СТВ Самостійна робота

Додано: 30 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
Копія з тесту: СТВ
16 запитань
Запитання 1

 Укажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями, близькими до швидкості світла у вакуумі

варіанти відповідей

Класична механіка

Кінематика  

Релятивістська механіка

Релятивістська статика

Запитання 2

 Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Швидкість світла не змінюється при переході з одного середовища в інше

Швидкість світла у вакуумі змінюється залежно від руху джерела і приймача світла

Швидкість світла у деяких середовищах більша, ніж у вакуумі

Швидкість світла у вакуумі —гранична швидкість поширення взаємодії

Запитання 3

  Що покладено в основу теорії відносності?

варіанти відповідей

Постулати, сформульовані Ньютоном

БПостулати, сформульовані Бором

Постулати, сформульовані Ейнштейном

Принцип відносності Галілея

Запитання 4

Чому дорівнює швидкість поширення світла у вакуумі?

варіанти відповідей

3000 м/с

3⋅10-8 м/с

3⋅108 м/с

3000 км/год

Запитання 5

Енергія спокою тіла дорівнює...

варіанти відповідей

E=mc2+mv2

E=mc2+½mv2

E=mc2

E=mv2

Запитання 6

Спеціальна теорія відносності спирається на два...

варіанти відповідей

закони

постулати

моменти

гіпотези

Запитання 7

Хто із вчених сформулював принцип відносності, за яким у будь-яких інерціальних системах відліку всі механічні явища відбуваються онаково за одних і тих самих початкових умов.

варіанти відповідей

Галілео Галілей

Альберт Ейнштейн

Ісаак Ньютон

Альберт Майкельсон

Запитання 8

  Як залежить час від збільшення швидкості системі відліку?

варіанти відповідей

Прискорює хід

Сповільнює хід

Не залежить

Сповільнює хід до досягнення системою відліку половини значення швидкості світла, а потім прискорює хід

Запитання 9

Циліндр, що летить зі швидкістю 0,84с відносно Землі, має довжину 10 м. Яка довжина циліндра відносно системи відліку, пов’язаній із Землею?

варіанти відповідей

8.35 м

4,45 м

5,43 м

5,64 м

2,34 м

2,44 м

5,34 м

Запитання 10

Релятивістський закон додавання швидкостей має вигляд:

варіанти відповідей

v=v1+v2

 v= ½(v1+v2)

v=v1+v2+v3

Запитання 11

Як зміниться довжина ракети, яка летить зі швидкістю 100 000 км/с.

варіанти відповідей

Зменшиться

Збільшиться

Зменшиться в два рази

Майже не зміниться

Запитання 12

Для яких систем відліку справжнюється механічний принцип відносності (принцип відносності Ґалілея-Ньютона):

варіанти відповідей

динамічних СВ

інерціальних СВ

механічних СВ

неінерціаних СВ

Запитання 13

Під час обертання Сонце навколо світлової осі один його край завжди рухається до Землі, а інший – від Землі. Чи з однаковою швидкістю проходить до Землі світло від обох країв Сонця?

варіанти відповідей

Ні

Так

Можливо

Інша відповідь

Запитання 14

Перший постулат спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

В усіх системах відліку всі закони природи однакові.

В усіх системах відліку всі закони механіки однакові.

В інерціальних системах відліку всі закони природи однакові.

В інерціальних системах відліку всі закони механіки однакові.

Запитання 15

За яких умов можна використати класичний закон додавання швидкостей?

варіанти відповідей

Коли швидкість тіла в два рази менша за швидкість світла

Коли тіло рухається зі швидкістю світла

коли швидкість тіла дуже мала у порівнянні зі швидкістю світла

він виконується завжди

Запитання 16

У прискорювачі рухаються на зустріч одна одній дві частинки зі швидкостями 0,64с та 0,56с. Якою буде їх відносна швидкість?

варіанти відповідей

0.99 с

0.88 с

1,3 с

1,2 с

0.95 с

0.98 с

0.85 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест