ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Додано: 15 травня 2019
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 663 рази
12 запитань
Запитання 1

Здатність мислити та робити судження належить до складової здоров’я: 

варіанти відповідей

психічної

соціальної

фізичної

духовної

Запитання 2

Позначте одне правильне твердження. 

варіанти відповідей

Мотивація до здорового способу життя є завжди однаковою.

Духовна сфера — це простір політичної діяльності класів, інших соціальних груп, національних спільнот, політичних партій і рухів, різного роду громадських організацій.

Неуспішна в соціумі людина завжди залишається фізично здоровою.

Кожна людина по-своєму розуміє здоров’я й по-різному до нього ставиться в дитинстві, юнацтві, у зрілих роках та в старості.

Запитання 3

Мотив — це: 

варіанти відповідей

форми й способи повсякденної життєдіяльності людини, що зміцнюють її здоров’я

бажання людини

стійкість до дії негативних зовнішніх чинників, висока працездатність

внутрішня спонука особистості до того чи іншого виду активності, пов’язаної із задоволенням певної потреби

Запитання 4

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали сучасне уявлення про здоров’я. Перший учень сказав, що успіхи багатьох наук зумовили новий зміст поняття «здоров’я». Другий сказав, що поняття «здоров’я» містить моральну складову. Хто з них правий?  

варіанти відповідей

обидва праві

лише другий

обидва неправі

лише перший

Запитання 5

Позначте, яке з висловлювань НЕ є правильним

варіанти відповідей

Економічна сфера поєднує виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ.

Недостатня фізична активність організму позначиться на опорно-руховому апараті, вплине на інші фізіологічні системи та матиме негативні наслідки для процесів мислення, пам’яті

Здоров’я можна сприймати як відсутність захворювань.

Сучасне уявлення про здоров’я спирається на знання, що з’являються завдяки розвитку таких наук, як біологія, фізіологія, імунологія, психологія, хімія, фізика тощо.

Запитання 6

Які твердження щодо сфер життя людини є правильними? I. У сфері виробництва формується економічна свідомість людей, виявляється матеріальна зацікавленість у результатах своєї праці.II. До політичної сфери належать: держава, законодавча влада, виконавча влада, судова влада.III. Економічна, соціальна, політична й духовна сфери є простором і компонентами життя тільки окремих людей.

варіанти відповідей

лише II та III

лише I та II

I, II та III

лише I та III

Запитання 7

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали проблему планування свого життя. Перший учень сказав, що для досягнення певної мети треба здійснювати довгострокове планування життя. Другий учень зауважив, що довгострокове планування життя потребує також планування на кожний день, тиждень, місяць. Хто з них правий?  

варіанти відповідей

обидва праві

лише другий

обидва неправі

лише перший

Запитання 8

Які твердження щодо взаємозв’язку фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я є правильними? I. Фізичне здоров’я впливає на психічний стан людини.II. Якщо підліток психічно й духовно здоровий, то це сприяє його фізичному здоров’ю.III. На фізичне здоров’я не впливають ані стан загального душевного комфорту, ані моральне благополуччя.

варіанти відповідей

лише II та III

лише II

I, II та III

лише I та II

Запитання 9

Холізм — це:

варіанти відповідей

виняткове, незвичайне, рідкісне явище, те, що важко осягнути

розташування цінностей від найбільш важливих до найменш важливих

поняття, що показує важливість, першість

наукова позиція, що ґрунтується на пріоритеті цілого по відношенню до його частин

Запитання 10

Які твердження щодо дотримання здорового способу життя є правильними? I. Якщо людина веде здоровий спосіб життя, то вона знає, які правила поведінки сприяють її благополуччюII. Наслідки різних способів життя не завжди можна побачити відразу. Іноді вони виявляються лише через певний час.III. Основою будь-якого способу життя є принципи і правила поведінки, яких дотримується людина. 

варіанти відповідей

лише II та III

лише I та II

I, II та III

лише I та III

Запитання 11

Недостатня фізична активність організму позначиться:

варіанти відповідей

тільки на дихальної системі

тільки на нервової системі

на всіх фізіологічних системах

тільки на опорно-руховому апараті

Запитання 12

Культура, мораль, наука, мистецтво (живопис, театр, література тощо) належать до сфери:  

варіанти відповідей

політичної

соціальної

духовної

економічної

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест