СУЧАСНА МОДЕЛЬ АТОМА. ДОСЛІДИ РЕЗЕРФОРДА. РАДІОАКТИВНІСТЬ

Додано: 9 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
16 запитань
Запитання 1

Нуклони-це:

варіанти відповідей

електрони і протони

нейтрони і електрони

електрони, протони, нейтрони

протони і нейтрони

Запитання 2

Якими частинками бомбардувалась золота фольга в дослідах Е. Резерфорда ?

варіанти відповідей

протонами

нейтронами

альфа-частинками

електронами

Запитання 3

Скільки нейтронів містить ядро атома Титану 22 Ті48?

варіанти відповідей

22

48

26

70

Запитання 4

Скільки нуклонів у ядрі атома Натрію 11 Na23?

варіанти відповідей

11

23

22

34

Запитання 5

Число протонів в ядрі називається

варіанти відповідей

зарядовим числом і позначається буквою Z

масовим числом і позначається буквою А

зарядовим числом і позначається буквою N

зарядом ядра і позначається буквою q

Запитання 6

Число протонів, нейтронів і їх загальне число пов'язані співвідношенням:


варіанти відповідей

N=A+Z

N=A-Z

N=Z-A

A=Z-N

Запитання 7

Ядра атомів ізотопів містять однакову кількість

варіанти відповідей

нейтронів, але різне число протонів

протонів і нейтронів

протонів, але різне число нейтронів

Різне число ядер, але однакову масу

Запитання 8

β - частинки це ...

варіанти відповідей

ядра атомів Гелію

швидкі електрони

високочастотне електромагнітне випромінювання

Х-промені

Запитання 9

α-частинки це ...

варіанти відповідей

ядро атомів Гелію

швидкі електрони

високочастотне електромагнітне випромінювання

Х-промені

Запитання 10

Радіоактивність — це ...

варіанти відповідей

здатність ядер радіонуклідів перетворю- ватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок.

явище перетворення  радіонуклідів на інші елемени із випромінюванням

мікрочастинок. 

здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елемен-

тів із випромінюванням мікрочастинок. 

явище перетворення ядер радіонуклідів на інші елемени із випромінюванням  інших ядерних  частинок.

 

Запитання 11

Число нейтронів у ядрі 94 Ве дорівнює:

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 12

До складу ядра входять:

варіанти відповідей

протони

нейтрони

протони й електрони

протони й нейтрони

Запитання 13

Атом складається з ... зарядженого ядра, оточеного ... зарядженими частинками ... .

варіанти відповідей

позитивно ... негативно ... електронами.

негативно ... позитивно ... протонами.

позитивно ... нейтрально ... нейтронами

позитивно ... негативно ... нейтронами

Запитання 14

Атоми всіх речовин складаються з

варіанти відповідей

ядра і електронів, які рухаються навколо ядра

протонів і нейтронів

ядра і протонів

ядер Гелію

Запитання 15

кількість електронів визначається за

варіанти відповідей

порядковим номером елемента в таблиці Менделєєва

кількістю протонів у ядрі

молярною масою елемента в таблиці Менделєєва

законом Кулона

Запитання 16

В ядрі хімічного елемента міститься 30 протонів і 35 нейтронів. Скільки електронів рухається навколо ядра цього елемента?

варіанти відповідей

30

35

65

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест