5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Сталий розвиток

Додано: 2 березня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 348 разів
10 запитань
Запитання 1

 Сталий  розвиток – це розвиток, який:

варіанти відповідей

А )Забезпечує стійкі темпи економічного зростання

Б) Забезпечує стійке зростання багатства нації

В) Забезпечує потреби в поступальному інноваційному розвитку

Г)  Забезпечує потреби нинішнього покоління без завдання шкоди можливості майбутнього покоління забезпечити свої власні потреби

Запитання 2

Концепція сталого розвитку включає такі  складові:

варіанти відповідей

А) Інституційну, законодавчу та соціальну

Б) Екологічну, біологічну та соціальну

В) Екологічну, соціальну та економічну

Г) Політичну, економічну та соціальну

Запитання 3

Чим пояснюють глобальне  потепління?

варіанти відповідей

А) Підвищенням виділення тепла геотермальними джерелами

Б) Атмосферним тиском

В) Геологічними процесами

Г) Парниковим ефектом

Запитання 4

Що таке парниковий ефект і його причини?

варіанти відповідей

А) Явище зниження величини сонячної радіації за рахунок збільшення запиленої і задимленості атмосфери

Б) Явище в атмосфері Землі та інших планет, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів, що призводить до підвищення температури поверхні

В) Явище зміни напряму морських течій

Г) Явище відбивання сонячних променів від поверхні Землі

Запитання 5

До альтернативних джерел енергії відносять:

варіанти відповідей

А) Вітрові та сонячні електростанції, геотермальні джерела

Б) Атомні електростанції, вітрові та сонячні електростанції

В) Вітрові, сонячні, атомні та теплові електростанції

Запитання 6

Трагедія спільного показує  як:

варіанти відповідей

А) Вільний доступ до ресурсу не може повністю його знищити через надмірне використання, але призводить до суперечок всередині громади

 Б) Глобальні екологічні проблеми підсилюють соціальні проблеми

В) Вільний доступ до ресурсу може повністю його знищити через надмірне використання, оскільки користувачі ресурсу отримують прибуток, а проблеми пов'язані з перевикористанням лягають на всіх користувачів

Запитання 7

 Індикатори сталого розвитку – це:

варіанти відповідей

А) певні напрямки, за якими здійснюється аналіз сталого розвитку

Б) Певні доступні для спостереження та вимірювання характеристики, нормативи і умови, які дозволяють робити висновки про стан та зміни сталого розвитку

В) Система ознак, що дозволяють оцінити стан екосистеми

Г) Показники, що чисельно відображають соціально-економічні та інші явища і процеси

Запитання 8

Базовий набір індикаторів сталого розвитку поділяють на:

варіанти відповідей

А. Соціальні

Б. Економічні

В. Екологічні

Г. Політичні

Д. Демографічні

Запитання 9

Демографічна проблема (перенаселення) викликає такі проблеми:

варіанти відповідей

А) Продовольчу кризу

Б) Проблему нерівномірного розподілу населення

В) Проблему поширення хвороб

Г) Деградацію природного середовища

Д) Усі відповіді правильні

Е) Усі відповіді невірні

Запитання 10

Вчення про моральні відносини людини з природою, що базуються на сприйнятті природи як морального партнера, рівноправ’ї і рівноцінності усього живого, а також обмежень прав і потреб людини це:

варіанти відповідей

А) Екологічна етика

Б) Екологічна естетика

В) Екологічна свідомість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест