Слюсар з ремонту КТЗ

Додано: 12 лютого 2020
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 14 разів
200 запитань
Запитання 1

При яких тактах у циліндрі двигуна:

Створюється розрідження?


варіанти відповідей

Впуск

Стиск

Робочий хід.

Випуск

Запитання 2

При яких тактах у циліндрі двигуна:

Відбувається корисна робота?


варіанти відповідей

Впуск

Стиск

Робочий хід

Випуск

Запитання 3

При яких тактах у циліндрі двигуна:

Рух поршня здійснюється за рахунок використання енергії, накопиченої маховиком?


варіанти відповідей

Впуск

Стиск

Робочий хід

Випуск

Запитання 4

При яких тактах у циліндрі двигуна:

Відбувається робота, частина якої витрачається на нагромадження енергії маховика?


варіанти відповідей

Впуск

Стиск

Робочий хід.

Випуск

Запитання 5

При яких тактах у циліндрі двигуна:

Створюється найбільш високий тиск?

варіанти відповідей

Впуск

Стиск

Робочий хід

Випуск

Запитання 6

По яких ознаках можна зробити висновок:

Про нагромадження нагару на стінках камери згоряння?


варіанти відповідей

По підвищеній витраті масла й димному вихлопу.


По стукотах у верхній частині двигуна

По перегріві

По зниженню потужності.


По нестійкій роботі.


Запитання 7

По яких ознаках можна зробити висновок:

Про наявність накипу в системі охолодження?


варіанти відповідей

По підвищеній витраті масла й димному вихлопу

По стукотах у верхній частині двигуна.

По перегріві.

По зниженню потужності

По нестійкій роботі.

Запитання 8

 По яких ознаках можна зробити висновок:

Про збільшені зазори в клапанних механізмах?


варіанти відповідей

По підвищеній витраті масла й димному вихлопу.

По стукотах у верхній частині двигуна.

 По перегріві.

 По зниженню потужності.

По нестійкій роботі.

Запитання 9

По яких ознаках можна зробити висновок:

Про зношування або втрату пружності поршневих кілець?


варіанти відповідей

 По підвищеній витраті масла й димному вихлопу.

По стукотах у верхній частині двигуна.

По перегріві.

По зниженню потужності.

 По нестійкій роботі.

Запитання 10

По яких ознаках можна зробити висновок:

Про відсутність теплових зазорів клапанних механізмів?


варіанти відповідей

По підвищеній витраті масла й димному вихлопу.

По стукотах у верхній частині двигуна.

 По перегріві.

По зниженню потужності.

 По нестійкій роботі.

Запитання 11

Компресія в циліндрах двигуна в найбільшій мірі залежить від технічного стану...


варіанти відповідей

цилиндропоршневой групи,

газорозподільного механізму,

системи охолодження,

системи змащення?

Запитання 12

Яка з перерахованих несправностей не може з'явитися причиною зниження компресії:


варіанти відповідей

зношування гільз і поршневих кілець,

відсутність теплових зазорів у клапанному механізмі,

ослаблення кріплення головки блоку циліндрів,

збільшені теплові зазори в клапанному механізмі,

ушкодження прокладки між головкою й блоком циліндрів?

Запитання 13

 На потужність двигуна істотний вплив робить технічний стан...


варіанти відповідей

кривошипно-шатунного механізму,

газорозподільного механізму,

систем охолодження й змащення,

систем живлення й запалювання,

всіх перерахованих механізмів і систем

Запитання 14

Зниження потужності двигуна може бути викликано...


варіанти відповідей

відсутністю теплових зазорів у клапанному механізмі,

нещільним з'єднанням впускної труби з головкою блоку,

нещільним приляганням тарілок клапанів до сідел,

1) кожної з перерахованих причин

Запитання 15

Несправностями яких механізмів і систем найчастіше

обумовлено нестійку роботу двигуна:


варіанти відповідей

системи живлення,

системи запалювання,

системи охолодження,

системи змащення,

газорозподільного механізму,

кривошипно-шатунного механізму.

Запитання 16

Компресія в циліндрах виміряється...


варіанти відповідей

на повністю прогрітому двигуні,

на холодному двигуні,

при закритих дросельних і повітряних заслінках,

при повністю відкритих дросельних і повітряних заслінках,

на прогрітому або холодному двигуні при будь-якому положенні заслінок

Запитання 17

При вимірі компресії...


варіанти відповідей

вивертається свічка тільки на циліндрі який перевіряється, 

вивертаються свічки на всіх циліндрах

Запитання 18

На скільки обертів рекомендується провернути колінчатий вал для виміру компресії в кожному циліндрі?


варіанти відповідей

На 2-4.     

На 4-8.     

На 8-12.   

На 12-16

Запитання 19

Тиск у циліндрі при перевірці компресії на двигуні ЗМЗ-24 повинне бути не менш...


варіанти відповідей

0,6Мпа.    

0,7Мпа.    

0,8Мпа.    

0,9Мпа.

Запитання 20

Різниця показань манометра при перевірці компресії в циліндрах того самого двигуна не повинна перевищувати...


варіанти відповідей

0,1Мпа.    

0,2Мпа.    

0,З Мпа.    

0,4Мпа.

Запитання 21

Теплові зазори в клапанних механізмах встановлюють для того, щоб виключити...


варіанти відповідей

руйнування коромисел і штанг,

нещільне закриття клапанів,

підвищене зношування кулачків,

всі перераховані наслідки

Запитання 22

Теплові зазори в приводі клапанів перевіряють і регулюють при...


варіанти відповідей

закритих клапанах

відкритих клапанах

відкритих або закритих клапанах залежно від моделі двигуна?

Запитання 23

Теплові зазори у двигуні автомобіля «Волга» ГАЗ-24 установлюють між..


варіанти відповідей

носком коромисла й стрижнем клапана,

штовхачем і розподільним валом,

штангою й штовхачем,

штангою й коромислом?

Запитання 24

У яких межах лежать значення теплових зазорів у газорозподільних механізмах досліджуваних двигунів «Волга» ГАЗ-24?


варіанти відповідей

0,25-0,45 мм.

0,45-0,75 мм.

0,75-1,05 мм. 

1,05-1,35 мм.

Запитання 25

У якому положенні перебувають впускні й випускні клапани, якщо в циліндрі двигуна поршень розташований:

У ВМТ кінця такту випуску?


варіанти відповідей

Впускний відкритий.

Впускний закритий.

Випускний відкритий.     

Випускний закритий.

Запитання 26

У якому положенні перебувають впускні й випускні клапани, якщо в циліндрі двигуна поршень розташований:

У ВМТ кінця такту стиску?


варіанти відповідей

Впускний відкритий.

Впускний закритий.

Випускний відкритий.

Випускний закритий.

Запитання 27

У якому положенні перебувають впускні й випускні клапани, якщо в циліндрі двигуна поршень розташований:

У НМТ кінця такту робочий хід.


варіанти відповідей

Впускний відкритий.

Впускний закритий.

Випускний відкритий.

Випускний закритий.

Запитання 28

У якому положенні перебувають впускні й випускні клапани, якщо в циліндрі двигуна поршень розташований:

Поблизу ВМТ кінця такту випуску.


варіанти відповідей

Впускний відкритий.      

Впускний закритий.

Випускний відкритий.

Випускний закритий.

Запитання 29

Теплові зазори в клапанних механізмах звичайно перевіряють і регулюють на двигуні...


варіанти відповідей

холодному

повністю прогрітому,

на холодному або прогрітому залежно від конструктивних особливостей газорозподільного механізму.

Запитання 30

Теплові зазори перевіряють і регулюють при незмінному положенні колінчатого вала...


варіанти відповідей

на клапанах одного циліндра,

на клапанах різних циліндрів,

кожним із зазначених способів.

Запитання 31

Якими щупами вимірюють теплові зазори?


варіанти відповідей

Плоскими

Круглими

Будь-якими

Запитання 32

Яким способом не регулюють теплові зазори на двигунах досліджуваних автомобілів?

варіанти відповідей

Зміною положення коромисел щодо стрижня клапана.

Зміною взаємного розташування розподільного й колінчатого валів.

Зміною розташування важелів щодо кулачків розподільного вала.

Зміною кількості прокладок, на які впливають кулачки розподільного вала.

Запитання 33

Тепловий зазор нормальний, якщо відповідний щуп проходить у зазор і витягає з нього...


варіанти відповідей

вільно

із зусиллям

Запитання 34

Які конструктивні елементи використовуються для регулювання теплових зазорів у клапанних механізмах двигунів автомобілів:

ГАЗ-53-12?


варіанти відповідей

Регулювальні шайби.

Регулювальні шайби, що впливають на стрижні клапанів.

Регулювальні гвинти, що впираються в штанги.

Регулювальні гвинти, що змінюють положення одноплечих важелів.

Запитання 35

Які конструктивні елементи використовуються для регулювання теплових зазорів у клапанних механізмах двигунів автомобілів:

ВАЗ-2108?


варіанти відповідей

Регулювальні шайби.

 Регулювальні шайби, що впливають на стрижні клапанів.

Регулювальні гвинти, що впираються в штанги.

 Регулювальні гвинти, що змінюють положення одноплечих важелів.


Запитання 36

Які конструктивні елементи використовуються для регулювання теплових зазорів у клапанних механізмах двигунів автомобілів:

Москвич-2140?


варіанти відповідей

 Регулювальні шайби.

Регулювальні шайби, що впливають на стрижні клапанів.

Регулювальні гвинти, що впираються в штанги.

Регулювальні гвинти, що змінюють положення одноплечих важелів.

Запитання 37

Які конструктивні елементи використовуються для регулювання теплових зазорів у клапанних механізмах двигунів автомобілів:

ВАЗ-2121?


варіанти відповідей

 Регулювальні шайби.

 Регулювальні шайби, що впливають на стрижні клапанів.

 Регулювальні гвинти, що впираються в штанги.

 Регулювальні гвинти, що змінюють положення одноплечих важелів.

Запитання 38

У циліндрах працюючого двигуна виділяється велика кількість тепла. При цьому в корисну роботу перетворюється...


варіанти відповідей

більша частина виділюваного тепла

менша частина виділюваного тепла

все виділюване тепло або його більша частина

Запитання 39

Якщо після прогріву двигуна до певної температури не відводити тепло від найбільш нагрітих деталей, то це приведе до...


варіанти відповідей

підвищення коефіцієнта корисної дії,

незначному зниженню терміну служби,

заклинюванню й руйнуванню деталей,

до одного із зазначених наслідків залежно від моделі теплового двигуна внутрішнього згоряння?

Запитання 40

Після прогріву двигуна інтенсивність тепловиділення в процесі його тривалої роботи на різних режимах...


варіанти відповідей

залишається незмінної,

незначно змінюється,

змінюється в широких межах,

залишається незмінної в карбюраторних двигунах і змінюється в дизельних двигунах?

Запитання 41

На повністю прогрітому двигуні температура охолодної рідини повинна підтримуватися в інтервалі...


варіанти відповідей

10-90°С,    

40-80°С

80-100°С,   

120-140°С.

Запитання 42

Підтримка найвигіднішого теплового режиму у двигунах з рідинним охолодженням досягається за рахунок...


варіанти відповідей

тільки зміни швидкості циркуляції рідини в сорочці охолодження,

постійного пропущення всієї рідини через радіатор

періодичного пропущення частини рідини через радіатор, використання жалюзів, відключенням вентилятора, утеплювального чохла,

використання одного із зазначених способів залежно від моделі двигуна

Запитання 43

Які функції виконує термостат?


варіанти відповідей

Перекриває доступ рідини до радіатора при прогріві холодного двигуна після пуску.

Підключає радіатор після прогріву охолодної рідини до певної температури.

Виконує яку-небудь одну із зазначених функцій залежно від моделі двигуна.

Виконує першу та другу зазначені функції.

Запитання 44

Якщо температура охолодної рідини в системі охолодження двигуна нижче 70°С, то вона циркулює...


варіанти відповідей

по малому колу,

по великому колу,

по малому або великому колу залежно від моделі двигуна?

Запитання 45

У якому положенні повинен перебувати клапан термостата, якщо температура рідини в сорочці охолодження вище 90°С:


варіанти відповідей

у відкритому,

у закритому

в одному із зазначених положень залежно від особливостей пристрою системи охолодження

Запитання 46

Яке основне призначення розширювального бачка?

варіанти відповідей

Збільшення кількості охолодної рідини в системі

Забезпечення постійного обсягу рідини, що циркулює в системі.

Створення кращих умов для контролю рівня рідини.

Запитання 47

Отвір у нижній частині корпуса насоса охолодної рідини служить для...


варіанти відповідей

контролю за герметичністю сальника

кращого відводу тепла від деталей насоса,

контролю за появою змащення при її подачі до підшипників вала насоса,

виконання всіх перерахованих функцій

Запитання 48

Щоб прискорити прогрівання холодного двигуна після його запуску, жалюзі необхідно...


варіанти відповідей

закрити

відкрити

Запитання 49

Установка жалюзі в потрібне положення при прогріві двигуна досягається шляхом переміщення рукоятки...


варіанти відповідей

на себе,     

від себе

Запитання 50

Під час прогріву двигуна водій повинен контролювати температуру охолодної рідини по шкалі покажчика на щитку приладів. Рух автомобіля ЗИЛ-130 рекомендується починати, коли температура охолоджуваної рідини досягне...


варіанти відповідей

40-50°С

50-60°С

60-70°С

70-80°С

Запитання 51

Якщо під час руху автомобіля на щитку приладів поруч із покажчиком температури охолоджуваної рідини зайнялася сигнальна лампа, це означає, що ...


варіанти відповідей

у системі охолодження відбулося підвищення тиску рідини,

рівень рідини в розширювальному бачку опустився нижче мінімальної оцінки,

температура охолоджуваної рідини перевищила допустимі значення,

відбулася розгерметизація й почався витік із системи охолоджуваної рідини?


Запитання 52

Передпусковий підігрівник рекомендується використовувати при температурі повітря нижче...


варіанти відповідей

5°С

0°С,

-5°С,

-10°С,   

-15°С?

Запитання 53

У якій відповіді зазначена правильна послідовність дій при запуску підігрівника після заповнення сорочки казана водою?


варіанти відповідей

Відкрити кран подачі палива, включити вентилятор, включити свічу накалювання.

Включити вентилятор, включити свічу накалювання, відкрити кран подачі палива

Відкрити кран подачі палива, включити свічу накалювання, включити вентилятор.

Включити свічу накалювання, відкрити кран подачі палива, включити вентилятор.

Запитання 54

Після запалення горючої суміші в камері згоряння казана підігрівника свічу накалювання треба...


варіанти відповідей

виключити

залишити включеної протягом 2-3 хв

Запитання 55

Для припинення роботи підігрівника необхідно в першу чергу...

варіанти відповідей

виключити вентилятор,


виключити свічу накалювання,


закрити кран подачі палива в камеру згоряння казана?


Запитання 56

Яка операція виконується в останню чергу при вимиканні підігрівника?


варіанти відповідей

Припинення подачі палива

Вимикання свічі накалювання

Вимикання електродвигуна вентилятора

Запитання 57

Яку воду не можна застосовувати в системах охолодження? 


варіанти відповідей

Дощову

Ключову

Снігову

Морську

Артезіанську

Запитання 58

Застосування в системі охолодження «твердої» води, що містить велику кількість солей, веде:


варіанти відповідей

до утворення накипу

до підвищення корозії

до перегріву двигуна

до всього названого

Запитання 59

Антифризи замість води рекомендується застосовувати в системі охолодження при температурі повітря нижче...


варіанти відповідей

+10°С

0°С

-10°С,

-20°С?

Запитання 60

Якщо система охолодження не має розширювального бачка, то при заливанні антифризу її треба заповнювати...


варіанти відповідей

у тім же обсязі, що й при заправленні водою,

у меншому обсязі, чим при заправленні водою

у більшому обсязі, чим при заправленні водою

Запитання 61

Антифриз...

варіанти відповідей

веде до отруєння при попаданні усередину організму,

викликає хімічний опік при попаданні на шкіру

є нешкідливим для здоров'я водія

Запитання 62

На яких автомобілях застосовуються двигуни, система охолодження яких характеризується наступними особливостями:

Є вмикач гідромуфти?


варіанти відповідей

ГАЗ-53-12.

Камаз-5320.

ЗИЛ-130.

ВАЗ-2108.

Запитання 63

На яких автомобілях застосовуються двигуни, система охолодження яких характеризується наступними особливостями:

Лопати вентилятора жорстко закріплені на валу насоса охолодної рідини?


варіанти відповідей

ГАЗ-53-12

Камаз-5320.

ЗИЛ-130.

ВАЗ-2108.

Запитання 64

На яких автомобілях застосовуються двигуни, система охолодження яких характеризується наступними особливостями:

Регулювання натягу приводного ременя насоса здійснюється зсувом корпуса генератора?


варіанти відповідей

ГАЗ-53-12.

Камаз-5320.

ЗИЛ-130.

ВАЗ-2108.

Запитання 65

На яких автомобілях застосовуються двигуни, система охолодження яких характеризується наступними особливостями:

У впускній трубі є порожнини для циркуляції охолоджуваної рідини?

варіанти відповідей

ГАЗ-53-12.

Камаз-5320

ЗИЛ-130.

ВАЗ-2108.

Запитання 66

На яких автомобілях застосовуються двигуни, система охолодження яких характеризується наступними особливостями:

Вентилятор має електропривод?


варіанти відповідей

ГАЗ-53-12.

Камаз-5320.

ЗИЛ-130.

ВАЗ-2108.

Запитання 67

Які найбільш імовірні наслідки:

Обриву або пробуксовування ременя вентилятора?


варіанти відповідей

Перегрів двигуна.

Переохолодження двигуна.

Запитання 68

Які найбільш імовірні наслідки:

Відкладення накипу в системі охолодження?


варіанти відповідей

 Перегрів двигуна.

 Переохолодження двигуна.

Запитання 69

Які найбільш імовірні наслідки:

Відсутності утеплювального чохла двигуна взимку?


варіанти відповідей

Перегрів двигуна.

 Переохолодження двигуна.

Запитання 70

Які найбільш імовірні наслідки:

 Заклинювання клапана термостата в закритому положенні?


варіанти відповідей

Перегрів двигуна

 Переохолодження двигуна.

Запитання 71

Які найбільш імовірні наслідки:

Заклинювання клапана термостата у відкритому положенні?


варіанти відповідей

Перегрів двигуна.

 Переохолодження двигуна.

Запитання 72

У системі охолодження, заповненої антифризом, рівень рідини при холодному двигуні, що перевіряється в розширювальному бачку, повинен бути...


варіанти відповідей

на мітці «MIN»,

вище мітки «MIN» на 3-5 мм,

нижче мітки «MIN» на 3-5 мм,

в одному із зазначених положень?

Запитання 73

При значному витоку антифризу в шляху в систему додають... 


варіанти відповідей

воду

антифриз

Запитання 74

Підтікання охолодної рідини через контрольний отвір у нижній частині корпуса водяного насоса свідчить про...


варіанти відповідей

  нещільності з'єднання кришки й корпуси насоса, зношуванні або ушкодженні деталей сальника, 

 ослабленні кріплення крильчатки на валу насоса,

виникненні кожної з перерахованих несправностей?

Запитання 75

При видаленні накипу, що відкладається в процесі експлуатації системи охолодження й погіршенні роботи двигуна, використовують водяні розчини різних речовин.

При значному відкладенні накипу її видалення роблять шляхом промивання...


варіанти відповідей

окремо радіатора й сорочки охолодження двигуна,

разом тим самим розчином для всіх приладів,

роздільно або разом залежно від особливостей двигуна?

Запитання 76

Після зливу розчину, що використовувався для видалення накипу, систему охолодження промивають водою, забезпечуючи подачу 10- 15-кратного обсягу в напрямку ... циркуляції охолоджуваної рідини


варіанти відповідей

зворотної

прямій

Запитання 77

Які з перерахованих функцій не виконують мастильні системи?


варіанти відповідей

Зменшення тертя й інтенсивності зношування тертьових поверхонь.

Винос продуктів зношування із зони тертя.

Зниження ударних навантажень на деталі циліндро-поршневої групи.

Частковий відвід тепла від тертьових поверхонь

Забезпечення оптимального теплового режиму роботи двигуна.

Захист деталей від корозії.

Запитання 78

Які деталі й поверхні деталей змащуються під тиском?


варіанти відповідей

Шийки колінчатого вала.

Розподільні шестірні.

Втулки коромисел.

Гільзи

Опорні шийки розподільного вала

Штовхачі

Верхні наконечники штанг.

Кулачки розподільного вала

Запитання 79

Які способи подачі масла до тертьових поверхонь застосовуються в мастильних системних досліджуваних двигунів?


варіанти відповідей

Під тиском.

Самопливом

Розбризкуванням

Всі перераховані

Запитання 80

Які наслідки викликає припинення подачі масла до шийок колінчатого вала?


варіанти відповідей

Скорочення ресурсу роботи двигуна внаслідок збільшення зношування.

Незначне збільшення температури тертьових поверхонь.

Виплавлення підшипників і вихід двигуна з ладу.

Погіршення економічності роботи двигуна.

Запитання 81

Найнебезпечніші наслідки виникають, якщо тиск масла в мастильній системі стає занадто...


варіанти відповідей

більшим

малим

Запитання 82

Яким способом очищається масло в мастильній системі досліджуваних двигунів від продуктів зношування?


варіанти відповідей

Механічним, шляхом затримки забруднених часток у фільтрах.

Затримкою продуктів зношування в магнітних уловлювачах.

Хімічним, шляхом використання речовин, що поглинають продукти зношування.

Кожним з перерахованих способів

Запитання 83

Які пристрої й системи використовуються для охолодження масла?


варіанти відповідей

Ребра, що збільшують відвід тепла з поверхні піддона.

Масляні радіатори.

Системи вентиляції картера.

Всі перераховані.

Запитання 84

Використання на досліджуваних двигунах систем вентиляції картера дозволяє...


варіанти відповідей

остудити масло й подовжити строк його служби,

запобігти влученню газів з картера в кабіну,

знизити токсичність двигуна,

досягти всіх перерахованих результатів

Запитання 85

Відсмоктування картерних газів здійснюється за рахунок...


варіанти відповідей

розрідження у впускній трубі

тиску в циліндрі,


тиску у випускній трубі

Запитання 86

Які види систем вентиляції картера застосовуються в мастильних системах досліджуваних двигунів?


варіанти відповідей

Відкриті

Закриті

Обох видів

Запитання 87

Які клапани мастильної системи служать для:

Запобігання руйнування масляних магістралей при підвищенні тиску мастила понад припустимий?варіанти відповідей

Редукційний

Запобіжний

Пропускний

Запитання 88

Пропуску неочищеного масла до тертьових поверхонь при засмічуванні фільтра?


варіанти відповідей

Редукційний

Запобіжний

Пропускний

Запитання 89

Які клапани мастильної системи служать для:

Запобігання сильного падіння тиску масла при підключенні масляного радіатора?


варіанти відповідей

Редукційний

Запобіжний

Пропускний

Запитання 90

Редукційний клапан спрацьовує, якщо тиск масла в мастильній системі...


варіанти відповідей

підвищується

знижується

Запитання 91

Перевірка рівня масла у двигуні за допомогою щупа виконується...


варіанти відповідей

на працюючому двигуні в режимі холостого ходу,

відразу ж після зупинки двигуна

через 3-4 хв після зупинки двигуна

у кожному із зазначених випадків

Запитання 92

Зниження рівня масла в піддоні картера в процесі тривалої експлуатації автомобіля...


варіанти відповідей

свідчить про несправний технічний стан вузлів, механізмів і систем двигуна,

не є ознакою несправності

служить показником технічного стану двигуна?

Запитання 93

Зливати відпрацьоване масло із системи змащення треба...


варіанти відповідей

відразу ж після вимикання двигуна,

після зниження температури охолоджуваної рідини до 40°С,

після охолодження двигуна до температури навколишнього середовища,

на холодному або гарячому двигуні залежно від його конструктивних особливостей,

Після досягнення двигуном оптимальної робочої температури двигуна

Запитання 94

Заміна фільтруючого елемента, промивання корпусів масляних фільтрів і промивання фільтрів вентиляції картера проводиться, як правило:


варіанти відповідей

при кожній зміні масла у двигуні

як при зміні, так і при долівці масла,

при забрудненні корпусів фільтрів

 у всіх перерахованих випадках

Запитання 95

Яким способом перевіряють справність фільтра відцентрового очищення?


варіанти відповідей

Прослуховуванням гудіння фільтра протягом 2-3 хв після зупинки двигуна.

Зовнішнім оглядом ступеня забруднення масла після пробігу 1000 км.

Контролюючи витрату (вигар) масла на 100 км пробігу.

Кожним з перерахованих способів

Запитання 96

Яким способом заповнюють паливно-підвідні канали насоса високого тиску перед пуском дизельного двигуна?


варіанти відповідей

Провертаючи колінчатий вал двигуна пусковою рукояткою.

Зворотно-поступальним переміщенням кнопки паливно-підкачувального насоса.

Провертаючи колінчатий вал двигуна стартером.

Запитання 97

З яким вузлом за допомогою тяг і важелем з'єднана педаль керування подачі палива, установлена в кабіні водія?


варіанти відповідей

Із всережимним регулятором.

З паливно-підкачувальним насосом.

З муфтою випередження упорскування.

З форсункою.

Запитання 98

Для зупинки працюючого дизельного двигуна ручку керування, розміщену в кабіні водія, треба...


варіанти відповідей

витягнути на себе

перемістити від себе

Запитання 99

Яке призначення має турбокомпресор, застосовуваний у системі живлення дизеля?


варіанти відповідей

Підвищення потужності двигуна.

Збільшення максимальної частоти обертання колінчатого вала.

Полегшення пуску дизельного двигуна.

Поліпшення плавності роботи.

Запитання 100

Вал турбокомпресора, установлюваний у системі живлення дизеля автомобіля Камаз, приводиться в обертання...


варіанти відповідей

за допомогою механічної передачі від колінчатого вала,

від розподільного вала двигуна

за рахунок використання енергії газів, що відробили

від кулачкового вала насоса високого тиску

Запитання 101

Які найбільш імовірні наслідки наступних несправностей системи живлення дизельного двигуна:

Зниження тиску упорскування палива?


варіанти відповідей

Труднощі пуску двигуна

Робота двигуна з перебоями.

Димний вихлоп.

Всі перераховані 

Запитання 102

Які найбільш імовірні наслідки наступних несправностей системи живлення дизельного двигуна:

Нерівномірність подачі палива форсункам секціями насоса?


варіанти відповідей

Труднощі пуску двигуна.

Робота двигуна з перебоями

   Димний вихлоп.

Запитання 103

Які найбільш імовірні наслідки наступних несправностей системи живлення дизельного двигуна:

Надлишкова подача палива в циліндри двигуна?


варіанти відповідей

Труднощі пуску двигуна

 Робота двигуна з перебоями.

 Димний вихлоп.

Запитання 104

Які найбільш імовірні наслідки наступних несправностей системи живлення дизельного двигуна:

Зменшення подачі палива в циліндри?


варіанти відповідей

Труднощі пуску двигуна.

  Робота двигуна з перебоями.

 Димний вихлоп.

Запитання 105

Які найбільш імовірні наслідки наступних несправностей системи живлення дизельного двигуна:

Нещільне прилягання кришок паливних фільтрів, що супроводжується влученням повітря в топливопроводы.


варіанти відповідей

 Труднощі пуску двигуна.

Робота двигуна з перебоями.

 Димний вихлоп.

Запитання 106

Яка з перерахованих несправностей не може бути причиною зниження тиску упорскування палива?


варіанти відповідей

Зношування плунжера.

Зношування гільзи.

Ослаблення пружини форсунки.

Збільшення діаметра отворів розпилювача форсунки внаслідок зношування.

Запитання 107

При зменшенні пружності пружини форсунки тиск упорскування палива...


варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 108

Яка несправність може викликати зменшення подачі палива?


варіанти відповідей

Ослаблення кріплення штуцерів

Засмічування фільтрів

Засмічування трубопроводів

Кожна з перерахованих.

Запитання 109

Нещільне прилягання запірної голки форсунки до розпилювача веде..


варіанти відповідей

до погіршення розпилення дизельного палива в камері згоряння

до підвищеної витрати палива

до появи димного вихлопу

до всіх перерахованих наслідків

Запитання 110

Несправність системи живлення дизельного двигуна, при якій частота обертання колінчатого вала різко зростає (двигун «іде в рознос»), виникає внаслідок...


варіанти відповідей

порушення роботи відцентрової муфти випередження упорскування

заїдання рейки в корпусі насоса високого тиску

влучення повітря в паливопровода низького тиску

часткового засмічування отворів у розпилювачах форсунок

Запитання 111

Які з перерахованих функцій не виконує трансмісія?


варіанти відповідей

Змінює значення крутного моменту, переданого від двигуна до ведучих коліс

Забезпечує рух автомобіля по криволінійній траєкторії.

Передає крутний момент до привідних мостів під кутом, що змінюється.

Збільшує потужність, що підводиться до ведучих коліс.

Змінює напрямок крутного моменту, переданого до ведучих коліс

Запитання 112

Коробка передач застосовується з метою...


варіанти відповідей

зменшення частоти обертання ведучих коліс при будь-яких швидкісних режимах руху автомобіля,

збільшення крутного моменту на ведучих колесах при русі автомобіля з будь-якою швидкістю,

зміни швидкості руху автомобіля,

зміни значення крутного моменту на ведучих колесах,

виконання всіх перерахованих функцій

Запитання 113

У міру розгону автомобіля значення крутного моменту, необхідного для подальшого збільшення швидкості...


варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 114

Найбільший крутний момент на ведучих колесах необхідний при...


варіанти відповідей

рушанні автомобіля з місця,

русі зі швидкістю від 50 до 90 км/год,

русі зі швидкістю більше 90 км/год,

русі із прискоренням незалежно від початкової швидкості?

Запитання 115

Коробки передач, що застосовувуються на досліджуваних автомобілях, здійснюють...


варіанти відповідей

тільки збільшення крутний моменту, переданого до ведучих коліс,

як збільшення, так і зменшення переданого крутний моменту,

збільшення крутного моменту або передачу його без зміни від двигуна до карданного вала,

зменшення частоти обертання карданного вала в порівнянні з колінчатим валом на всіх режимах руху автомобіля

Запитання 116

Вільним ходом педалі зчеплення називається шлях, що проходить педаль від вихідного ….. включення зчеплення:


варіанти відповідей

вихідного положення до повного

початку вимикання до повного

положення до початку

Запитання 117

Вільний хід педалі зчеплення необхідний для забезпечення ... зчеплення:


варіанти відповідей

повного вимикання

плавного включення

повного включення

швидкого вимикання

Запитання 118

Кінець вільного ходу педалі зчеплення визначається по...


варіанти відповідей

різкому збільшенню зусилля на педалі

початку плавного наростання зусилля на педалі

різкому зменшенню зусилля при натисканні на педаль,


кожному з перерахованих ознак

Запитання 119

Невідповідність вільного ходу встановленому значенню може привести до:


варіанти відповідей

пробуксовуванню зчеплення

утрудненому перемиканню передач

прискореному зношуванню зчеплення

кожної із зазначених несправностей

Запитання 120

Регулювання вільного ходу здійснюється шляхом впливу на...


варіанти відповідей

привод вимикання зчеплення,

механізм зчеплення

привод і механізм

привод або механізм

Запитання 121

На яких автомобілях встановлені зчеплення, у яких є:

Пелюсткова корзина, діюча на  натискний диск?


варіанти відповідей

ВАЗ-2121

ЗИЛ-130.

КамАЗ-5320.

УАЗ-469.

ГАЗ-24.4

ГАЗ-53-12.

Запитання 122

На яких автомобілях встановлені зчеплення, у яких є:

Два ведених диски?


варіанти відповідей

ВАЗ-2121.

ЗИЛ-130.

ГАЗ-24.4

КамАЗ-5320.

ГАЗ-53-12.

УАЗ-469.

Запитання 123

На яких автомобілях встановлені зчеплення, у яких є: Механічний привід вимикання зчеплення?


варіанти відповідей

ВАЗ-2121.

ЗИЛ-130.

ГАЗ-24.4

КамАЗ-5320.

ГАЗ-53-12.

УАЗ-469.

Запитання 124

Несправність, при якій зчеплення пробуксовує, проявляється, коли педаль зчеплення:


варіанти відповідей

відпущено

натиснуто

перебуває в одному із крайніх положень

переміщається з вихідного в нижнє положення

Запитання 125

Тривала експлуатація автомобіля з несправним (пробуксовуваючим) зчепленням веде к...


варіанти відповідей

руйнуванню накладок веденого диска,

збільшенню вільного ходу педалі зчеплення,

зменшенню або відсутності вільного ходу педалі,

кожному із зазначених наслідків?

Запитання 126

Які причини найчастіше викликають пробуксовку зчеплення?


варіанти відповідей

Відсутність вільного ходу педалі.

Влучення повітря в гідропривід вимикання.

Замаслення фрикційних накладок.

1) Зниження пружності або поломка натискних пружин.


Запитання 127

Внаслідок яких причин зчеплення може «вести»:


варіанти відповідей

великого вільного ходу,

відсутності вільного ходу,

влучення повітря в гідропривід,

будь-яких із зазначених причин?

Запитання 128

При яких несправностях зчеплення виникають труднощі при перемиканні передач?


варіанти відповідей

Зчеплення «веде».

Зчеплення пробуксовує.

Зчеплення «веде» або пробуксовує.

Запитання 129

Які наслідки викликає тривала експлуатація автомобіля, на якому «веде» зчеплення?


варіанти відповідей

Прискорене зношування деталей коробки передач.

Передчасне зношування підшипника муфти вимикання зчеплення.

Виникнення поломок у коробці передач.

Утруднення при подоланні крутих підйомів дороги.

Усі перераховані наслідки.

Запитання 130

У випадку негерметичності гідроприводу вимикання зчеплення виникає несправність, при якій зчеплення ...


варіанти відповідей

«веде»,


пробуксовує,


«веде» і пробуксовує


Запитання 131

У чотирьохступінчатих коробках передач, що мають два синхронізатори, включаються з їхньою допомогою... 


варіанти відповідей

чотири передачі

дві передачі

три передачі

Запитання 132

Застосування синхронізаторів...

варіанти відповідей

повністю виключає можливість поломки зубів при перемиканні передач,

зменшує ударні навантаження, сприймані зубчастими вінцями (муфтами) у момент перемикання передач,

Вирівнює обертальний момент вала та шестерні,

подовжує термін служби коробки передач і полегшує керування нею?

Запитання 133

Який прийом перемикання передач сприяє збільшенню терміну служби синхронізаторів:


варіанти відповідей

швидкий і невпинний переклад важеля з нейтрального положення в положення, що відповідає включенню передачі,

повільний, рівномірний і невпинний переклад важеля в положення, що відповідає включенню передачі, 

переклад важеля із затримкою в положенні, при якому збільшується опір його переміщенню,

повільне переміщення важеля на початку ходу, потім швидке й різке переміщення важеля наприкінці ходу?

Запитання 134

У трансмісії автомобілів КамАЗ може застосовуватися дільник, що становлюється між...


варіанти відповідей

двигуном і зчепленням,

зчепленням і коробкою передач,

коробкою передач і карданною передачею,

карданною передачею й провідним мостом?

Запитання 135

Дільник служить для...

варіанти відповідей

зменшення в 2 рази передатного відношення на кожній передачі, що включається в коробці передач,

збільшення вдвічі крутного моменту на веденому валу коробки передач при русі на важких ділянках дороги,

подвоєння числа передач при русі вперед з метою більше вигідного підбора передачі залежно від умов руху,

збільшення вдвічі частоти обертання веденого вала коробки передач із метою підвищення швидкості руху автомобіля

Запитання 136

Для чого в роздавальній коробці застосовується понижувальна передача?


варіанти відповідей

Для збільшення крутного моменту, переданого до ведучих коліс.

Для зменшення крутного моменту й підвищення швидкості руху.

Для досягнення одного із зазначених результатів залежно від конструктивних особливостей роздавальної коробки.

Запитання 137

Якщо автомобіль працює без навантаження й рухається по сухій дорозі з удосконаленим покриттям, передній міст включати...


варіанти відповідей

треба

не треба

Запитання 138

На яких автомобілях із числа перерахованих застосовуються роздавальні коробки?


варіанти відповідей

ВАЗ-21.21  

ГАЗ-66.    

ВАЗ-2108

ЗИЛ-130.    

Камаз-5320.   

ГАЗ-24.

УАЗ-4б9.        

ГАЗ-53-12.

Запитання 139

Які найбільш імовірні ознаки:

Відсутності масла або зниженого рівня масла в коробці передач? 


варіанти відповідей

Утруднене перемикання передач.

Підвищений шум при роботі коробки без перемикання передач.

Мимовільне вимикання передач.

Запитання 140

Які найбільш імовірні ознаки:

Зношування зубів муфт синхронізатора?


варіанти відповідей

Утруднене перемикання передач.

Підвищений шум при роботі коробки без перемикання передач.

Мимовільне вимикання передач.

Запитання 141

Які найбільш імовірні ознаки:

Ослаблення пружин фіксаторів?


варіанти відповідей

Утруднене перемикання передач.

Підвищений шум при роботі коробки без перемикання передач.

Мимовільне вимикання передач.

Запитання 142

Які найбільш імовірні ознаки:

Погнутості штоків вилок у механізмі перемикання передач?


варіанти відповідей

 Утруднене перемикання передач.

Підвищений шум при роботі коробки без перемикання передач.

Мимовільне вимикання передач.

Запитання 143

У досліджуваних автомобілях карданні передачі передають крутний момент...


варіанти відповідей

від коробки передач до привідного моста,

від коробки передач до роздавальної коробки,

між всіма перерахованими агрегатами

Запитання 144

Який шарнір дозволяє передавати крутний момент під більшим кутом?


варіанти відповідей

Твердий шарнір, що складається із двох вилок і хрестовини.

Шарнір однакових кутових швидкостей

Запитання 145

Які шарніри застосовуються в передніх привідних мостах?


варіанти відповідей

Рівних кутових швидкостей

Карданні

Запитання 146

Які пристрої застосовуються для компенсації зміни довжини карданного вала при русі автомобіля?


варіанти відповідей

Гумові прокладки

Шліцеві з'єднання

Пружинні шайби

Всі перераховані елементи

Запитання 147

Головна передача забезпечує...


варіанти відповідей

зменшення частоти обертання й збільшення крутного моменту,

збільшення частоти обертання й збільшення крутного моменту,

зменшення частоти обертання й зменшення крутного моменту,

збільшення частоти обертання й зменшення крутного моменту?

Запитання 148

Яка деталь головної передачі жорстко з'єднується з карданною передачею?


варіанти відповідей

Ведуча шестерня.

Ведена шестірня.

Запитання 149

Ведена шестірня головної передачі жорстко з'єднується с...


варіанти відповідей

фланцем карданного вала,

коробкою диференціала,

піввіссю

кожної із зазначених деталей

Запитання 150

Які з перерахованих нижче деталей привідного моста зміняють свою частоту обертання внаслідок зміни руху автомобіля в повороті?


варіанти відповідей

Півосі

Сателіти

Ведена шестірня головної передачі

Коробка диференціала.

Запитання 151

Які з перерахованих деталей привідного моста не змінюють частоту обертання внаслідок зміни напряму руху автомобіля?


варіанти відповідей

Провідна шестірня головної передачі

Коробка диференціала

Ведена шестірня головної передачі

Півосі

Запитання 152

Для чого призначений міжосьовий диференціал, застосовуваний на автомобілях Камаз?


варіанти відповідей

Для збільшення крутного моменту при русі автомобіля на важких ділянках доріг.

Для збільшення швидкості при русі автомобіля по ділянках доріг з удосконаленим покриттям

Для рівномірного розподілу крутного моменту між двома провідними мостами.

Для досягнення всіх перерахованих результатів.

Запитання 153

До якого моста автомобіля Камаз кріпиться картер міжосьового диференціала?


варіанти відповідей

передньому

середньому

задньому

Запитання 154

У яких випадках варто включати блокування диференціала?


варіанти відповідей

На слизьких дорогах.

На сухих дорогах із твердим покриттям.

На розмоклих дорогах.


На всіх перерахованих дорогах.

Запитання 155

Блокування міжосьового диференціала...

варіанти відповідей

варто робити після зупинки автомобіля перед початком руху,

можна робити при русі автомобіля з малою швидкістю,

дозволяється виконувати при русі автомобіля з будь-якою швидкістю

потрібно виконувати тільки на стоянці

Запитання 156

Які сили впливають на несучий кузов або раму автомобіля при русі?


варіанти відповідей

Сила ваги.

Поздовжні сили.

Вертикальні сили.

Бічні сили.

Всі перераховані сили.

Запитання 157

Рама як окремий вузол застосовується переважно на...


варіанти відповідей

легкових автомобілях середнього класу звичайної прохідності,

тільки вантажних автомобілях повною масою більше 3,5 т,

легкових автомобілях підвищеної прохідності

вантажних автомобілях будь-якої повної маси

Запитання 158

На яких автомобілях застосовується несучий кузов, що виконує функції рами?


варіанти відповідей

УАЗ-469

ГАЗ-24.

ВАЗ-2121

ВАЗ-2108

усі перераховані

Запитання 159

На яких автомобілях балка переднього моста кріпиться жорстко до кузова?


варіанти відповідей

ГАЗ-24.

УАЗ-469.

ВАЗ-2121

УАЗ-451.

Запитання 160

На яких автомобілях балки передніх і задніх мостів кріпляться до рами або кузова за допомогою листових ресор?


варіанти відповідей

ГАЗ-66

ГАЗ-24

УАЗ-469

ЗИЛ-130.

УАЗ-452.

Запитання 161

На автомобілях із залежною передньою підвіскою з'єднання коліс із балкою моста здійснюється таким чином, що цапфа колеса...


варіанти відповідей

шарнірно кріпиться до кінцевої частини балки

кріпиться до деталей, що мають можливість переміщатися щодо балки,

може кріпитися кожним із зазначених способів на автомобілях різних марок?

Запитання 162

Які пружні елементи застосовуються в незалежних підвісках досліджуваних автомобілів?


варіанти відповідей

Листові ресори.

Спіральні циліндричні пружини.

Пружні елементи обох зазначених видів

Запитання 163

Спіральні пружини, застосовувані в підвісках, сприймають і передають сили, які спрямовані...


варіанти відповідей

вертикально

горизонтально уздовж осі руху автомобіля

горизонтально перпендикулярно до осі руху автомобіля,

у кожному з перерахованих напрямків

Запитання 164

Які зусилля сприймають і передають листові ресори?


варіанти відповідей

Вертикальні

Горизонтальні поздовжні

Горизонтальні бічні

Всі перераховані зусилля

Запитання 165

Амортизатори служать для ...


варіанти відповідей

збільшення твердості пружних елементів, застосовуваних у підвісках передніх коліс,

гасіння коливань автомобіля, що виникають після наїзду колеса на перешкоду,

зменшення твердості пружних елементів, застосовуваних у підвісках задніх мостів,

обмеження вертикальних переміщень коліс і мостів щодо кузова або рами,

Запитання 166

Що варто зробити для розбирання амортизатора:


варіанти відповідей

Обертати шток проти годинникової стрілки щодо циліндра.

Кілька разів перемістити шток з одного крайнього положення в інше.

Відвернути гайку, розташовану у верхній частині резервуара.

Послідовно виконати всі перераховані операції

Запитання 167

Які з перерахованих несправностей є найбільш імовірною причиною відведення автомобіля вправо або вліво від прямолінійного руху?


варіанти відповідей

Неоднаковий тиск у шинах.

Дисбаланс коліс і шин.

Деформація важелів підвіски.

Погнутість балки переднього моста

Усі перераховані вище

Запитання 168

Виляння передніх коліс спостерігається при...


варіанти відповідей

зношуванні або ушкодженні підшипників маточин передніх коліс,

великий люфт в шарнірах кермових тяг,

підвищених зазорах у втулках і підшипниках шворнів,

появі кожної із зазначених несправностей

Запитання 169

Яка з перерахованих несправностей у найменшій мірі впливає на інтенсивність зношування шин?


варіанти відповідей

Тиск повітря в шинах не відповідає встановленим нормам.

Не дотримані встановлені значення розвалу й (або) сходження коліс.

Підвищений люфт у підшипниках маточин передніх або задніх коліс.

Люфт рульового керування перевищує встановлені значення.

Колеса мають збільшений дисбаланс

Запитання 170

Найбільш імовірною причиною розгойдування автомобіля при русі по нерівній дорозі є...


варіанти відповідей

порушення кутів розвалу коліс

вихід з ладу амортизаторів

підвищений тиск повітря в шинах

більше осідання пружин підвіски

Запитання 171

При русі автомобіля чується стукіт в області підвісок. Найбільш імовірними причинами цього є...


варіанти відповідей

знижений тиск повітря в шинах,

зношування втулок у з'єднанні ресор з опорами,

порушення кутів установки шворнів

зазори в місцях з'єднання амортизатора із кронштейнами,

однобічне осідання пружин підвіски

Запитання 172

Для перевірки люфту в підшипнику маточини переднього колеса необхідно піддомкратити колесо й покачати його, впливаючи на...


варіанти відповідей

верхню й нижню частини покришки,

бічні частини покришки на рівні центра

будь-які діаметрально протилежні частини покришки

Запитання 173

Люфт підшипників маточин передніх коліс усувається...


варіанти відповідей

шляхом заміни підшипників, якщо люфт відчуємо рукою,

тільки затягуванням підшипників регулювальною гайкою,

за допомогою регулювальної гайки або шляхом заміни підшипників залежно від зношування

Запитання 174

Затягування підшипників маточин переднього колеса здійснюється ... 


варіанти відповідей

як правило, без зняття колеса з маточини

у більшості випадків після зняття колеса

зі зняттям або без зняття залежно від моделі автомобіля?

Запитання 175

Перед перевіркою сходження коліс варто перевірити кріплення ...


варіанти відповідей

важелів кермової трапеції

поперечної кермової тяги

сошки й маятникового важеля

всіх перерахованих деталей

Запитання 176

При вимірі сходження колеса встановлюють в...


варіанти відповідей

положення, що відповідає руху по прямій

одне із крайніх положень

 у будь-яке положення

Запитання 177

Перевірка сходження коліс може виконуватися...


варіанти відповідей

на стендах з механічною системою виміру,

на стендах з оптичною системою виміру

за допомогою телескопічної лінійки

будь-яким зазначеним способом

Запитання 178

Акумуляторна батарея...


варіанти відповідей

накопичує енергію при заряді й віддає її споживачам при розряді,

перетворить теплову енергію, укладену в електроліті, в електричну енергію

Запитання 179

Автомобільна акумуляторна батарея є джерелом електричної енергії, що харчує споживачів ...


варіанти відповідей

при непрацюючому двигуні,

тільки при працюючому двигуні

Запитання 180

Які споживачі у всіх випадках одержують струм тільки від акумуляторної батареї?


варіанти відповідей

Стартери

Звукові сигнали

Прилади висвітлення

Всі перераховані

Запитання 181

На працюючому двигуні електричний струм до споживачів надходить...


варіанти відповідей

у всіх випадках тільки від генератора

 у всіх випадках від генератора й акумуляторної батареї,

від генератора, а за певних умов від акумуляторної батареї?

Запитання 182

Які умови повинні бути дотримані, щоб відбувався підзарядка акумуляторної батареї?


варіанти відповідей

Двигун працює

Двигун не працює

Загальний струм у ланцюзі споживачів дорівнює максимальному струму, вироблюваному генератором

Загальний струм у зовнішньому ланцюзі менше максимального струму, вироблюваного генератором

Запитання 183

Щільність електроліту в результаті заряду батареї...


варіанти відповідей

збільшується

зменшується

залишається незмінної

Запитання 184

У маркуванні акумуляторної батареї 6СТ—60ЭМ: 1.6 — це...


варіанти відповідей

число пластин у напівблоці

число акумуляторів у батареї

напруга одного акумулятора

напруга акумуляторної батареї

Запитання 185

У маркуванні акумуляторної батареї 6СТ—60ЭМ: 60 - це...


варіанти відповідей

максимальна тривалість роботи в годинниках при розрядці,

граничний струм в амперах, що віддається при включенні стартера,

час безперервної роботи (у секундах) при включенні стартера,

електрична ємність батареї, виражена в ампер-годинах?

Запитання 186

Чому дорівнює гарантійний строк роботи акумуляторної батареї із сепараторами з міпласта або міпора?


варіанти відповідей

6 мес

9 мес.

12 мес.

18 мес.

24 мес.

Запитання 187

Пробіг автомобіля протягом гарантійного строку роботи акумуляторної батареї 6СТ-60ЭМ установлюється не більше (у км)...


варіанти відповідей

25 000,

50 000

75 000

100 000

Запитання 188

Від яких показників в найбільшій мірі залежить напруга, яка виробляється автомобільним генератором?


варіанти відповідей

Частоти обертання ротора

Температури навколишнього середовища.

Потужності, що розвивається генератором

Сили струму в обмотках збудження.

Запитання 189

Для нормальної роботи споживачів напруга, вироблювана автомобільним генератором, повинне бути в межах:


варіанти відповідей

9-11 У

11-13 У

13-15 У

15-17 У

Запитання 190

Якщо не регулювати напругу, вироблювану генератором, то найбільш імовірними наслідками збільшення частоти обертання колінчатого вала й ротора генератора будуть...


варіанти відповідей

вихід з ладу діодів випрямного блоку

пробій ізоляції обмоток ротора

спрацьовування запобіжників

припинення подачі електроенергії до споживачів

вихід з ладу приладів висвітлення й інших споживачів

Запитання 191

Регулювання напруги, що виробляється генератором, полягає в зміні ...


варіанти відповідей

 напруги трифазного струму, що протікає по обмотках статора,


сили струму в ланцюзі споживачів шляхом автоматичного включення додаткового резистора

 інтенсивності магнітного потоку, створюваного обмотками збудження,


всіх перерахованих параметрів

Запитання 192

Муфта вільного ходу стартера забезпечує передачу крутного моменту...


варіанти відповідей

від вала якоря до шестірні стартера

від шестірні стартера до вала якоря

в обох напрямках

Запитання 193

    Передача крутний моменту через муфту вільного ходу здійснюється...


варіанти відповідей

при пуску двигуна

після запуску двигуна

в обох зазначених випадках

Запитання 194

Коли вал якоря й шестірня стартера мають різну частоту обертання без обліку повороту шестірні при русі по гвинтових шліцах?


варіанти відповідей

У період часу, при якому відбувається запуск двигуна

Після запуску двигуна, коли шестірня стартера зачеплена із зубчастим вінцем маховика

У момент переміщення шестірні уздовж вала якоря перед запуском двигуна

Запитання 195

Відключення шестірні від вала якоря відбувається...


варіанти відповідей

у момент збільшення частоти обертання колінчатого вала при переході з режиму пуску на режим холостого ходу,

у момент вимикання запалювання й зупинки двигуна

при переході двигуна з режиму холостого ходу на режим середніх навантажень

Запитання 196

Протитуманні фари забезпечують широке розсіювання світла в...

варіанти відповідей

горизонтальної площини,


вертикальної площини

обох напрямках

Запитання 197

Протитуманні фари працюють в...


варіанти відповідей

одному режимі з постійним світловим потоком

двох режимах з різними світловими потоками

Запитання 198

Напрямок світлового потоку, створюваного протитуманной фарою, можна міняти шляхом...


варіанти відповідей

переміщення корпуса фари у вертикальному напрямку

повороту корпуса навколо деталі, жорстко закріпленої на кузові,

повороту оптичного елемента щодо корпуса фари

зміни положення лампи в патроні

Запитання 199

Противотуманные фари встановлюються ...


варіанти відповідей

нижче основних фар

вище основних фар

урівень із основними фарами

 у кожному із зазначених положень

Запитання 200

Якого кольору розсіювачі можуть використовуватися в протитуманних фарах?


варіанти відповідей

Білі

Жовті

Жовтогарячі

Червоні

Будь-які

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест