Спадковість і мінливість

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 65 разів
14 запитань
Запитання 1

Ознака, яка проявляється в першому гібридному поколінні називається:

варіанти відповідей


домінантна


рецесивна

гібридна

мутантна

Запитання 2

Відновлення ДНК після пошкодження:


варіанти відповідей

трансдукція


транскрипція

реплікація 

репарація


Запитання 3

 Наука, що вивчає спадкові патології, - це:варіанти відповідей

біохімія


медична генетика


антропогенетикабіологія

Запитання 4

Зміни кількості та послідовності нуклеотидів у структурі ДНК – це мутації:


варіанти відповідей

генні


геномні 

хромосомні 

мутаційні

Запитання 5

Хромосомну теорію сформулював:


варіанти відповідей

Г. де Фріз


Г. Мендель

Т. Морган

І. Мечников

Запитання 6

Мінливість, яка є джерелом біорізноманіття:


варіанти відповідей

комбінативна


модифікаційна


мутаційна

всі відповіді вірні

Запитання 7

Особина з генотипом ААВb дає гамети:


варіанти відповідей

АВ, Аb, аb, аb


АВ, Аb


Аb, аb


Аа, Вb, АА, ВВ


Запитання 8

Закономірності спадковості встановив:


варіанти відповідей

Г. Мендель


Т. Морган

М. Шлейден

Г. Фріз

Запитання 9

Одиниця спадковості:


варіанти відповідей

ген


хромосома


ядро

ядерце

Запитання 10

Явище втрати однієї хромосоми отримало назву … (2n – 1)


варіанти відповідей

моносомія


трисомія


полісомія


поліплоїдія


Запитання 11

Межі модифікаційної мінливості називаються:


варіанти відповідей

варіаційна крива


варіаційний ряд

модифікація


норма реакції


Запитання 12

Поворот ділянки хромосоми на 180° називається:


варіанти відповідей

дуплікація


транслокація


інверсія

делеція


Запитання 13

Випадання двох нуклеотидів у ДНК – це:


варіанти відповідей

генна мутація


хромосомна мутація


геномна мутація


правильної відповіді немає


Запитання 14

Радіація - …. мутагенний фактор.


варіанти відповідей

хімічний


фізичний


біологічний


всі відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест