28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Графічний спосіб розв'язування систем

Тест виконано: 113 разів
11 запитань
Запитання 1

Яке рівняння є лінійним?

варіанти відповідей

x2 + y2 = 4

xy = 4

x - y = 4

x : y = 4

Запитання 2

Яка із пар чисел є розв'язком рівняння 2x − 3y = 18?

варіанти відповідей

х = 0, y = 6

х = 9, y = 0

х = − 1, y = 3

х = 1, y = 3

Запитання 3

Розв'язком якої із систем рівнянь є пара чисел (2; 1) ?

варіанти відповідей
Запитання 4

Який спосіб розв'язування системи рівнянь передбачає побудову прямих для кожного з рівнянь системи?

варіанти відповідей

координатний

лінійний

графічний

табличний

Запитання 5

Скільки розв'язків має система рівнянь, яка представлена графіками на рисунку?

варіанти відповідей

одну

дві

жодної

безліч

Запитання 6

Визнач, як розміщені графіки рівнянь системи один відносно іншого?

варіанти відповідей

перетинаються

мають одну спільну точку

паралельні

співпадають

Запитання 7

ВСІ НАСТУПНІ ЗАПИТАННЯ СТОСУВАТИМУТЬСЯ ДАНОЇ СИСТЕМИ!

Систему перепишіть в зошит!!!

Розв'яжи графічним способом систему рівнянь та дай відповіді на наступні запитання.

1) Які рівняння отримаєш, якщо виразиш змінну у ?

варіанти відповідей

y = 3 - x, y = 3 + 2x

y = x - 3, y = 2x - 3

y = x - 3, y = - 3 + 2x

y = 3 - x, y = - 3 + 2x

Запитання 8

2) Склади таблицю значень для першого рівняння системи.

Які точки правильно визначено у таблиці ?

варіанти відповідей

(0; 3)

(0; - 3)

(3; 0)

( - 3; 0)

Запитання 9

3) Склади таблицю значень для другого рівняння системи.

Які точки правильно визначено у таблиці ?

варіанти відповідей

(0; 3)

(0; - 3)

(1,5; 0)

(- 1,5; 0)

Запитання 10

3) Побудуй графіки обох рівнянь в одній системі координат.

На якому із рисунків твій графік?

варіанти відповідей
Запитання 11

4) Знайди координати точки перетину прямих.

Які координати вийшли у тебе?

варіанти відповідей

(2; 1)

(1; 2)

(- 2; -1)

(-1 ; - 2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест