СИНТАКСИС І. 10,11 КЛАС

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 113 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть словосполучення

варіанти відповідей

хмаронька пливе

розстилає і зове

синє море

мов мати

Запитання 2

За метою висловлення речення бувають

варіанти відповідей

окличні та неокличні

розповідні, питальні, спонукальні

односкладні та двоскладні

прості й складні

Запитання 3

Назвіть розділ науки про мову, що вивчає речення і словосполучення.

варіанти відповідей

Фонетика

 Пунктуація

 Орфографія

Синтаксис

Запитання 4

Почначте рядок, який містить словосполучення

варіанти відповідей

із гущавини

 чується голос

  визнати помилку

брат і сестра

Запитання 5

Укажіть рядок, де кожне поєднання є словосполученням

варіанти відповідей

Хлопчики та дівчатка, червоний та блакитний.

Діти працюють, теплий одяг.

Біля дому, поблизу школи.

Весело співати, безхмарне небо.

Запитання 6

До словосполучень не належить ...

варіанти відповідей

Поєднання іменників або дієслова;слова, які є головними членами речення; слова, залежні одне від одного.

Поєднання іменників або займенників;слова, які є головними член речення; слова, залежні одне від одного.

Поєднання іменників або займенників із прийменниками;слова, які є головними членами речення; слова, незалежні одне від одного.

Запитання 7

Підмет і присудок -це...

варіанти відповідей

Головні члени речення

Другорядні члени речення

Підмет -головний член речення; присудок - другорядний член речення

Запитання 8

Двоскладне речення це-...

варіанти відповідей

Тільки підмет

Тільки присудок

Підмет і присудок

Запитання 9

Яке це речення (односкладне чи двоскладне)

Чоловік - голова у хаті.

варіанти відповідей

Односкладне

Двоскладне

Запитання 10

Яке це речення (односкладне чи двоскладне)

Дороги снігами замело.

варіанти відповідей

Односкладне

Двоскладне

Запитання 11

За наявністю другорядних членів речення бувають...

варіанти відповідей

повними, неповними

поширеними, непоширеними

безсполучникові та сполучникові

Запитання 12

За інтонаційним забарвленням бувають речення...

варіанти відповідей

поширені,непошинені

окличні,неокличні

прості,складні

Запитання 13

Складним називається речення...

варіанти відповідей

що має дві граматичні основи

що має одну граматичну основу

що має дві і більше граматичних основ

що має смислову завершеність

Запитання 14

Яке речення називається простим? 

варіанти відповідей

Те, що має лише одну і більше граматичних основ

Те, що має лише присудок

Те, що має лише підмет

Те, що має лише одну граматичну основу

Запитання 15

Чим бувають ускладнені речення?

варіанти відповідей

Звертанням, вставними словами, словосполученнями, реченнями; дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотами, прямою мовою, однорідними членами, вигуками...

Звертанням, вставними словами

Звертанням, вставними словами, прямою мовою, однорідними членами, вигуками

Дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотами

Запитання 16

За наявністю сполучників складні речення поділяються на...

варіанти відповідей

складносурядні і складнопідрядні

сполучникові

безсполучникові та сполучникові

безсполучникові

Запитання 17

Сполучникові складні речення поділяють на...

варіанти відповідей

сполучникові,безсполучникові

складносурядні

складносурядні і складнопідрядні

складнопідрядні

Запитання 18

Потребує редагування словосполучення

варіанти відповідей

дорожчий золота

перетворити на пустелю

через несприятливу погоду

наказ по школі

Запитання 19

У якому рядку всі словосполучення утворено способом прилягання?

варіанти відповідей

Сподівання зустрітися, підійти ближче, поїхати додому.

Прохання виконати, повернутися під вечір, потребувати допомоги

Бажання випередити, приїхати вчасно, співати пісню

Дозвіл поїхати, стиха промовляти, вчитися музики.

Прагнення знати, бажання працювати, мрія вчитися

Запитання 20

У якому рядку всі поєднання слів не є словосполучення?

варіанти відповідей

Гори перевернути, дати на горіхи, сказати правду

Бути насторожі, кривити душею, лебедина пісня композитора

Нарубати дров, бути причетним до справи, найбільш вдалий.

Ламати голову, куди завгодно поїхати, весна рання.

Тримати камінь за пазухою, честь і порядність, розводити дискусію.

Запитання 21

Укажіть рядок з іменниковими словосполученнями.

варіанти відповідей

Весняна пора, уроки історії, Довженків край, щастя жити, бажати щастя, змога вчитися.

Дослідження літератури, постать дівчини, пошана до людини, сповнений поваги.

Наш учитель, невичерпне джерело, гідний наслідування, двадцяте століття.

Боротьба за мир, хвала життю, думка повернутися, незабутня зустріч, велич людини.

Високість помислів, краса людини, п'ять балів, вимогливий до себе, кожен з нас.

Запитання 22

Назвіть характерну особливість узгодження.

варіанти відповідей

Із зміною форми головного слова змінюється форма залежного слова.

При зміні головного слова залежне не змінюється.

Головне слово обов'язково вимагає форми залежного слова.

Головне слово не передбачає форми залежного слова.

Закінчення головного і залежного слова дублюються.

Запитання 23

Вкажіть, у якому рядку словосполучення дієслівні

варіанти відповідей

Виконати завдання, мрія про щастя, читаючи книгу

Пам'ятати про подвиг, думка про товариша, поглядати у вікно

Сповнений надій, доглядати хворого, купити ліків

Працювати на совість, допомагати батькам, виконуючи доручення

Уміння працювати, боротися за щастя, навчати дітей

Запитання 24

Словосполучення якого рядка утворено способом керування?

варіанти відповідей

Розумітися на красі, схожий на сонце, піклуватися по-батьківськи, недалеко від школи, п'ять років.

Серце матері, любити дітей, рідна школа, право будувати, плести з барвінку.

Говорити без пауз, будувати разом, сіячі добра, повен радості, гідно поводитися.

Славити Батьківщину, пісня про щастя, потрібний людям, радісно дітям, готуватися до зустрічі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест