Взаємодія тіл. Сила. Рівнодійна сил

Додано: 18 січня
Предмет: Фізика, 7 клас
9 запитань
Запитання 1

Фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл, називається...

варіанти відповідей

Швидкість

Маса

Сила

Густина

Запитання 2

Сила позначається символом...

варіанти відповідей

F

m

v

s

Запитання 3

Одиницею вимірювання сили в СІ є...

варіанти відповідей

м/с

с

кг/м3

Н

Запитання 4

Сила, значен­ня якої дорівнює сумі значень сил, а напрямок збігається з напрямком цих сил, називається...

варіанти відповідей

Сума сил

Рівнодійна сил

Різниця сил

Добуток сил

Запитання 5

Якщо напрямок дії сили збігається з напрямком руху тіла, то...

варіанти відповідей

Швидкість руху тіла збільшується

Швидкість руху тіла зменшується

Змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

Змінюється і напрямок, і значення швидкості руху тіла

Запитання 6

Якщо напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла, то...

варіанти відповідей

Швидкість руху тіла збільшується

Швидкість руху тіла зменшується

Змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

Змінюється і напрямок, і значення швидкості руху тіла

Запитання 7

Якщо дві різні за значенням сили напрямлені протилежно, то...

варіанти відповідей

Напрямок рівнодійної збігається з напрямком більшої сили

Напрямок рівнодійної збігається з напрямком меншої сили

Рівнодійна дорівнює нулю

Рівнодійна напрямлена перпендикулярно до напрямку обох сил

Запитання 8

Щоб схарактеризувати силу, необхідно вказати...(оберіть декілька варіантів):

варіанти відповідей

Значення сили

Швидкість тіла під дією сили

Напрямок сили

Точку прикладання сили

Рівнодійну сил, які діють на тіло

Запитання 9

Дві сили 8 Н та 4 Н діють на тіло в протилежних напрямках. Обчисліть значення рівнодійної сил:

варіанти відповідей

4 Н

12 Н

2 Н

32 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест