Споживач в економіці. Економічні потреби та економічні інтереси

Додано: 20 жовтня 2021
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 1733 рази
15 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне продовження визначення «Потреби - це...»

варіанти відповідей

бажання та мрії про більш комфортне життя

необхідність мати певні речі для забезпечення біологічного виживання

усвідомлена необхідність у певних речах для життя і розвитку особистості, бажання володіти ними

неусвідомлена необхідність людини в чомусь

Запитання 2

Виберіть правильне продовження визначення «Споживче благо -це...»

варіанти відповідей

потреба у продуктах харчування

добробут

високий рівень життя

все, що задовольняє потреби

Запитання 3

Виберіть правильне продовження визначення «Суспільні блага - це блага, які...»

варіанти відповідей

характеризуються спільним споживанням і неможливістю вилучення з процесу споживання тих, хто за них не сплачує

надаються через громадські організації тим, хто їх потребує, але не може оплатити

надаються винятково членам профспілок

характеризуються індивідуальним споживанням і продаються на ринку тим, хто здатен їх оплатити

Запитання 4

Виберіть правильне продовження визначення: «Гранична корисність - це...»

варіанти відповідей

міра задоволення від споживання додаткової одиниці блага

міра задоволення від споживання декількох благ

бажання суб’єкта отримати додаткову одиницю блага

бажання суб’єкта отримати якомога більше одиниць блага

Запитання 5

Закінчіть речення: «Бюджетна лінія - це...»

варіанти відповідей

лінія фактичних витрат конкретного споживача на набори двох товарів

лінія, що поєднує набори двох товарів, які мають однакову корисність

лінія, що поєднує набори двох товарів, які доступні споживачу за даного рівня доходу і цін

лінія, що поєднує набори двох товарів, яким споживач надає перевагу

Запитання 6

Виберіть найточніший перелік чинників, які визначають, що і в якій кількості придбає раціональний споживач

варіанти відповідей

його переваги, розмір доходу, ціни благ і прагнення відкласти на «чорний день»

його смаки, реклама, бажання економити, розмір зарплати

наявний запас благ, ціни, багатство, поради близьких

смаки, наявний запас благ, розмір доходу, ціни товарів і послуг

Запитання 7

Виберіть варіант відповіді, в якому наведено приклад вільного блага:

варіанти відповідей

безкоштовний медичний огляд

подарунок на день народження

полив городу дощем

полив вулиць міста комунальними службами

Запитання 8

Яке з наведених тверджень найкраще розкриває поняття зменшення граничної корисності?

варіанти відповідей

у міру того як ви споживаєте більше товару, загальне задоволення від цього має тенденцію до зниження 

у міру того як ви споживаєте більше товару, середнє задоволення від кожної одиниці товару має тенденцію до зниження 

у міру того як ви споживаєте більше товару, додаткове задоволення від кожної нової одиниці товару має тенденцію до зниження 

у міру того як ви споживаєте більше товару, загальне задоволення від цього має тенденцію до зростання 

Запитання 9

Загальна корисність зростає, коли гранична корисність 

варіанти відповідей

збільшується або зменшується, але є додатною величиною 

збільшується 

збільшується повільно

зменшується 

Запитання 10

Під рівновагою споживача розуміють ситуацію, коли

варіанти відповідей

споживач отримує максимальну корисність при певному бюджеті

споживач отримує корисність при споживанні престижних товарів

ціна та кількість одного товару дорівнює ціні та кількості іншого

споживач повністю використовує свій бюджет на придбання певних товарів

Запитання 11

Рівновага споживача на карті байдужості — це

варіанти відповідей

будь-яка точка, що розташована на просторі, обмеженому бюджетною лінією

точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості

точка перетину бюджетних ліній

будь-яка точка на найвищій із кривих байдужості

Запитання 12

Якщо споживач обирає комбінацію товарів, яка представлена точкою на бюджетній лінії, то

варіанти відповідей

він не повністю використовує свій бюджет

він бажає купити більше товарів, ніж дозволяє йому його бюджет

правильної відповіді немає

він повністю витрачає свій бюджет

Запитання 13

Закон спадної граничної корисності проявляється в тому, що

варіанти відповідей

корисність від споживання наступної порції блага менша за корисність попередньої порції

необхідно споживати спочатку найбільш корисні блага, а потім усі інші

чим більше різноманітних благ споживатиме людина, тим менше стає корисність кожного із цих благ

всі блага мають для споживача різну корисність, і тому їх можна розташувати в порядку спадання цієї корисності

Запитання 14

Виберіть варіант відповіді, який найточніше відображає економічний зміст граничної норми заміщення одного товару іншим:

варіанти відповідей

кількість одного з товарів, яку споживач не бажає замінювати на інший

кількість одного з товарів, яку споживач готовий обміняти на одиницю іншого товару

кількість двох товарів, яку споживач може купити за одну грошову одиницю

кількість двох товарів, які принесуть споживачу найбільшу корисність

Запитання 15

Визначте, як графічно відображається збільшення ціни одного з товарів на моделі бюджетної лінії

варіанти відповідей

зміною кута нахилу бюджетної лінії

паралельним зсувом бюджетної лінії праворуч

паралельним зсувом бюджетної лінії ліворуч

зсувом кривої байдужості праворуч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест