1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НАДДНІПРЯНЩИНИ У 1900-1914 рр.

Додано: 13 квітня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 270 разів
15 запитань
Запитання 1

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізо-рудній галузях Наддніпрянської України початку ХХ ст. сприяла

варіанти відповідей

розгортанню промислового перевороту.

утворенню монополістичних об’єднань.

проникненню іноземного капіталу.

завершенню індустріалізації.

Запитання 2

У Наддніпрянській Україні на початку XX ст. іноземні інвестиції спрямовувалися переважно в

варіанти відповідей

харчову промисловість.

сільське господарство

легку промисловість.

важку промисловість.

Запитання 3

На карті заштриховано районну спеціалізацію наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:

варіанти відповідей

товарного садівництва

товарного бурякового виробництва

товарного виноробства

товарного зернового виробництва

Запитання 4

На картосхемі штрихуванням позначено регіон, до якого наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. спрямовувалися іноземні інвестиції у

варіанти відповідей

вирощування цукрового буряку та виробництво цукру.

розведення худоби та переробку м'яса й шкіри на експорт.

видобування нафти та виробництво нафтопродуктів.

видобування кам’яного вугілля та виплавку чорних металів.

Запитання 5

Який процес був характерним для економічного розвитку українських земель на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

повне одержавлення

утворення монополій

промисловий переворот

форсована індустріалізація

Запитання 6

Із якої галузі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. розпочався процес монополізації промисловості Наддніпрянської України?

варіанти відповідей

машинобудівної

цукроварної

вугледобувної

текстильної

Запитання 7

Економічна криза, що охопила Наддніпрянську Україну в 1900-1903 рр., спричинила

варіанти відповідей

націоналізацію важкої промисловості.

концентрацію промислового виробництва.

втрату економічної першості регіону в Російській імперії.

занепад добувної та металургійної галузей промисловості.

Запитання 8

Артільним батьком називали


варіанти відповідей

М.Левитського

Є Чикаленка

В.Симиренка


М.Міхновського

Запитання 9

Чим уславилися родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків?

варіанти відповідей

меценатською діяльністю

педагогічною діяльністю

правозахисною діяльністю

революційною діяльністю

Запитання 10

Які три поняття характеризують економічне становище Наддніпрянської України на поч. ХХ ст.

варіанти відповідей

Початок промислового перевороту

Переважання іноземного капіталу

Нерівномірність розвитку

Політизація національного руху

Концентрація виробництва

Утворення політичних партій

Запитання 11

Яка із характеристик стосується М.Терещенка?

варіанти відповідей

Громадський і політичний діяч, організатор і видавець першої щоденної україномовної газети

Актор, режисер, видатний діяч українського театру

Підприємець, цукрозаводчик, землевласник, меценат української культури

Прем’єр-міністр Росії, ініціатор ґрунтовної аграрної реформи; прирівняв українців, що проживали в Російській імперії, до «інородців»


Запитання 12

Укажіть роки економічної кризи в Російській імперії:

варіанти відповідей

1900-1902 роки

1901-1902 роки

1900-1903 роки

1901-1903 роки

Запитання 13

Хто став організатором народної освіти в Наддніпрянській Україні?

варіанти відповідей

Христина Алчевська

Василь Тарнавський

Василь Симиренко

Запитання 14

Найвідоміший в Наддніпрянщині синдикат був...?

варіанти відповідей

,,Проднафта,,

,,Продліс,,

,,Продвугілля,,

,,Нафтогаз,,

Запитання 15

Найвідоміші підприємці-меценати

варіанти відповідей

Грієвз

Симиренко

Терещенко

Юз

Харитоненко

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест