29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Тестові завдання до тематичного розділу 5. Світ інформації та мас-медіа

Додано: 28 березня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 43 рази
24 запитання
Запитання 1

Що таке медіа?

варіанти відповідей

канали й інструменти передачі та збереження інформації або даних

інформація про товари, послуги тощо, покликана стимулювати попит на них

відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем

люди, об’єднані спільними інформаційними потребами

Запитання 2

Як Ви розумієте поняття медіатекст?

варіанти відповідей

це певна інформація у вигляді тексту

це газети та журнали, радіо, телебачення, Інтернет

обмін думками, ідеями, цінностями, емоціями між людьми

будь-який носій інформації: художній або науковий текст, зображення, аудіозапис

Запитання 3

Що таке меседж?

варіанти відповідей

способи масового поширення інформації про товар

це найважливіша ідея, яку має винести з медіатексту цільова аудиторія

це листівки, буклети, брошури, фільми, прес-релізи, запрошення тощо

це повідомлення по радіо, аудіо-візуальні зображення в кіно

Запитання 4

Найпоширенішим видом реклами є:

варіанти відповідей

політична

соціальна

комерційна

іміджева

Запитання 5

Як Ви розумієте поняття свобода слова?

варіанти відповідей

право людини вільно висловлювати свої думки лише в письмовій формі

право людини вільно висловлювати свої думки лише в усній формі

право людини вільно висловлювати свої думки як в усній, так і в письмовій формі

право людини на здійснення цілеспрямованого викривлення інформації заради формування певного погляду

Запитання 6

Навмисно приховану рекламу називають:

варіанти відповідей

"джинса"

фейк

маніпуляція

цифрова ідентичність

Запитання 7

Достовірна інформація має обов'язково містити:

варіанти відповідей

думку експертів

посилання на джерело

дані соціологічного опитування

оціночне судження

Запитання 8

Під ілюзією дійсності, створеної за допомогою комп’ютерних систем, розуміють:

варіанти відповідей

соціальні мережі

віртуальну реальність

кіберзлочинність

інформаційні війни

Запитання 9

Під "мовою ворожнечі" розуміють:

варіанти відповідей

всі види висловлювань, котрі поширюють, розпалюють, підтримують чи виправдовують різні форми ненависті між окремими групами суспільства

сукупність знань і вмінь відбирати, сприймати, інтерпретувати, розуміти, оцінювати, використовувати і створювати медіаповідомлення

процес перевірки фактів, що дозволяє отримувати об’єктивну інформацію та вберегти себе від маніпуляцій

контроль офіційної влади за змістом, випуском у світ й поширенням друкованої продукції

Запитання 10

Як у середовищі журналістів називають неправдиву інформацію?

варіанти відповідей

фейк

факт

судження

"джинса"

Запитання 11

Пропаганда - це:

варіанти відповідей

поширення неповної, неточної, спотвореної інформації, спрощених суджень

забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам та очікуванням

формування думки, що слугуватиме суспільній користі

формування власної позиції людини

Запитання 12

Бути медіаграмотною людиною означає:

варіанти відповідей

критично ставитися до медіаконтенту, розуміти й аналізувати роль медіа та їхній вплив

нести громадянську відповідальність, розуміти свої права та можливості й користуватися ними

спрямувати власні дії на розв’язання соціально значущих проблем

виховувати патріотичних громадян своєї держави

Запитання 13

Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа?

варіанти відповідей

реклама

лобізм

цензура

«джинса»

Запитання 14

Яка основна відмінність соціальної реклами від інших її видів?

варіанти відповідей

спрямованість на широкі кола населення

фінансується благодійними організаціями або державо

не розрахована на отримання прибутку в кінцевому результаті

створюється задля використання в політичній боротьбі

Запитання 15

Контрольна функція ЗМІ у політичному житті сприяє:

варіанти відповідей

здійсненню громадськістю контролю та спостереження за діями влади

здійсненню громадськістю контролю та спостереження за економічними перетвореннями

здійсненню громадськістю контролю та спостереження за науковими розробками

здійсненню громадськістю контролю та спостереження за фінансовими надходженнями

Запитання 16

Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи

професійного журналіста?

варіанти відповідей

виховування патріотичних громадян своєї країни

формування суспільної думки, корисної для загального блага

забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам

та очікуванням

надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

Запитання 17

Якщо в медіатексті активно використовують емоційно забарвлені слова, оцінні судження, заклики до конкретних дій, він є:

варіанти відповідей

професійним

неупередженим

маніпулятивним

інформативним

Запитання 18

Доступність із найвіддаленіших куточків планети до єдиного інформаційного простору найповніше забезпечує:

варіанти відповідей

реклама

преса

телебачення

Інтернет

Запитання 19

Велику групу небезпек в Інтернеті об’єднує поняття:

варіанти відповідей

кіберзлочинність

Інтернет-залежність

маніпуляція

пропаганда

Запитання 20

Реальна подія, що відбулася, яку можна прив’язати до конкретного часу або місця − це:

варіанти відповідей

судження

факт

фейк

джинса

Запитання 21

Запозичення, відтворення, привласнення чужого твору або його частини під своїм іменем − це:

варіанти відповідей

корупція

плагіат

піратство

фейк

Запитання 22

Приватність — це:

варіанти відповідей

недоторканність приватної власності окремих громадян

недоторканність приватного життя особи, невтручання в її особисту сферу

недоторканність державних посадовців

недоторканність іноземних товаровиробників

Запитання 23

Оперативне інформаційне повідомлення, яке містить суспільно важливу та актуальну інформацію − це:

варіанти відповідей

новина

медіатекст

меседж

пропаганда

Запитання 24

Важливим аспектом, що впливає на об’єктивність і достовірність інформації є:

варіанти відповідей

гроші

підтримка юриста

авторство

оціночне судження