Сучасна модель атома

Додано: 16 січня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Сучасна модель атома
Тест виконано: 138 разів
12 запитань
Запитання 1

З яких частинок складається ядро атома?

варіанти відповідей

протонів і електронів

протонів, нейтронів і електронів

протонів і нейтронів

електронів і нейтронів

Запитання 2

Масове число дорівнює ...

варіанти відповідей

сумі протонів і нейтронів в ядрі

сумі числа протонів, нейтронів і електронів

різниці між числом нейтронів і протонів в ядрі

різниці між числом нейтронів і протонів та електронів

Запитання 3

Виберіть правильний склад атомного ядра 26F56

варіанти відповідей

26 протонів, 56 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів, 26 електронів

26 протонів, 56 нейтронів, 26 електронів

Запитання 4

На підставі дослідів із α-частинками Е. Резерфорд:

варіанти відповідей

запропонував нейтронно-протонну модель атомного ядра

пояснив явище радіоактивності

пояснив механізм ланцюгової ядерної реакції

запропонував планетарну модель будови атома

Запитання 5

Нуклони це....

варіанти відповідей

електрони і протони

електрони і нейтрони

електрони, протони і нейтрони

протони і нейтрони

Запитання 6

Який заряд має протон?

варіанти відповідей

позитивний

негативний

нейтральний

Запитання 7

Електрично нейтральна частинка називається

варіанти відповідей

протон

електрон

нейрон

нейтрон

Запитання 8

Кількість протонів у ядрі визначається за...

варіанти відповідей

молярною масою елемента в таблиці Менделєєва

порядковим номером елемента в таблиці Менделєєва

кількістю електронів у ядрі

формулою

Запитання 9

Різновид атомів хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів (одна правильна)

варіанти відповідей

нуклони

нукліди

ізотопи

нейтрони

Запитання 10

Скільки електронів в атомі цинку (одна правильна)

варіанти відповідей

65

30

35

95

Запитання 11

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атома Ніобію (одна правильна)

варіанти відповідей

41 і 52

93 і 41

52 і 93

52 і 41

Запитання 12

У ядрі якого атома 21 протон і 24 нейтрони (одна правильна)

варіанти відповідей

Ніобій

Скандій

Рубідій

Галій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест