Статеві клітини.Гаметогенез.

Додано: 16 травня 2019
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 887 разів
30 запитань
Запитання 1

Назвіть складові яйцеклітини.

варіанти відповідей

Шийка

Цитоплазма

Ядро

Оболонки

Мітохондрії

Запитання 2

Видозмінений Комплекс Гольджі це-

варіанти відповідей

Хвіст

Головка

Акросома

Шийка

Оболонка

Запитання 3

Клітина багата на жовткові включення.

варіанти відповідей

Сперматозоїд

Овоцит

Остеоцит

Яйцеклітина

Еритроцит

Запитання 4

Диплоїдний набір хромосом характерний для

варіанти відповідей

Сперматозоїда

Овоцита

Зиготи

Нейроцита

Хондроцита

Запитання 5

У людини сперматозоїди під час статевого акту потрапляють до статевих шляхів жінки. За допомогою джгутика хвоста сперматозоїди рухаються до ... Якщо вони досягають яйцеклітини, то можуть запліднити її.Де відбувається запліднення?

варіанти відповідей

У матці

В яєчнику

В яйцепроводах

У маткових трубах

Запитання 6

За допомогою вмісту акросоми розчиняються 1, і сперматозоїд уводить у неї своє 2. Після цього в мембрані 3 відбуваються зміни, що унеможливлюють злиття з нею іншого сперматозоїда.Виберіть рядок у якому правильні відповіді.

варіанти відповідей

1-оболонки,2-ядро,3-зиготи

1-оболонки зиготи,2-ядро,3-яйцеклітини

1-Захисні оболонки,2-ядро,3-яйцеклітини

1-сперматозоїди,2-ядро,3-яйцеклітини

Запитання 7

Процес утворення статевих клітин називається гаметогенезом. Його основою є

мейоз. Формування чоловічих статевих клітин називають сперматогенезом.

Виділяють такі його стадії.Виберіть усі варіанти.

варіанти відповідей

Ріст

Розмноження

Розвиток

Зберігання

Функціонування

Запитання 8

Під час розмноження первинні статеві клітини діляться шляхом:

варіанти відповідей

мейозу

мітозу

апоптозу

амітозу

Запитання 9

Оберіть правильну послідовність стадій гаметогенезу:

 

 

варіанти відповідей

 ріст; дозрівання, формування, розмноження;

розмноження, ріст, дозрівання, формування;

 дозрівання, розмноження, формування, ріст.

  формування, розмноження, ріст, дозрівання;

ріст, розмноження, дозрівання, формування;

Запитання 10

Оберіть вірні твердження щодо гаметогенезу в людини:

варіанти відповідей

 

 

  

варіанти відповідей

сперматозоїди утворюються в сім’янниках;

 яйцеклітини утворюються в сім’янниках;

 сперматозоїди утворюються в яєчниках;

яйцеклітини утворюються в яєчниках.

Запитання 11

Оберіть вірні твердження щодо запліднення у людини:

 

 

 

  

 

варіанти відповідей

внутрішнє, відбувається в організмі жінки;

 зовнішнє, відбувається у воді;

відбувається в матковій трубі у кілька етапів;

можливе лише після процесу овуляції та за наявності достатньої кількості активних сперматозоїдів;

для злиття зі зрілою яйцеклітиною достатньо одного сперматозоїда.

Запитання 12

Процес утворення статевих клітин називають

 

варіанти відповідей

овогенезом 

 сперматогенезом

 гаметогенезом

оогенезом

Запитання 13

Акросома сперматозоїда виконує функцію

 

  

варіанти відповідей

містить енергію, потрібну для руху джгутика

за допомогою фермента розчиняє оболонку сперматозоїда

 містить спадкову інформацію

забезпечує рухливість

Запитання 14

Овогенез відбувається у

 

  

 

варіанти відповідей

фолікулах яєчників

маткових трубах

сім'яних канальцях сім'янників

матці

Запитання 15

Сперматогенез та овогенез контролюються статевими гормонами:

 

варіанти відповідей

 андрогенами (тестостероном) та естрогенами (естрадіол) й прогестероном

 стероїдними гормонами та гонадотропіном

 альдостеролом і кортизолом

гонадотропіном , андрогенами (тестостероном) та естрогенами (естрадіол й прогестероном)

Запитання 16

Овуляція, це процес

 

варіанти відповідей

утворення зиготи 

 мейотичний поділ овоцитів

виходу зрілої яйцеклітини з фолікула до маткових труб

 злиття ядер яцеклітини та сперматозоїду

Запитання 17

Біологічне значення запліднення

  

варіанти відповідей

поєднуються ознаки двох батьківських організмів

 підтримання сталості хромосомного набору певного виду

відновлення диплоїдного набору хромосом

 механізм формування комбінативної мінливості

забезпечується безперервність поколінь

Запитання 18

Для гаметогенезу не характерні процеси:

 

  

  

варіанти відповідей

утворення зиготи

мітотичний поділ клітин

 мейотичний поділ клітин

дозрівання статевих клітин

утворення гаструли

Запитання 19

Під час розвитку гамет на стадії розмноження має місце такий тип поділу клітин:

 

 

варіанти відповідей

 мітоз

 на цій стадії клітини не діляться

 мейоз

  амітоз

Запитання 20

Під час розвитку гамет на стадії росту має місце такий тип поділу клітин:

 

 

варіанти відповідей

 мітоз

  на цій стадії клітини не діляться

 амітоз

 мейоз

Запитання 21

Під час розвитку гамет на стадії дозрівання має місце такий тип поділу клітин:

варіанти відповідей

 амітоз

  мітоз

 мейоз

  на цій стадії клітини не діляться

Запитання 22

Овогенез починається:

 

 

варіанти відповідей

під час ембріонального розвитку

 після народження

 в період статевого дозрівання

в пубертатний період

Запитання 23

Сперматогенез відбувається:

  

варіанти відповідей

 під час ембріонального розвитку

після народження

 в період статевого дозрівання

 під час ембріонального розвитку та після народження

 під час ембріонального розвитку та в статевозрілий період

Запитання 24

З одного оогонія утворюється яйцеклітин:

 

варіанти відповідей

 одна

  дві

три

  чотири

Запитання 25

Сперматозоїд чи яйцеклітина мають набір хромосом:

  

варіанти відповідей

 4n

n

 3n

  2n

Запитання 26

Процес розвитку жіночих гамет:

 

  

 

варіанти відповідей

сперматогенез;

овогенез.

цитокінез;

гаметогенез

Запитання 27

Процес злиття чоловічої та жіночої статевих гамет:

  

  

варіанти відповідей

 овуляція;

споруляція;

 розмноження;

запліднення.

Запитання 28

Усі клітини, що утворюються у результаті мейозу, стають гаметами у

 

 

 

варіанти відповідей

сперматогенезі

  оогенезі

сперматогенезі й оогенезі

 немає правльної відповіді

Запитання 29

До самостійного руху здатні гамети

  

варіанти відповідей

 спермії

всі перераховані гамети

 яйцеклітини

сперматозоїди

Запитання 30

Після проникнення в мембрані 1 відбуваються зміни, що унемож-

ливлюють злиття з нею іншого сперматозоїда. Гаплоїдні ядра 2

та 3 зливаються. Вставте пропущені слова.

варіанти відповідей

1-сперматозоїда,2-яйцеклітини,3-яйцеклітини

1-яйцеклітини,2-сперматозоїда,3-яйцеклітини

жоден варіант

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест