Сучасна модель атома. Радіоактивність

Додано: 30 січня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 507 разів
11 запитань
Запитання 1

З яких частинок складається ядро атома?

варіанти відповідей

протонів і електронів

протонів, нейтронів і електронів

протонів і нейтронів

електронів і нейтронів

Запитання 2

Позитивний заряд і майже вся маса атома зосереджені в ...

варіанти відповідей

електроні

ядрі

нейтроні

протоні

Запитання 3

Виберіть правильний склад атомного ядра 26F56

варіанти відповідей

26 протонів, 56 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів, 26 електронів

26 протонів, 56 нейтронів, 26 електронів

Запитання 4

На підставі дослідів із α-частинками Е. Резерфорд:

варіанти відповідей

запропонував нейтронно-протонну модель атомного ядра

пояснив явище радіоактивності

пояснив механізм ланцюгової ядерної реакції

запропонував планетарну модель будови атома

Запитання 5

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрах атомів Осмію 

варіанти відповідей

A=114; N=76

Z=76; N=114

Z=76; N=190

N=237; A=32

Запитання 6

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Торію ?


варіанти відповідей

Z=90; N=142.

A=90; Z=232

Z=90; N=232

N=232; A=90

Запитання 7

β-випромінювання – це


варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)


Потік ядер атомів Гелію 24Не


Потік швидких електронів -10е

Електромагнітні хвилі надзвичайно низької частоти


Запитання 8

Атом

варіанти відповідей

Негативно заряджений

Позитивно заряджений

Електрично нейтральний

Електрично активний

Запитання 9

Явище радіоактивності відкрито

варіанти відповідей

Антуаном Анрі Беккерелем

Ернестом Резерфордом

Джозефом Джоном Томсоном

Ніколой Теслой

Запитання 10

γ - випромінювання це

варіанти відповідей

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти, здатною проникати в речовину на сотні метрів.

потік швидких електронів, які рухаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла 

потік світла

Запитання 11

Радіоактивне випромінювання може чинити такі дії:

варіанти відповідей

хімічну

біологічну

вірусну

бактеріальну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест