29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ 5

Додано: 5 травня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 237 разів
24 запитання
Запитання 1

Серед наведених речень знайдіть складносурядне.


варіанти відповідей

А вода у криниці солодша, ніж була, дзвінка, різдвяна, пахне грушами.

Оксана, поливаючи квітки, співає веснянки.

Печаль в очах — ознака українця — віками вгризлась в генетичний код. 

Є мудра книжка — і не жалій годин.

Запитання 2

Якими сполучними засобами пов'язуються складносурядні речення з протиставними відношеннями?

варіанти відповідей

Але, але все-таки, та (в значенні але), однак.

А зате, і зате, але проте, і тому, і тільки, і лише, і разом з тим, і все одно.

І лиш, і теж, і тільки, і на додаток, і крім того, однак, проте, зате, та, та й.

Або, чи, то, і лише, і, а, але, і все-таки, і отже, а значить, а все-таки.

Запитання 3

Знайдіть розділове складносурядне речення із значенням чергування дій чи фактів.варіанти відповідей

Голос, тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і розходився на всі боки: то розля­гався в високім просторі; то слався по землі, по зелених житах; то завми­рав оддалеки на полях розлогих; то вливався в душу якимсь несвідомим щастям.

То хмарка набіжить, і бризне дощ краплистий, ясною вільгістю оббриз­кавши цвітінь, то сонце вигляне ласкаво-променисте і знов сховається, і знову дощ і тінь.

А по дашку прозорої веранди ходили то дощі, то голуби...

З весни Іван щодня у полі — то оре, то засіває яриною.

Запитання 4

Серед наведених речень вкажіть єднальне складносурядне з відношеннями послідовності подій.

варіанти відповідей

Тим часом сонце викотилось, як розжарена куля, і воду в ставу закра­сило золотом і кров'ю.

Все залишається у Часі, кипить в космічному котлі, і кожна мить, як срібна чаша, до вуст підноситься мені.

Час летів, немов на крилах, і, мов сон, життя минало.

Вже одспівали по дорогах гарби швидким жнивам мелодії свої, і осені такі спокійні фарби ось-ось овіють небо і гаї... 

Запитання 5

У якому складносурядному реченні неправильно розставлено розділові знаки?


варіанти відповідей

Минуть роки, і на нові орбіти народи стануть в думах і бутті.

Рипнуть двері — і душа заб'ється.

Може ти й великий мудрець, може й справді для інших взірець, та не смій зневажати людей, і заради найвищих ідей.

Жовтневим полум'ям горять сади вишневі, немов зоря зійшла і не згаса, уже в загірні далі полудневі занесли літо крила журавлеві, та в жовтня є своє тепло й краса.

Запитання 6

Вкажіть, яке речення є складносурядним із зіставними відношеннями.


варіанти відповідей

Хвилина — це наче і мало, а подумаєш — багато.

Шахтар в забої вугіль добува, а ратай пестить ниву розмаїту.

Сучасний учень той, хто не копіює, а продовжує свого вчителя.

Вийду: а обрій — шипшинний, гляну: а небо — як ти.

Запитання 7

Яке з наведених речень є складносурядним?


варіанти відповідей

Надія, наче місяць уповні, проллється в душу крізь відкриті очі...

Пташка радіє весні, а дитя — матері.

Життя — це такий товар, що на ярмарку за найгрубіші гроші не купиш.

Усміхаюсь до тебе мріями, ми з тобою не маєм слів.

Запитання 8

Якими сполучними засобами поєднуються частини складносурядного речення з градаційними відношеннями?

варіанти відповідей

Не тільки.., а й; не лише.., а й; не те щоб.., але; та й; та і.

А, та (але), а тому, і тільки, і все ж, проте, зате, однак.

Чи...чи, то...то, або...або, не то...не то; не те щоб.., але; не тільки.., але й; не лише.., але й.

І, та (і), ні...ні, ані...ані; не тільки.., але й, тобто, а саме, а отже, а значить. 

Запитання 9

Знайдіть розділове складносурядне речення із значенням взаємовиключення подій.


варіанти відповідей

Чи піснею, чи, може, казкою, чи відгуком далеких чар війнуло...

Ой засиніла на небосхилі попруга, чи ліс, чи гори.

Чи то мені здається, чи то справді свист тихшає.

Чи то садок видніє, чи город, чи поле? 

Запитання 10

Визначте і проаналізуйте складносурядне речення з протиставними відношеннями.


варіанти відповідей

Кожна птиця має свій голос, кожне поле має свій колос, кожна справа — свої почини, кожна казка — свої причини.

Зазнали ми тоді гіркої втрати... Багато сліз сама я пролила, зате тепер навчилась шанувати любов і мир родинного житла...

Наснилася радість, торкнулась чола, і я телефон Ваш набрала.

Пожадливого гроші розпалюють, а не насичують.

Запитання 11

У якому складносурядному реченні неправильно розставлено розділові знаки?


варіанти відповідей

І знов земля кипить у боротьбі, і знову я належу не собі.

Новітня думка — це подія теж, та думку народити лиш замало. Отож, як­що вже сієш, то простеж: чи не на камінь зернятко упало?

Хай сміється всім блакить і звитязький спів дзвенить!

Бідні ґрунти, безплідний камінь та навіть із цього безживного каменю праця ваших людей добуває золоті плоди життя.

Запитання 12

Визначте складносурядне речення з єднальними відношеннями (одночасності).

варіанти відповідей

Тепла хвиля підкотилася Данилу до серця, і гарно стало йому з оцим старим вітряком, з мельником у ньому, з людьми.

І раптом темінь неба осяяв яскравий спалах, і над землею загуркотів перший грім.

Місяць сипав на землю холодне сріблясте проміння, і від того світла ро­са на густій пониклій ковилі переливалася і ряхтіла.

І все мені дзюрчать швидкі холодні хвилі, і все мені завод невпинно цо­котить, і вороток скрипить про дні минулі милі... 

Запитання 13

Вкажіть, яке серед наведених речень є складносурядним.


варіанти відповідей

Трістан блукав по лісі, ловив зелений шум.

Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить.

Але як прорік один мудрець: ніщо воно і є ніщо!

Червоне — то любов, а чорне — то журба.

Запитання 14

Знайдіть складносурядне речення з єднальними відношеннями (із значенням одночасності подій).

варіанти відповідей

А ранки цвітуть перламутром, і падають вранішні зорі в туман дальнього бору.

Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому...

Приходжу я до тебе, прилітаю з-за Єнісею, Вісли, з-за Дунаю і рідною матусею зову.

Було щось невимовно радісне, життєдайне в цьому сонячному дощі, і всі це відчули.

Запитання 15

Вкажіть, яке з речень складносурядне з зіставними відношеннями.


варіанти відповідей

Та сам я шукав не істини модні — розшукую в хаосі власну особу.

Боєць з хибами все-таки боєць, а муха без хиб — всього лише бездо­ганна муха.

Не зорі падають із неба, зірки ідуть на небеса.

Ні! Годі вже! Життя не пошкодую, а привілеї наші поверну! 

Запитання 16

Яке з наведених є ССР з розділовими відношеннями (із значенням взаємовиключення подій)?

варіанти відповідей

Не важко бути знаменитим, а тільки важко стати ним.

Розкажи мені про поле чисте — стану я і лагідний, і чистий.

Пошлю Енея до Плутона, або і сам в ад копирсну.

Добудь нові слова, новії струни або мовчи.

Запитання 17

У якому складносурядному реченні неправильно розставлено розділові знаки?

варіанти відповідей

Не вірилося, що покидає назавжди рідні місця, що йде звідси і вже ні­коли не повернеться.

Верхів'я дерев так тісно спліталося над нею, що сонячні промені не до­сягали землі і внизу стояли прохолодні зеленкуваті сутінки

Сімнадцять літ — це той час, коли журба не в силі надовго оселитися в серці, і воно сповнилося нестримною жадобою життя, радощів

І навіть весною, коли знову терпко запахло бруньками, і між пружним гіллям радісно ґвалтували горобині зграї, серце її все ще відчувало холод­ні вітри осені.

Запитання 18

Серед наведених речень вкажіть складносурядне єднальне, в якому виражаються причиново-наслідкові відношення.

варіанти відповідей

Сонце зайшло, і надворі почало вже темніти.

Пливуть човни на вольних водах, і зеленіють береги.

Плещуть весла і сиплють дощ іскор.

Заснули доли, і полонина в тиші спить.

Запитання 19

Виберіть складне речення.

варіанти відповідей

А вдома десь — сім'я, хатина і клаптик поля край села.

Ішли ми з поля. Джміль гудів у глоді. Коли назустріч Галя на підводі

Пісні, приказки та казки! Скільки чув я їх од матері моєї...

Я казками снити захотів, а небо найнялось напевне плакать... 

Запитання 20

Вкажіть складносурядне єднальне речення з умовно-наслідковими відношеннями.

варіанти відповідей

Розкажи мені про поле чисте — і стану я і лагідний, і чистий.

Минуло свято, і Корній одразу в поле.

Іде у степ дідусь старий: в руках — ціпок, в очах — туман.

Можна п'яніти від усього, але найприємніше оп'яніння від праці і любо­ві.

Запитання 21

Знайдіть складносурядне розділове речення.

варіанти відповідей

Але скажи: чи ти зі мною поруч пройдеш безтрепетно по схрещених ме­чах?

Оксен батькове женихання розцінював хоч і не доброзичливо, проте і без особливого осудження.

То іволга у пісні їх дзвенить, то хлопчик, друзів кличучи, свис­тить, то колесо немазане скрипить.

А що сильніше підпирає твердь — молитва Антонія чи Наливайка мученицька смерть? 

Запитання 22

У якому складносурядному реченні протиставний сполучник вжито в значенні єднального?

варіанти відповідей

Людина йде з життя, а її чесна праця залишається в пам'яті інших лю­дей.

П'ятдесятилітня жінка нагадує зів'яле листя: ще зберігає воно форму, пахне ще пронизливіше, ніж молоде, ще живе й хоче жити, але вже ніко­ли не вернеться до нього весна.

Одні суть бджолами, а другі трутнями.

Ніч уже зовсім налягла на землю, а в додаток ще й туман піднімався.

Запитання 23

У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки?

варіанти відповідей

Серед подруг сумна — їй пісні не пісні, і весна не весна.

Стою та слухаю і не наслухаюсь.

1.Припадіть устами до джерел і плодів осені і відчуєте всі пахощі землі й повітря, сонця і води. 

Сосни зашелестіли, і стало тихо-тихо... 

Запитання 24

Серед наведених речень знайдіть складносурядне.

варіанти відповідей

Доки житиме серце в людині, повір, все гаразд буде.

Й понині цей великий світ ні осягнуть не можу, ні збагнути.

Співає ніч, але страшний той спів.

Ніколи не чув я од неї недоброго слова, ніколи вона навіть не сердилась.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест