Симетрія відносно точки і прямої

Додано: 27 березня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 21 раз
15 запитань
Запитання 1

На якому з малюнків точки A і A’ симетричні відносно прямої l?

варіанти відповідей
Запитання 2

Скільки осей симетрії має прямокутник, який не є квадратом?

варіанти відповідей

Жодної

Одну

Дві

Чотири

Запитання 3

Яка з даних фігур має тільки три осі симетрії?

варіанти відповідей

Прямокутний трикутник

Рівнобедрений трикутник

Рівносторонній трикутник

Різносторонній трикутник

Запитання 4

Яка фігура не має центра симетрії?


варіанти відповідей

Промінь

Коло

Паралелограм

Відрізок

Запитання 5

Укажіть координати точки B’, симетричної точці B(3;-4) відносно осі абсцис.

варіанти відповідей

B’(-4;3)

B’(3;4)

B’(-3;-4)

B’(-3;4)

Запитання 6

Які координати має точка, симетрична точці A(-2;5) відносно осі ординат?

варіанти відповідей

(2;-5)

(2;5)

(-2;-5)

(5;-2)

Запитання 7

При яких значеннях x та y точки A(-1;y) і B(x;6) симетричні відносно осі Ox?

варіанти відповідей

x=-1,

y=6.

x=1,

y=-6.

x=-1,

y=-6.

x=1,

y=6.

Запитання 8

Знайдіть x і y, якщо точки A(x;-2) і B(3;y) симетричні відносно осі Oy.

варіанти відповідей

x=3,

y=-2.

x=-2,

y=3.

x=-3,

y=-2.

x=3,

y=2.


Запитання 9

Точки A (x; –1) і B (y; 2) симетричні

відносно прямої, яка містить бісектриси

першого та третього координатних кутів.

Знайдіть x і y.

варіанти відповідей

х=2, у=-1

х=-2, у=1

х=-2, у=-1

х=3, у=-3

інша відповідь

Запитання 10

Яка з указаних фігур має тільки одну вісь симетрії?

А) Квадрат; В) парабола;

Б) коло; Г ) відрізок.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 11

Знайдіть координати точки, симетричної точці А(-5;-7) відносно початку координат

варіанти відповідей

(5;7)

(-5;-7)

(5;-7)

(-5;7)

Запитання 12

Точки А і К симетричні відносно точки В. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо АК=12см.

варіанти відповідей

24 см

10 см

4 см

6 см

Запитання 13

Знайдіть координати центра симетрії точок А(-4; 3) і В(2; -7)

варіанти відповідей

(-3; -5)

(1; 2)

(-1; -2)

(3; 5)

Запитання 14

Записати рівняння кола, яке симетричне колу (х - 4)2 + (у +3)2 =7 відносно початку координат.

варіанти відповідей

(х+4)2+(у+3)2=7

(х+4)2 + (у-3)2=7

(х-4)2 + (у-3)2=7

(х-4)2 + (у+3)2=7

Запитання 15

Точки А (-4;m) і В(n; 3) симетричні відносно точки К( 5; -2). Знайдіть m і n.

варіанти відповідей

m=-4;. n=10

m=-7;. n=14

m=-1;. n=6

m=7;. n=14

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест