системи лінійних рівнянь з 2 змінними

Смирнова А.В.

Алгебра, 7клас

Системи лінійних рівнянь з 2 зміними, Спосіб підстановки і спосіб додавання

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 30 разів
7 запитань
Запитання 1

Розвяжіть способом підстановки систему лінійних рівнянь

{ у=х-2;

у-2х=2.

варіанти відповідей

(4,3; 5)

(4; 2)

(- 4; -6)

(-2;3)

Запитання 2

Розв'яжіть способом додавання систему рівнянь

{ -х +у =4;

х + у=6.

варіанти відповідей

(- 4; 5)

(- 1; 4)

(1; 5)

( 0; 6)

Запитання 3

Які із заданих систем рівнянь є системами лінійних рівнянь?

Вибрати декілька варіантів

варіанти відповідей
Запитання 4

Виразіть змінну у з першого рівняння системи


варіанти відповідей

 у=-2х-2

 у=2х+2

у=2+х

 у=2+0,5х

Запитання 5

1.Виразіть змінну у з першого рівняння.

2. Підставте отриманий вираз замість у у друге рівняння.

варіанти відповідей

 1. у = 7 + 2х

2. 3х - 7 + 2х = 13

 1. у = 7 - 2х

2. 3х - 7 - 2х = 13

 1. у = 7 + 2х

2. 3х - (7 + 2х) = 13

1. у = 7 - 2х

2. 3х - (7 - 2х) = 13

Запитання 6

Розв'яжіть систему методом додавання, помноживши перше рівняння на 5, а друге на - 3.

варіанти відповідей

(-1;1)

(-69;59)

(-59;69)

(1;-1)

Запитання 7

Яку з систем отримаємо після перетворення рівнянь даної системи?

Розв'язати(відкрити дужки та звести подібні доданки)

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест