17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

СИНТАКСИС І. 10,11 КЛАС

Додано: 29 квітня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 39 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть словосполучення

варіанти відповідей

хмаронька пливе

розстилає і зове

синє море

мов мати

Запитання 2

За метою висловлення речення бувають

варіанти відповідей

окличні та неокличні

розповідні, питальні, спонукальні

односкладні та двоскладні

прості й складні

Запитання 3

Речення, яке складається тільки з головних членів (підмета, присудка) називається

варіанти відповідей

односкладним

спонукальним

поширеним

непоширеним

Запитання 4

У якому рядку словосполучення утворено способом прилягання?

варіанти відповідей

Співати натхненно, ставитися з любов'ю, жити для народу, одягнути пальто, зацікавитися проектом.

Особливо потрібно, декілька разів, мало часу, близько двадцяти чоло­вік, гуляти ввечері.

Працювати разом, увійти в серце, подивитися здивовано, духовно ба­гатий, ввічливо привітатися, вкрай схвильований.

Говорити лагідно, дуже чемно, зовсім по-дитячому, шлях уперед, при­їхати вранці.

Запитання 5

Вкажіть рядок із прикметниковими словосполученнями (за морфологічним вираженням головного слова).

варіанти відповідей

Життєва діяльність, готовий до подвигу, створений для радості, добір­не зерно, гарний душею.

Чуйний до людей, відомий з історії, чесний у житті, подібний до нього, щирий душею.

Гідний подиву, енергійний у роботі, впевнений у перемозі, дев'ятий вал, вимушений сказати.

Творчий підхід, відомий з історії, радий побачити, наділений талантом, спокійний вдачею.

Запитання 6

На які групи поділяють словосполучення за будовою?

варіанти відповідей

Сурядні і підрядні.

Дієслівні, займенникові, прикметникові.

Іменникові, прикметникові, дієслівні.

Прості, складні.

Запитання 7

У якому рядку всі словосполучення утворені способом узгодження?

варіанти відповідей

Тернистий шлях, ясні далі, батьківська земля, рукотворна весна, вдало спроектований, його амплуа.

Незборима сила, ранкові промені, анкетні дані, кожна оселя, один шлях, п'ять будинків.

Ніжне серце, шлях у майбуття, доля дівчини, натягнуті струни, київські метро.

Щоденна праця, непохитна мужність, рідний завод, молодіжний фестиваль, єдина мета, кожен меридіан.

Запитання 8

Вкажіть, у якому рядку всі словосполучення однакові за морфологічним вираженням головного слова.

варіанти відповідей

Виділятися з-поміж інших, захоплюватися археологією, працювати над проектом, дивитися посміхаючись, право вибирати, поїхати будувати.

Довженкова творчість, висока гора, справедлива оцінка, поетичний образ, життєва позиція.

Відомий з розповіді, далеко видний, далекий від істини, дорогий мені, добре знайомий.

Другий за списком, три з десяти, списаний на трьох листах, складений удвоє, перший у навчанні.

Запитання 9

У якому рядку всі поєднання слів не становлять словосполучення як окремої синтаксичної одиниці?

варіанти відповідей

Руку подавати, з давніх-давен, дорослі і малі, вскочити в халепу, брати участь в олімпіаді, Зелений Яр.

Підбивати підсумки, з діда-прадіда, знати предмет як свої п'ять пальців, півня пустити, собаку з'їсти, рано-вранці.

Ґулю набити, мати надію, калина-малина, Олександр Довженко, велика держава, сонячний промінь.

Дідусь відпочиває, біля моря, стратегія і тактика, Давид Мотузка, давним-давно, кривити душею.

Запитання 10

Укажіть рядок із дієслівними словосполученнями.

варіанти відповідей

Підписано до друку, відправлено поштою, зацікавити розповіддю, мож­ливість виконати, зберегти надійно, порадувати батьків.

Неодноразово перечитувати, зустрічатися вечорами, по-справжньому ві­рити, підписано директором, подорожуючи Україною, з любов'ю ставитися.

Бажати щастя, готовий до заняття, зданий достроково, закінчити до зи­ми, вразити красою, читати вірші.

Виконати доручення, стомившись з дороги, йти співаючи, читання ле­жачи, доручити братові, перебуваючи у Франції.

Запитання 11

Виберіть рядок з іменниковими словосполученнями (за морфологічним вираженням головного слова).

варіанти відповідей

Цвіт бузку, свіжість рослини, готель «Україна», ювілейна дата, книга про вчителя, перевантажений роботою.

Чарівність музики, обмін досвідом, проблиски радості, жага до знань, зоряна краса, названий батьком.

Дружба між народами, восьмий клас, віра в перемогу, десятий поверх, прекрасний у творчості, дах над головою.

Перший успіх, мирне небо, дорога додому, пізня осінь, мій наставник.

Запитання 12

У якому рядку слова в словосполученнях поєднані зв'язком узгодження?

варіанти відповідей

Відро води, море квітів, гра на скрипці, щебетання соловейка, провісник весни, задум автора.

У далекій країні, людська шана, справжні коштовності, пониклі трави кожне серце, наша слава.

Сильний вірою, повага до людей, квітка троянда, розкішний вінок, одне покоління, доля людська.

Звуки піаніно, довга зима, українська пісня, укритий квітами, невимовний жаль, на білому коні.

Запитання 13

Як поділяють словосполучення за морфологічним вираженням головного слова?

варіанти відповідей

На вільні і зв'язані.

На дієслівні, додаткові, обставинні.

На означальні, обставинні, додаткові.

На дієслівні, іменникові, прикметникові, прислівникові, займенникові, числівникові.

Запитання 14

Словосполучення якого рядка утворені способом дієслівного керування?

варіанти відповідей

Досягти мети, ждати початку, нарвати яблук, уникаючи зустрічі, оголо­шено старостою.

Малювати олівцями, відомий всім, повідомлений кореспондентом, спі­ваючи пісню, відцуратися слова.

Поїхати на екскурсію, йти пішки, уміти малювати, вдячний за допомогу, наказано ректором.

Прийти на побачення, адресувати присутнім, написати заново, уникну­ти удару, сповнений по вінця.

Запитання 15

У якому рядку всі словосполучення прислівникові (за морфологічним вираженням головного слова)?

варіанти відповідей

Добре продуманий, завдання додому, непомірно важко, починати спо­чатку, повторюватися день у день, завжди попереду.

Приїхати ввечері, врешті-решт, навпіл поділений, дуже добре, надто да­леко, швидше від звичайного.

Явно несправедливо, дуже далеко, цілком задовільно, міцніше від криці, більше в десять разів, важливо для нас.

Багато хто, поступово впроваджувати, максимально використаний, важливо виконати, подібно до цього, вигідно тобі.

Запитання 16

У якому рядку словосполучення утворені способом прилягання?

варіанти відповідей

Будинок справа, дорога ліворуч, дуже швидко, квиток на поїзд, хід змагання.

Дорога без кінця, радість перемоги, найважливіший за все, любов на все життя, перший у списку.

Приклад для наслідування, зошит в лінійку, день без тривог, поїздка на північ, твір про героїв, життя в праці.

Читання вголос, кава по-віденськи,  шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім поруч.

Запитання 17

Назвіть розділ науки про мову, що вивчає речення і словосполучення.

варіанти відповідей

Фонетика

 Пунктуація

 Орфографія

Синтаксис

Запитання 18

Двоскладне речення це-...

варіанти відповідей

Тільки підмет

Тільки присудок

Підмет і присудок

Запитання 19

За наявністю другорядних членів речення бувають...

варіанти відповідей

повними, неповними

поширеними, непоширеними

безсполучникові та сполучникові

Запитання 20

Складним називається речення...

варіанти відповідей

що має дві граматичні основи

що має одну граматичну основу

що має дві і більше граматичних основ

що має смислову завершеність

Запитання 21

Чим бувають ускладнені речення?

варіанти відповідей

Звертанням, вставними словами, словосполученнями, реченнями; дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотами, прямою мовою, однорідними членами, вигуками...

Звертанням, вставними словами

Звертанням, вставними словами, прямою мовою, однорідними членами, вигуками

Дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотами

Запитання 22

За наявністю сполучників складні речення поділяються на...

варіанти відповідей

складносурядні і складнопідрядні

сполучникові

безсполучникові та сполучникові

безсполучникові

Запитання 23

Визначте тип словосполучення за способом вираження головного слова. Легенький вітер, щасливий день, білі квіти.  

варіанти відповідей

іменникове

прикметникове

дієслівне

займенникове

Запитання 24

Визначте тип словосполучення за способом вираження головного слова. Мокрий від дощу, дуже холодний, слизький від льоду. 

варіанти відповідей

іменникове

займенникове

прикметникове

дієслівне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест