Сили, рівнодійна сил

Додано: 26 лютого
Предмет: Фізика, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Що таке сила?

варіанти відповідей

величина, яка характеризує дію на тіло

векторна і скалярна фізична величина

векторна величина, що характеризує дію одного тіла на інше

величина, що характеризує дію одного тіла на інше

Запитання 2

Виразити силу 60мкН у ньютонах

варіанти відповідей

60000000Н

0,006Н

0,000006Н

0,00006Н

Запитання 3

Яке значення рівнодійної двох сил 25Н і 65Н, направлених вздовж однієї прямої

варіанти відповідей

90Н і 40Н

90Н

40Н

65Н і 25Н

Запитання 4

У скільки разів зміниться сила пружності, якщо видовження пружини зменшити у 8 разів?

варіанти відповідей

зросте у 8 разів

зменшиться у 8 разів

збільшиться у 4 рази

зменшиться у 4 рази

Запитання 5

Визначте масу тіла, якщо сила тяжіння що діє на нього дорівнює 46 Н?

варіанти відповідей

460г

0,46кг

4,6г

4,6кг

Запитання 6

Яка вага тіла масою 200г ?

варіанти відповідей

20Н

0,2Н

200Н

Запитання 7

У скільки разів зміниться сила тертя та коефіцієнт тертя , якщо сила нормального тиску зросте у 4 рази?

варіанти відповідей

сила тертя і коефіцієнт тертя зменшиться у 4 рази

сила тертя і коефіцієнт тертя збільшиться у 4 рази

сила тертя зросте у 4 рази, а коефіцієнт тертя не зміниться

сила тертя не зміниться, а коефіцієнт тертя зросте у 4 рази

Запитання 8

Яке з двох тіл, що мають різну масу, швидше змінюватиме швидкість, якщо на них діє однакова сила?

варіанти відповідей

те, що має більшу масу

те, що має меншу масу

обидва тіла однаково

обидва тіла не змінять швидкість

Запитання 9

Визначте видовження троса жорсткість якого 1000Н/м коли до нього підвісити вантаж 20кг.

варіанти відповідей

0,02м

0,2м

20м

Запитання 10

Яку силу потрібно прикласти до саней масою 5кг, якщо на них сидить хлопчик, маса якого 35 кг, а коефіцієнт тертя саней об сніг 0,05, щоб тягти їх рівномірно?

варіанти відповідей

200Н

40Н

20Н

35Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест