5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

10 клас. Елементи спеціальної теорії відносності.

Додано: 12 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 109 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями, близькими до  швидкості світла у вакуумі:

варіанти відповідей

хвильова оптика;

кінематика;

релятивістська механіка;

релятивістська статика.

Запитання 2

Вкажіть, що покладено в основу теорії відносності:

варіанти відповідей

закони Ньютона;

постулати, сформульовані Бором;

постулати, сформульовані Ейнштейном;

принцип відносності Галілея.

Запитання 3

Вкажіть основну суперечність між класичною механікою Ньютона та електродинамікою Максвелла:


варіанти відповідей

хід часу залежить від швидкості системи відліку;

швидкість світла у вакуумі не залежить ні від швидкості джерела, ні від швидкості приймача світла;


положення тіла в просторі залежить від швидкості системи відліку;

маса тіла залежить від швидкості системи відліку.

Запитання 4

Вкажіть рік створення спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

1899 р.

1905 р

1917 p.

1922 p

Запитання 5

Джерело світла рухається до нерухомого спостерігача зі швидкістю ν=0,5с. Якою є швидкість світла відносно спостерігача?

варіанти відповідей

с

1,5с

0,5с

0

Запитання 6

У створенні спеціальної теорії відносності суттєвий внесок зробили....Зазначте усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Максвелл

Пуанкаре

Лоренц

Ейнштейн

Запитання 7

Перший постулат спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

В усіх системах відліку всі закони природи однакові.

В інерціальних системах відліку всі закони природи однакові.

В усіх системах відліку всі закони механіки однакові.

В інерціальних системах відліку всі закони механіки однакові.

Запитання 8

Другий постулат спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

Швидкість поширення світла у вакуумі різна в усіх інерціальних системах відліку.

Швидкість поширення світла у вакуумі різна в усіх неінерціальних системах відліку.

Швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку.

Швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх неінерціальних системах відліку.

Запитання 9

Найбільшу довжину тіло має у системі відліку, відносно якої це тіло....

варіанти відповідей

рухається рівномірно

рухається рівноприскоренно

покоїться

рухається зі швидкістю світла

Запитання 10

Чому дорівнює швидкість поширення світла у вакуумі?

варіанти відповідей

3000 м/с

3⋅108 м/с

3⋅10-8 м/с

3000 км/год

Запитання 11

Наслідками постулатів СТВ є....Зазначте усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Ефект скорочення довжини.

Ефект збільшення довжини.

Ефект прискорення часу.

Ефект уповільнення часу.

Запитання 12

Енергія спокою тіла дорівнює...

варіанти відповідей

E=mc2+mv2

E=mc2+½mv2

E=mc2

E=mv2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест