СР. Похідна. Рівняння дотичної.

Додано: 21 квітня 2021
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 22 рази
16 запитань
Запитання 1

Знайдіть значення похідної функції f(x)=3 cosx - tgx в точці хо=0. Розв'язання завдання запишіть в зошиті.

варіанти відповідей

0

- 1

2

3

1

Запитання 2

Знайдіть похідну функції у=(х2+5)(x-7). Розв'язання завдання запишіть в зошиті.

варіанти відповідей

2 +14х+5

х3-7х2+5х-35

2-14х+5

інша відповідь

Запитання 3

Знайдіть кут нахилу дотичної, проведеної до графіка функції y=f(x) у точці з абсцисою xo до осі x, якщо f '(x)= 1. Розв'язання завдання запишіть в зошиті.

варіанти відповідей

0⁰

30⁰

45⁰

60⁰

120⁰

Запитання 4

Знайти похідну функції: у = sinx+5cosx

варіанти відповідей

cosx+5sinx

-cosx+5sinx

cosx - 5sinx

-cosx - 5sinx

Запитання 5

Знайдіть похідну функції

Розв'язання завдання запишіть в зошиті.

варіанти відповідей
Запитання 6

Знайдіть похідну функції γ=χ4 +3соsх

варіанти відповідей
Запитання 7

Вкажіть, похідна якої функції рівна 5

варіанти відповідей

у=5

у=5х²

у=5х

у=х⁵

Запитання 8

Продиференціюйте функцію y=∜x7


варіанти відповідей

4/7x

4/7

1,75x3/4

1,72x3/4

Запитання 9

 Для якої з функцій знайдена похідна f ′(х) = 16х3 – 4х?

варіанти відповідей

f(х) = 12х2 – 2х

f(х) = 4х4 – 2х2

f(х) = 12х – х2

f(х) = х4 – х3               

Запитання 10

Знайдіть приріст функції f(x)=x2- 8x в точці x0=1, якщо Δх=0,2. Розв'язання завдання запишіть в зошиті.

варіанти відповідей

-10,2

-9,6

-8,56

-10,44

Запитання 11

  Рівняння дотичної до кривої у= 2х2 - 4х – 1 має вигляд у = 8х – 19. Визначте абсцису точки дотику. Розв'язання завдання запишіть в зошиті.

варіанти відповідей

2

3

4

-4

-2

1

Запитання 12

Значення похідної функції f(x)=3x2+6x у точці х0=1. Розв'язання завдання запишіть в зошиті.

варіанти відповідей

8

7

12

2

1

Запитання 13

Тіло рухається по осі абсцис за законом S(t)=10t² - 11t +6. Знайти швидкість тіла в момент часу t₀ = 1c

варіанти відповідей

15 м/с

9 м/с

5 м/с

1 м/с

Запитання 14

Знайти кутовий коефіцієнт дотичної параболи у = -2х2 +3х у точці з абсцисою х0 = 1. Розв'язання завдання запишіть в зошиті.

варіанти відповідей

-1

-7

13

7

Запитання 15

Знайдіть похідну функції у=2х³-4х²-х

варіанти відповідей

6х²-8х-1

6х²-2х-1

6х²-8х-х

6х²-2

6х -2

Запитання 16

Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(x) = x³ – 5x у точці з абсцисою x₀ = 2. Розв'язання завдання запишіть в зошиті.

варіанти відповідей

y = −2x + 7

y = 7x − 16

y = −2x

y = 16 + 2x

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест