Виправити оцінку за 06.04 алгебра ( виправити можно тільки 1 або н) Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними. Графічний спосіб розв'язування систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

6 запитань
Запитання 1

Розв'язати систему двох лінійних рівнянь із двома змінними означає ...

варіанти відповідей

розв'язати одне з рівнянь

знайти один спільний розв'язок обох рівнянь

знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає

Запитання 2

Розв'язком системи двох лінійних рівнянь з двома змінними є ...

варіанти відповідей

пара чисел, що є розв'язком одного з двох рівнянь системи

пара чисел (х; у)

пара чисел, які задовольняють кожне рівняння системи

Запитання 3

Скільки розв'язків має система рівнянь, графіки яких зображені на малюнку?

варіанти відповідей

жодного

безліч

один

два

Запитання 4

Скільки розв'язків має система рівнянь, графіки яких зображені на малюнку?

варіанти відповідей

жодного

безліч

один

два

Запитання 5

Користуючись малюнком, розв'яжіть систему рівнянь

х + у = 6

х - у = 2

варіанти відповідей

(2;4)

(4;2)

(5;3)

(2;0)

Запитання 6

Яка з даних систем є системою двох лінійних рівнянь з двома змінними?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест