Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо).

Тест виконано: 2 рази
24 запитання
Запитання 1

1. Вид — це:


варіанти відповідей

А) окремий організм;

Б) сукупність організмів, які подібні за особливостями будови та процесами життєдіяльності, вільно схрещуються між собою та дають плодюче потомство;

В) група подібних організмів;

Г) клас організмів.

Запитання 2

2. Не є зоологічним таксоном:

варіанти відповідей

А) порядок ;

Б) родина;

В) рід;

Г) ряд.

Запитання 3

3. Найвищою систематичною одиницею є:


варіанти відповідей

А) вид;

Б) родина;

В) клас;

Г) царство.

Запитання 4

4. Основною систематичною одиницею є:


варіанти відповідей

А) вид;

Б) ряд;

В) родина;

Г) царство.

Запитання 5

5. Класифікувати організм — це визначити його:


варіанти відповідей

А) середовище життя;

Б) спосіб життя;

В) місце у системі органічного світу;

Г) хімічний склад.

Запитання 6

6. Близькі роди об’єднують у:


варіанти відповідей

А) види;

Б) типи;

В) родини;

Г) класи

Запитання 7

7. Близькі родини об’єднують у:


варіанти відповідей

А) ряди;

Б) типи;

В) класи;

Г) царства.

Запитання 8

8. Зазнач до якого Підцарства відноситься тварина:

варіанти відповідей

А) Підцарство Грибоподібні

Б) Підцарство Багатоклітинні

В) Підцарство Одноклітинні

Запитання 9

9. Зазнач ім'я вченого, який вперше запропонував ієрархічну систему живих організмів:

варіанти відповідей

А) Клавдій Гален

Б) Луї Пастер

В) Карл Лінней

Г) Володимир Вернадський

Запитання 10

10. Із запропонованих варіантів зазнач той, що не являється таксоном класифікації тварин:

варіанти відповідей

А) Ядро

Б) Тип

В) Родина

Г) Клас

Запитання 11

Обери неправильне твердження:

варіанти відповідей

Тварини складаються з клітин

Тваринам притаманний прикріплений спосіб життя

Тварини здатні до руху

Тварини поділяються на безхребетні та хребетні

Запитання 12

В яких середовищах існування живуть тварини?(Назвати всі)

варіанти відповідей

ґрунт

ґрунт, наземно-повітряне, водне, в інших організмах

наземно-повітряне, водне

в інших організмах, наземно-повітряне, водне

Запитання 13

Тварини здатні до...?

варіанти відповідей

Руху

Фотосинтезу

Прикріпленого способу життя

Розвитку і росту

Запитання 14

Організм тварин складається з...?

варіанти відповідей

Паперу

Цеглин

Клітин

Нічого

Запитання 15

Яка наука вивчає поведінку тварин?

варіанти відповідей

Зоологія

Етологія

Морфологія

Фізіологія

Запитання 16

Як називається процес захоплення твердих часток клітиною?

варіанти відповідей

Фотосинтез

Симбіоз

Фагоцитоз

Немає правильної відповіді

Запитання 17

Тканина яка регулює життєві функції організму тварин?

варіанти відповідей

Нервова

Посмугована м'язова

Епітеліальна

Скелетна

Запитання 18

Скільки видів м'язових тканин?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Їх взагалі не існує

Запитання 19

Якої тканини немає в організмі тигра бенгальського?

варіанти відповідей

епітеліальної;

сполучної;

м'язової;

провідної.

Запитання 20

Сукупність клітин з міжклітинною речовиною, які подібні за будовою та спеціалізуються на виконанні певних функцій називаються:

варіанти відповідей

епітелій;

орган;

тканина.

Запитання 21

Який таксон стоїть перед ТИПОМ?

варіанти відповідей

клас;

ряд;

вид;

царство.

Запитання 22

Який прояв життєдіяльності не властивий для кита?

варіанти відповідей

обмежений ріст

автотрофне живлення

аеробне дихання.

Запитання 23

Чим відрізняється тваринна клітина від рослинної?

варіанти відповідей

ядром

відсутністю пластид

відсутністю ендоплазматичної сітки.

Запитання 24

Найменшою одиницею систематики є

варіанти відповідей

тип

царство

рід

вид

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест