Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Системи керування вмістом веб-сайтів

Додано: 29 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 175 разів
14 запитань
Запитання 1

Як називають сукупність веб-сторінок, пов’язаних спільною темою і доступних під одним доменним іменем?

варіанти відповідей

сайт

веб-сторінка

таблиця

документ

Запитання 2

Як називають схему зв’язків між розділами і окремими сторінками сайта?

варіанти відповідей

HTML-розмітка 

веб-сторінка

структура сайта

таблиця

Запитання 3

Яке твердження є правильним?

варіанти відповідей

Для розробки сайта обов’язково знати HTML і ще декілька технологій 

Малюнки і текст для сайта обов’язково готують різні люди 

Сайт може розроблятися колективом розробників 

Сайт не може розробити одна людина 

Запитання 4

Що з наведеного є назвами популярних систем керування вмістом сайта?

варіанти відповідей

Joomla! 

Google Chrome 

Microsoft Office Word 

Moodle 

Запитання 5

Відновіть послідовність етапів розробки сайта. 

1. Супровід 

2. Опублікування 

3. Вибір теми 

4. Реалізація 

5. Планування структури 

варіанти відповідей

3 5 4 1 2

5 4 3 1 2

3 1 2 4 5

2 1 5 4 3

3 4 5 2 1

Запитання 6

Установіть відповідність між назвами структур сайта та зображеними схемами.

а. Лінійна 

б. Зірчаста 

в. Ієрархічна 

варіанти відповідей

1а 2б 3в

1б 2а 3в

1б 2в 3а

1в 2а 3б

1в 2б 3а

Запитання 7

Як називають людину, на яку покладається робота з користувацьким вмістом (повідомленнями, файлами) сайта, стеження за дотриманням користувачами культури спілкування, авторських прав тощо? 

варіанти відповідей

Модератор

Адмвністратор

Курвтор

Керівник

Запитання 8

До будь-якої сторінки сайта користувач має дістатися не більш ніж за три переходи. Яку назву має дане правило?

варіанти відповідей

Правило "лівої руки"

Правило "правої руки"

Правило "трьох кліків"

Правило "3 по 3"

Запитання 9

Як називається веб-сторінка яка надає можливість користувачеві вводити деякі дані, а потім забезпечує, відповідно до введених даних, їхнє опрацювання на сервері?

варіанти відповідей

Статична веб-сторінка

Інтерактивна веб-сторінка

Запитання 10

Як називається веб-сторінка яка створюється за допомогою мови розмітки HTML на комп’ютері в середовищі HTML-редактора, а потім завантажує на веб-сайт?

варіанти відповідей

Статична веб-сторінка

Інтерактивна веб-сторінка

Запитання 11

При якій структурі кожна сторінка може містити посилання на довільну кількість сторінок сайта?

варіанти відповідей

 Лінійній

 Ієрархічній

Довільній

Зірчаста

Запитання 12

Як називають структуру сайта, що базується на побудові системи такої навігації сайта, коли між вертикальними й горизонтальним елементами (сторінками) є взаємний зв’язок і можливість швидкого переходу з однієї сторінки на іншу без додаткової необхідності відвідування проміжних сторінок?

варіанти відповідей

 Лінійній

 Ієрархічній

Гібридна

Мережева

Запитання 13

При якій структурі сайту створюється одна головна сторінка, яка не має попередніх, решта сторінок має лише одну попередню сторінку?

варіанти відповідей

 Лінійній

 Ієрархічній

Довільній

Зірчаста

Запитання 14

Що з переліченого не входить до Складових структури сайта?

варіанти відповідей

Заставка сайта

Банер

Структура навігації

Структура каталогів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест