Суспільно-політичне становище українських земель у складі Російської імперії у 1907-1914 роках.

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 171 раз
12 запитань
Запитання 1

Визначте особливості політики російського самодержавства щодо України після революції 1905-1907 років.

варіанти відповідей

Цензурна заборона на вживання у будь-яких публікаціях назви "Україна".

Дозволено викладати української мовою в навчальних закладах.

Відновлено обмеження на ввезення й поширення книжок українською мовою.

Діють військово-польові суди, які засуджують учасників заворушень до страти та ув'язнень.

Збільшується кількість українських культурно-освітніх організацій.

Закриваються українські періодичні видання.

У містах і селах лютували каральні військові, козачі й чорносотенні загони.

Запитання 2

Вкажіть, яким терміном можна назвати політику російського самодержавства щодо України після революції 1905-1907 років.

варіанти відповідей

Реакція

Розквіт

Модернізація

Інформатизація

Застій

Концентрація

Лібералізм

Запитання 3

Визначте портрет історичного діяча, що був головним провідником імперської реакційної політики щодо України.

варіанти відповідей
Запитання 4

Вкажіть, яку ідею пропагував "Клуб російських націоналістів міста Києва".

варіанти відповідей

Шовінізм

Українофільство

Соціалізм

Запитання 5

Вкажіть, що передбачав циркуляр Столипіна від 20 січня 1910 року.

варіанти відповідей

Сприяв поширенню культурно-освітніх організацій - "Просвіт".

Запроваджував воєнний стан - стан посиленої та надзвичайної охорони.

Забороняв реєструвати будь-які інородницькі товариства.

Запитання 6

Вкажіть, яку мету мала царська влада, створюючи "справу Бейліса".

варіанти відповідей

Розпалити ненависть до інородців.

Підбурити українців до антисемітських акцій.

Довести цінність людської особистості та рівність усіх людей від народження.

Запитання 7

Визначте особливості становища селян підросійської України у 1910-1914 роках.

варіанти відповідей

Селяни обмежені у своєму праві залишати общину.

Посилення соціального розшарування селян.

Розвиток хуторського господарства.

Збереження зобов'язань перед колишніми поміщиками.

Отримання землі без викупу після ліквідації поміщицького землеволодіння.

Запитання 8

Вкажіть мету аграрної реформи Петра Столипіна.

варіанти відповідей

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Збільшення кількості селянських дворів у общинах.

Розв'язання проблеми аграрного перенаселення.

Збільшення товарності селянського господарства.

Зміцнення соціальної опори самодержавства на селі.

Сприяти розвитку промислового виробництва.

Зменшити концентрацію земельних наділів у руках заможних власників.

Запитання 9

Чому малоземельні селяни не хотіли виходити з общини?

варіанти відповідей

Вихід із общини передбачав переселення на хутір або, зберігаючи садибу в селі, перенесення свого господарства на відруб.

Вихід із общини позбавляв можливості користуватися общинними вигонами, водопоями та іншими угіддями.

Вихід із общини позбавляв можливостей отримання земельного наділу в особисту приватну власність.

Запитання 10

Вкажіть, чи є вірним твердження: "Важливою ланкою нової аграрної політики було заохочення переселення селян на малоосвоєні регіони Російської імперії".

варіанти відповідей

Ні

Так

Запитання 11

Назвіть три основні ідеї нелегальної громадсько-політичної організації "Товариство українських поступовців" (ТУП).

варіанти відповідей

Парламентаризм

Самодержавство

Перебудова Російської імперії на федеративних засадах.

Отримання повної незалежності всіх етнічних територій у складі України.

Національно-територіальна автономія України.

Запитання 12

Вкажіть, хто з історичних діячів, обгрунтував ідею сепаратизму на ІІ Всеукраїнському студентському з'їзді в 1913 році у Львові.

варіанти відповідей

Дмитро Донцов

Петро Столипін

Михайло Грушевський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест