.

до центру Землі.

Запитання 17

Явище притягання всіх тіл Всесвіту одне до одного називається

варіанти відповідей

взаємодією

тяжінням

всесвітнім тяжінням

силою тяжіння

Запитання 18

Поняття " сила тяжіння" характеризує результат дії

варіанти відповідей

молекул

гравітації

руху тіл

взаємодії і руху молекул

Запитання 19

Для того ,щоб "сховатися" від сили тяжіння потрібно?

варіанти відповідей

рухатися прямолінійно і рівномірно

заховатися в будинку

заховатися за масивним предметом

від сили тяжіння сховатися неможна

Запитання 20

Сила тяжіння спрямована :

варіанти відповідей

вертикально вгору

від центра Землі

до центра Землі

під кутом до Землі

Запитання 21

Вага тіла-це

варіанти відповідей

це сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору чи підвіс, внаслідок притягання до Землі.

явище притягання всіх тіл Всесвіту одне до одного

сила, з якою Земля притягує до себе будь-яке тіло,

всі відповіді правильні

Запитання 22

Рівнодійна двох сил дорівнює 0, якщо

варіанти відповідей

дві сили не рівні за значенням і протилежні за напрямком прикладені до одного тіла

дві сили рівні за значенням і однаково напрямлені прикладені до одного тіла

дві сили рівні за значенням і протилежні за напрямком прикладені до одного тіла

Запитання 23

Сила це величина

варіанти відповідей

векторна

скалярна

правильної відповіді не має

Запитання 24

Як називається сила, з якою тіло внаслідок його притягання до Землі діє на опопру чи підвіс?

варіанти відповідей

 вага

сила Ньютона

сита тяжіння

маса

Запитання 25

Яка сила виникає при русі, або спробі викликати рух одного тіла по поверхні іншого?

варіанти відповідей

Сила пружності

Сила тертя

Сила опору

Сила тяжіння

Запитання 26

Які види сил тертя існують?

варіанти відповідей

Спокою

Кручення

Кочення

Ковзання

Стиску

Запитання 27

Як напрямлена сила тертя ?

варіанти відповідей

За напрямком руху тіла

Проти напрямку руху тіла

Перпендикулярно напрямку руху тіла

Запитання 28

Якою літерою позначають коефіцієнт тертя ковзання?

варіанти відповідей

k

µ

q

r

Запитання 29

F тертя ковз =

варіанти відповідей

xk

µN

mg

Запитання 30

Оберіть випадки, у яких тертя корисне.

варіанти відповідей

Оберіть випадки, у яких тертя корисне.

Всі відповіді правильні

Нитки утримуються у тканинах

Писання крейдою по дошці

Запитання 31

Мастилом змащують поверхні, що труться для ...

варіанти відповідей

збільшення тертя

збільшення земного тяжіння

зменшення тертя

зменшення земного тяжіння

Запитання 32

Сила тертя ковзання залежить від площі поверхні

варіанти відповідей

так

іноді

ні

Запитання 33

Причини виникнення тертя

варіанти відповідей

нерівність дотичних поверхонь

взаємне притягування молекул простору

жодної правильної відповіді

взаємне притягування молекул дотичних поверхонь дотичних поверхонь

Запитання 34

як позначається сила реакції опори

варіанти відповідей

N

G

g

k

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест