12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Розташування прямих і площин у просторі

Додано: 12 березня
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 21 раз
10 запитань
Запитання 1

Скільки площин можна провести через три точки, що лежать на одній прямій?

варіанти відповідей

Одну

Дві

Безліч

Жодної

Чотири

Запитання 2

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (АА1В1)?

варіанти відповідей

ВС

ВD

C1D

CB1

A1B

Запитання 3

Пряма m перетинає площину α, а пряма n паралельна площині α. Вкажіть всі можливі випадки розміщення прямих m і n.

варіанти відповідей

Мимобіжні або перетинаються

Мимобіжні або паралельні

Мимобіжні, паралельні або перетинаються

Перетинаються

Перетинаються або паралельні

Запитання 4

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих перпендикулярна площині (ВВ1С1)?

варіанти відповідей

ВС

ВD

CD1

CB1

AB

Запитання 5

Похила утворює з площиною кут 45⁰. Знайти довжину похилої, якщо довжина її проекції на площину дорівнює 2√2 см.

варіанти відповідей

2 см

2√2 см

4 см

4√2 см

2√3 см

Запитання 6

Скільки різних площин можна провести через пряму і точку, що їй не належить?

варіанти відповідей

Одну

Дві

Безліч

Жодної

Чотири

Запитання 7

Які з наведених тверджень правильні?

І. Будь-які дві точки завжди належать одній прямій.

ІІ. Будь-які три точки завжди належать одній прямій.

ІІІ. Будь-які три точки завжди належать одній площині.

варіанти відповідей

Всі

Лише І і ІІ

Лише І і ІІІ

Лише ІІ і ІІІ

Лише І

Запитання 8

АВСDA1B1C1D1 - куб. Як розташовані одна відносно одної прямі АВ та В1С1?

варіанти відповідей

Лежать в одній площині

Перетинаються

Паралельні

Мимобіжні

Перпендикулярні

Запитання 9

З вершини А квадрата АBCD до його площини проведено перпендикуляр АК завдовжки 6 см. Знайдіть відстань від точки К до вершини С квадрата, якщо його сторона дорівнює 4√2 см.

варіанти відповідей

9 см

10,5 см

17 см

14 см

10 см

Запитання 10

Відрізок завдовжки 10 см перетинає площину, його кінці розміщені на відстані 2 см і 3 см від площини. Знайти кут між даним відрізком та площиною

варіанти відповідей

30⁰

45⁰

60⁰

arcsin⅔

arccos⅖

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест