Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. Твариноподібні організми

Додано: 8 листопада 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Вставте пропущені слова....

Еукаріоти - це ...... і .....група живих організмів, клітини яких містять ......

варіанти відповідей

невелика

велика

одноманітна

різноманітна

РНК

ядро.

Запитання 2

Еукаріоти - це

варіанти відповідей

рослини

бактерії

гриби

віруси

тварини

Запитання 3

Твариноподібні організми - це ......., ...., ....

варіанти відповідей
Запитання 4

Даний організм належить до субдомену .....

варіанти відповідей

Діафоретики

Екскавата

Аморфеї

Запитання 5

До Діафоретиків супергрупи SAR належать твариноподібні організми ......, .....

варіанти відповідей
Запитання 6

За сучасною системою органічного світу еукаріоти розділені на ..... основних супергруп.

варіанти відповідей

5

10

8

6

Запитання 7

До найдавнішої група еукаріотів Екскавати належать ......, ,,,,,

варіанти відповідей

лямблії

трипаносоми

форамініфери

евглена

арцела

Запитання 8

Назвати тварину, зображену на малюнку

варіанти відповідей

евглена

амеба

гриб

водорість

Запитання 9

Назвати супергрупу, в якій знаходиться ця тварина

варіанти відповідей

Екскавати

Амебозої

Опістоконти

Архепластиди

Запитання 10

Збірна група неспоріднених одноклітинних організмів, об’єднаних такими морфо-фізіологічними ознаками, як відсутність клітинної стінки, гетеротрофне живлення та активний амебоїдний, джгутиковий або війковий рух - це ....

варіанти відповідей

твариноподібні організми

рослиноподібні організми

справжні тварини

грибоподібні організми

Запитання 11

Ознаки, згідно яких у сучасній системі тваринного світу приділяють важливе значення:

варіанти відповідей

місцерозташування джгутика (задньоджгутикові і передньоджгутикові)

гетеротрофне живлення

тип мітохондрій (пластинчасті, трубчасті,...)

наявність глікокаліксу

відсутність фотосинтезу

Запитання 12

Група, яка складається з трьох царств

варіанти відповідей

Архепластиди

Амебозої

SAR

Опістоконти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест