Сполучені посудини. Манометри.Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Додано: 3 травня 2022
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 29 разів
17 запитань
Запитання 1

Основна одиниця виміру тиску

варіанти відповідей

Н

Па

м2

кг

Запитання 2

Сполучені посудини — це посудини, з’єднані між собою в ... частині

так, що між ними ... перетікати рідина.

варіанти відповідей

нижній; може

нижній; не може

верхній; може

верхній; не може

Запитання 3

Тиск, який діє на рідину або газ, передається ними в усіх напрямках ...

варіанти відповідей

 однаково

  по-різному

Запитання 4

У відкритих сполучених посудинах стовпчик нерухомої рідини з меншою густиною буде ... стовпчик нерухомої рідини з більшою густиною.


варіанти відповідей

таким самим, як

вищим, ніж

нижчим, ніж

Запитання 5

Продовжіть речення. У сполучених посудинах поверхні однорідної рідини завжди.....

варіанти відповідей

 встановлюються на одному рівні

різні, це залежить від висоти стовпчика рідини

 дорівнюють об'єму рідини

 залежить від об'єму посудини

Запитання 6

За допомогою гідравлічних машин можна малою силою зрівноважувати ... силу.

варіанти відповідей

аналогічну

 велику

малу

Запитання 7

Манометри - це вимірювальні прилади, які призначені для вимірювання ... рідин і газів

варіанти відповідей

тиску

тиску або різниці тисків

сили

відстані

Запитання 8

Для двох відкритих сполучених посудин співвідношення висот стовпчиків рідин і густин цих рідин має вигляд

варіанти відповідей

h1 + h2 = ρ1 + ρ2

 h: h= ρ2 : ρ1

  h1 - h2 = ρ- ρ2

Запитання 9

Манометр завжди показує, ... вимірюваний тиск більший або менший, ніж атмосферний.

варіанти відповідей

у скільки разів

на скільки

Запитання 10

Тіло занурене в рідину. На якому малюнку вірно зображено сили, що діють на тіло з боку рідини?

варіанти відповідей

 Малюнок А

 Малюнок В

 Малюнок С

Не має вірної відповіді

Запитання 11

Яку силу називають виштовхувальною?

варіанти відповідей

 Сила, що діє з боку рідини на тіло, яке плаває на поверхні

 Сила, яка діє з боку рідини чи газу на занурену в них частину тіла

Сила, з якою тіло тисне на рідину чи газ при зануренні в них

  Силу з якою Земля притягує до себе занурені у рідину тіла

Запитання 12

Архімедову силу розраховують за формулою:

варіанти відповідей

 p=ρgh

  F=pS

  FρрідgVт

F=mg

Запитання 13

Від яких величин залежить Архімедова сила?

варіанти відповідей

 Від густини речовини, з я кої складається тіло

Від густини рідини

Від маси тіла

Від глибини занурення

Від о"бєму зануреної частини тіла

Запитання 14

Троє хлопців однакової статури ниряли у річку. Перший зумів зануритися на глибину 3 м, другий на глибину 4м, а третій - на 5 м. На котрого з них, діяла найбільша виштовхувальна сила

варіанти відповідей

На першого (3 метри глибини)

На другого (4 метра глибини)

На третього (5 метрів глибини)

Виштовхувальні сили діяли однакові

Запитання 15

Є три рідини: вода, гас, ртуть. В кожну з них, по черзі, занурювали одне й те ж тіло. Розташуйте рідини по збільшенню виштовхувальної сили, що діяла на тіло.

варіанти відповідей

Вода, гас, ртуть

Гас, ртуть, вода

Гас, вода, ртуть

Ртуть, вода, гас

Запитання 16

Тіло повністю занурене у рідини. Діюча на нього Архімедова сила дорівнює...

варіанти відповідей

Масі тіла

Вазі тіла у рідині

Вазі рідини, яку виштовхнуло тіло

 Вазі рідини над тілом

Запитання 17

Занурене у воду тіло, масою 4,5 кг, втратило у вазі 15Н. Чому дорівнює діюча з боку води на нього Архімедова сила? Яка була вага тіла у повітрі?

варіанти відповідей

15 Н і 45 Н

15 Н і 4,5 Н

30 Н і 45 Н

30 Н і 4,5 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест