20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Вступ (Біологія та екологія.10 клас)

Узагальнюючий з питань :

Рівні організації біосистем.

Властивості живого.

Стратегія сталого розвитку природи й суспільства.

Додано: 21 травня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
24 запитання
Запитання 1

Досягнення сучасної біології сприяли виникненню нових напрямів, розділів й дисциплін. Так, дослідження впливу йонізуючого випромінювання на живе , вивчає:

варіанти відповідей

радіобіологія

біокібернетика

протеоміка

біоніка

Запитання 2

Відкриття генетичного коду, механізмів синтезу генів- це досягнення розділу біології :....

варіанти відповідей

радіобіології

клітинної інженерії

молекулярної біології

цитогенетики

Запитання 3

Досягнення сучасної біології сприяли виникненню нових напрямів, розділів й дисциплін. Так, створення перших гібридних клітин , вивчає:

варіанти відповідей

клітинна інженерія

біокібернетика

протеоміка

біоніка

Запитання 4

Формулювання щодо предмета екології та її зв'язків з біологією: «Екологія — це біологія навколишнього середовища» належить:

варіанти відповідей

Юджину Одуму

Карлу Людвігу фон Берталанфі

Френческо Реді

Жозефіні Волл

Запитання 5

Засновник узагальненої системної концепції «Загальна теорія систем»-....

варіанти відповідей

Карл Людвіг фон Берталанфі

Юджин Одум

Франческо Реді

Герман Дейлі

Запитання 6

Біологічна система з найменшими розмірами й найпростішою структурою-.....

варіанти відповідей

клітина

організм

популяція

вид

Запитання 7

Організм — це...

варіанти відповідей

біологічна система, яка побудована із клітин і завдяки системам регуляції та пристосувальним механізмам може відносно самостійно існувати в певному середовищ.

біологічна система з найменшими розмірами й найпростішою структурою.

біологічна система із вільносхрещуваних між собою організмів одного виду, які проживають тривалий час на певній території й відносно ізольовані від інших таких самих груп.

біосистема найвищого порядку.

Запитання 8

Вид — біологічна система....

варіанти відповідей

із сукупності популяцій, яким властиві: морфофізіологічна подібність; вільне внутрішньовидове схрещування; утворення плідного потомства; несхрещуваність з іншими видами; спільна територія існування — ареал; пристосованість до умов існування в межах ареалу; спільне походження.

із сукупності популяцій, яким властиві: вільне внутрішньовидове схрещування; утворення плідного потомства; несхрещуваність з іншими видами; спільне походження.

із сукупності популяцій, яким властиві: морфофізіологічна подібність; спільна територія існування — ареал; пристосованість до умов існування в межах ареалу.

із сукупності популяцій, яким властиві: вільне внутрішньовидове схрещування; спільна територія існування — ареал; пристосованість до умов існування в межах ареалу; спільне походження.

Запитання 9

Основною формою організації життя є :

варіанти відповідей

вид

клітина

організм

біосфера

екосистема

Запитання 10

Сукупність різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані обміном речовин, енергії та інформації -це....

варіанти відповідей

екосистема

біосфера

популяція

Запитання 11

Біосистема найвищого порядку, склад, структура і властивості якої визначаються функціонуванням живих організмів- це....

варіанти відповідей

біосфера

екосистема

популяція

клітина

Запитання 12

.............. рівень життя пов'язаний з організацією специфічних для живих організмів органічних сполук, їхньою взаємодією між собою і з неорганічними речовинами.

варіанти відповідей

молекулярний

тканинний

клітинний

екосистемний

Запитання 13

На якому рівні організації біосистем відбуваються процеси поділу й передачі інформації, анаболізму й катаболізму?

варіанти відповідей

клітинному

тканинному

молекулярному

організмовому

Запитання 14

Розпізнайте на малюнку рівень організації біосистеми

варіанти відповідей

біосферний

екосистемний

організмовий

біогеоценотичний

Запитання 15

Розпізнайте на малюнку рівень організації біосистеми

варіанти відповідей

біосферний

клітинний

організмовий

біогеоценотичний

Запитання 16

Розпізнайте на малюнку рівень організації біосистеми

варіанти відповідей

біосферний

популяційно-видовий

організмовий

біогеоценотичний

Запитання 17

Риба-клоун (Amphiprion ocellaris) досить часто вступає у взаємовигідні взаємовідносини з актиніями (наприклад, Heteractis magnifica). Щупальця цих тварин містять небезпечні жалкі клітини і захищають риб та їхню ікру від хижаків. У свою чергу, риби-клоуни очищають актинію від сміття і відганяють від неї хижаків, наприклад крабів і риб-метеликів, які не проти поласувати щупальцями цих істот. Назвіть рівень організації цих взаємовідносин.

варіанти відповідей

екосистемний

біосферний

популяційно-видовий

організмовий

Запитання 18

Хто вперше в історії біології здійснив експерименти, що спростовують уявлення про самозародження життя ?

варіанти відповідей

Франческо Реді

Юджин Одум

Карл Людвіг фон Берталанфі

Герман Дейлі

Запитання 19

Усі біосистеми є відкритими, тому що....

варіанти відповідей

постійно обмінюються із середовищем речовинами, енергією та інформацією.

постійно обмінюються із середовищем речовинами.

постійно обмінюються із середовищем енергією .

постійно обмінюються із середовищем інформацією.

Запитання 20

Що таке саморегуляція біосистеми?

варіанти відповідей

здатність підтримувати динамічну сталість свого внутрішнього стану (гомеостаз).

здатність до самовідтворення собі подібних.

здатність зберігати своє існування в межах певного кінцевого періоду , спрямованість на утворення нових чи відновлення пошкоджених складників (компонентів).

Запитання 21

Що таке самовідтворення біосистеми?

варіанти відповідей

здатність підтримувати динамічну сталість свого внутрішнього стану (гомеостаз).

здатність на основі матричного синтезу ДНК, РНК й білків, клітин відтворювати собі подібних шляхом поділу

здатність зберігати своє існування в межах певного кінцевого періоду , спрямованість на утворення нових чи відновлення пошкоджених складників (компонентів).

Запитання 22

Що таке самооновлення біосистеми?

варіанти відповідей

здатність підтримувати динамічну сталість свого внутрішнього стану (гомеостаз).

здатність на основі матричного синтезу ДНК, РНК й білків, клітин відтворювати собі подібних шляхом поділу.

здатність зберігати своє існування в межах певного кінцевого періоду , спрямованість на утворення нових чи відновлення пошкоджених складників (компонентів).

Запитання 23

Сьогодні всі проблеми навколишнього середовища є предметом нової науки під назвою...........,яка має виражений прикладний (практичний) характер.

варіанти відповідей

енвайронментологія

екологія

біоніка

протеоміка

Запитання 24

Автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку, висвітленої в монографії «Поза зростанням: Економічна теорія сталого розвитку», є провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля......

варіанти відповідей

Герман Дейлі

Юджин Одум

Карл Людвіг фон Берталанфі

Франческо Реді