Списки у Python. Опрацювання елементів списку. Функціїї та методи опрацювання списків.

Додано: 13 березня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
14 запитань
Запитання 1

Список у мові Python -

варіанти відповідей

це впорядкована колекція об’єктів будь-якого типу у квадратних дужках, які відокремлюються один від одного комою.

це не впорядкована колекція об’єктів будь-якого типу у квадратних дужках, які відокремлюються один від одного комою.

це впорядкована колекція об’єктів будь-якого типу у круглих дужках, які відокремлюються один від одного комою.

це не впорядкована колекція об’єктів будь-якого типу у круглих дужках, які відокремлюються один від одного комою.

Запитання 2

Щоб вивести на екран Мишковичі, необхідно виконати дію під номером...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Для того щоб змінити значення другого елемента потрібно

варіанти відповідей

b_1 {2} = '15'

a="15"

a[2]=15

a2="15"

Запитання 4

Дано список lst=['a','b','c','d','e','f']

Який буде результат виконання дії над списком lst[1:3]?

варіанти відповідей

'b','c','d'

'b','c'

'a','b','c

'a','b'

Запитання 5

Перетворити рядок у список можна за допомогою функції

варіанти відповідей

str()

len()

list()

clear()

Запитання 6

Щоб визначити кількість елементів у списку потрібно

варіанти відповідей

print(len(a))

print(a:)

b=len(a)

print(b)

b=len[list_a]

print(b)

Запитання 7

Щоб додати елемент в список f

варіанти відповідей

f.append("bmv")

f(append("bmv"))

f.("bmv")

f.extend("bmv")

Запитання 8

Списки можуть складатися з

варіанти відповідей

цілих чисел

дробових чисел

рядків

порожній список

логічного виразу

Запитання 9

Упорядкувати список за зростанням можна за допомогою методу

варіанти відповідей

append()

list.insert(i, x)

list.sort()

list.index(x)

Запитання 10

Визначити довжину списку 

варіанти відповідей

len{lst}

len(lst)

len[lst]

len

Запитання 11

Дано список а=[2,-7,-1,8,2,4]

Що буде надруковано після виконання коду:

a.sort()

print(a)

s=sum(a[1:5])

print(s)

варіанти відповідей

[2,-7,-1,8,2,4]

6

[-7, -1, 2, 2, 4, 8]

7

[-7, -1, 2, 2, 4, 8]

-4

[-7, -1, 2, 2, 4, 8]

0

Запитання 12

Дано список а=[1,5,7,31,-5]

Знайти: а) max(a); б)min(a); в) sum(a)


варіанти відповідей

31, 1, 39

31, -5, 39

1,5,7

31, -5, 40

Запитання 13

Дано список а = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Чому дорівнюють значення виразів а) len(а); 

б) а[1] + а[3]?

варіанти відповідей

a)9

б) 4

a)10

б) 6

a)10

б) 5

a)10

б) 4

Запитання 14

Нумерація елементів починається з

варіанти відповідей

1

0

-1

2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест